Wass

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Wass. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Eric 1792-12-05 1845