Hindricsdotter

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Hindricsdotter. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Catharina 1711-11-01 1763-01-16
Cherstin 1652 1731-09-15