Adamsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Adamsson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Adam uppskattat mellan 1649 och 1679 uppskattat mellan 1699 och 1739
Hans 1699-02-21 1772-10-11