Halfvardsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Halfvardsson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Johan uppskattat mellan 1630 och 1650 uppskattat mellan 1693 och 1725