Zachrisdotter

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Zachrisdotter. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Maria 1751-10-20 1829-06-07