Andersdotter

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Andersdotter. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Anna 1681-05-15 1740-02-25
Anna 1795 1857-04-06
Anna 1792-07-09 1870-04-03
Anna 1729-11-12 1788-11-09
Anna 1751 uppskattat mellan 1818 och 1826
Anna 1794-07-07 1853-06-22
Anna 1791-11-03 1877-08-30
Anna c:a 1666-12-16 1729-08-27
Anna 1720-04-03 1797-02-17
Anna c:a 1683-04-09 1749-04-27
Anna 1818-07-11 1882-12-09
Anna 1743 1801-05-22
Anna 1711 uppskattat mellan 1749 och 1786
Anna 1748 1807-06-08
Anna 1731 1805-01-31
Anna 1711 1791-05-08
Anna 1725-02-11 1788-08-08
Anna uppskattat mellan 1656 och 1676 uppskattat mellan 1696 och 1746
Anna 1700-09-19 1785-12-14
Anna c:a 1686-07-25 1764-12-13
Brita mellan 1735 och 1736 1795-01-09
Carin 1825-07-31 1894-07-19
Catharina 1710 1790-10-26
Catharina 1733 1800-02-26
Cherstin 1715-09-24 uppskattat mellan 1775 och 1790
Cherstin 1693-08-11 1766-11-29
Cherstin 1663 1734-04-25
Cherstin 1734-04-23 1796-05-24
Cherstin 1688-11-03 1758-05-31
Christina 1779-02-28 uppskattat mellan 1804 och 1859
Elisabet uppskattat mellan 1685 och 1697 uppskattat mellan 1742 och 1765
Elisabeth 1755-07-18 1847-12-09
Elisabeth 1722-11-07 1791-07-17
Greta 1810-11-13 1878-07-22
Karin uppskattat mellan 1628 och 1648 uppskattat mellan 1668 och 1718
Karin 1733 1773
Karin uppskattat mellan 1659 och 1679 uppskattat mellan 1699 och 1749
Karin uppskattat mellan 1643 och 1663 uppskattat mellan 1706 och 1719
Karin uppskattat mellan 1646 och 1659 uppskattat mellan 1692 och 1731
Karin c:a 1663-02-15 1734-05-04
Kerstin 1671 1737-08-13
Kerstin 1822-01-20 1867-10-15
Kerstin uppskattat mellan 1650 och 1655 efter 1721
Kierstin uppskattat mellan 1621 och 1641 uppskattat mellan 1661 och 1701
Kierstin uppskattat mellan 1627 och 1647 uppskattat mellan 1667 och 1717
Kierstin 1735-08-21 c:a 1773-09-12
Kierstin 1711-04-27 uppskattat mellan 1755 och 1786
Kierstin 1685 uppskattat mellan 1757 och 1765
Kierstin uppskattat mellan 1654 och 1666 uppskattat mellan 1704 och 1736
Kierstin beräknat c:a 1624 uppskattat mellan 1694 och 1704
Lisa 1781-11-09 1838-04-26
Lisa 1665 1762-08-25
Malin 1656 1725-03-20
Margareta c:a 1677-01-14 1741-10-13
Margareta 1718-12-03 c:a 1746-03-22
Margareta uppskattat mellan 1627 och 1652 uppskattat mellan 1686 och 1730
Margareta 1702 1765-02-23
Margareta c:a 1703-08-09 1741-10-22
Margareta c:a 1680-05-17 1749-05-23
Margta uppskattat mellan 1682 och 1702 uppskattat mellan 1722 och 1772
Maria 1729 uppskattat mellan 1762 och 1801
Sara 1741-08-21 1825-12-09
Stina 1800-01-03 1881-01-27
Stina 1780-03-22 uppskattat mellan 1838 och 1855
Stina uppskattat mellan 1671 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761
Stina 1763 1820-03-20
Stina 1777-02-22 1826-12-06
Susanna 1675 1746-11-20