Halfuarsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Halfuarsson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Anders uppskattat mellan 1645 och 1675 uppskattat mellan 1680 och 1750
Erich uppskattat mellan 1645 och 1675 uppskattat mellan 1680 och 1750
Oloff uppskattat mellan 1645 och 1675 uppskattat mellan 1680 och 1750
Pehr uppskattat mellan 1645 och 1675 uppskattat mellan 1680 och 1750
Sighfridh uppskattat mellan 1645 och 1675 uppskattat mellan 1680 och 1750