Jacobsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Jacobsson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Abraham uppskattat mellan 1620 och 1655 uppskattat mellan 1695 och 1730
Jan Petter 1856-07-04 1898-11-12
Michel 1651 1743-04-23