Olsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Olsson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Anders Gustaf 1833-12-24 1907-03-03
Anders c:a 1746-09-30 1815-01-17
Anders 1784-09-04 1857-05-07
Anders 1727 uppskattat mellan 1794 och 1807
Eric uppskattat mellan 1650 och 1678 uppskattat mellan 1699 och 1750
Eric 1733-01-25 1798-03-09
Eric 1734 1795
Eric 1738 1819-08-12
Erik 1657-10-06 1708-04-23
Jacob uppskattat mellan 1624 och 1654 uppskattat mellan 1674 och 1714
Jan 1719 uppskattat mellan 1755 och 1775
Jan 1720 beräknat mellan 1784 och 1792
Jan 1774
Johan 1721-03-11 1786-06-24
Johan 1725-11-01
Jon beräknat c:a 1654 1729
Jonas beräknat c:a 1648 1700
Lars c:a 1662-09-21 1737-10-21
Lars 1746 1810-02-11
Lars 1750-10-09 1822-04-27
Lars 1696 uppskattat mellan 1764 och 1776
Mats 1730 1800-10-03
Mats beräknat c:a 1620 1665-03-26
Mickel c:a 1670-02-27 1743-10-04
Nils uppskattat mellan 1610 och 1630 uppskattat mellan 1651 och 1710
Nils beräknat c:a 1683 1756-02-09
Olof 1822-09-04 1902-07-27
Olof 1713-01-30 1784-11-02
Olof 1795-02-19 1859-01-14
Olof 1787-01-21 1856-04-20
Pehr beräknat c:a 1650 1729-06-24
Per 1751-08-07 efter 1805
Per 1681 1773-02-15
Pähr 1720-01-30
Pär 1660-11-28 1687-04-28
Sven 1779-05-16 1839-02-10