Adamsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Adamsson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Adam uppskattat mellan 1649 och 1679 uppskattat mellan 1699 och 1739
Hans 1699-02-21 1772-10-11