Abrahamsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Abrahamsson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Jan 1788-08-13 1843-06-06
Olof 1726-07-24 uppskattat mellan 1762 och 1801