Abrahamsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Abrahamsson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
David uppskattat mellan 1682 och 1693  
Jan 1788-08-13 1843-06-06
Johan uppskattat mellan 1682 och 1693  
Jonas uppskattat mellan 1682 och 1693  
Olof 1726-07-24 uppskattat mellan 1762 och 1801