Vass

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Vass. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Eric 1826-04-26 1881-07-07