Danielsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Danielsson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Anders 1715-03-16 1788-01-01
Daniel c:a 1680-06-24 1738-11-28
Daniel uppskattat mellan 1630 och 1660 1706
Erik uppskattat mellan 1617 och 1642 uppskattat mellan 1662 och 1712
Johan c:a 1682-08-06 1737-07-12
Matts 1747-09-17 1813-10-28