Wanström

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Wanström. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Jan c:a 1738-03-31 1789-02-06
Maja Stina 1802-03-03 uppskattat mellan 1867 och 1882
Olof 1777-07-29 uppskattat mellan 1829 och 1857