Björns

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Björns. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Erik 1760-10-08 uppskattat mellan 1798 och 1840