Fors

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Fors. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Johan 1700-05-24 1763-02-15
Johan c:a 1675-06-06 uppskattat mellan 1700 och 1745
Lars 1734-05-10 1806-05-13