Nyman

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Nyman. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Carl uppskattat mellan 1675 och 1695 uppskattat mellan 1715 och 1770
Christina 1715-09-25 1783-01-29
Johan uppskattat mellan 1612 och 1623 1668