Halvarsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Halvarsson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Lars uppskattat mellan 1580 och 1620 uppskattat mellan 1630 och 1680
Mats c:a 1540 uppskattat mellan 1599 och 1620