Hemmingsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Hemmingsson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Hans 1691-03-02 1762-02-23
Johan beräknat c:a 1623 uppskattat mellan 1693 och 1703