Jansson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Jansson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Alma Viktoria 1890-07-31 1942-06-30
Anders 1781-12-26
Anders 1852-03-04 1852-09-13
Anders 1768-10-11
Anders 1755-02-16 1805-09-29
Anders 1793-12-14 1842-08-24
Anders uppskattat mellan 1700 och 1720  
Anders 1747  
Anders 1753-09-22 1815-02-23
Anders 1746 1797-01-07
Anders 1764-09-02
Anders 1757
Anders 1738 1740
Anders 1783
Arvid 1761-03-24
August 1862-09-06 1937-12-12
Carl Erik 1848-07-24 1902-08-02
Carl 1821-01-18 1864-02-16
Elin 1891-06-11 1956-06-12
Eric 1719 uppskattat mellan 1756 och 1894
Eric 1752-03-18 1752
Eric 1735
Eric 1769
Eric 1780
Eric 1756 1826-04-05
Frida Maria 1891-04-26 1980-10-15
Frida Matilda 1889-05-04 uppskattat mellan 1907 och 1969
Gustaf Ernfrid 1898-11-06 1913-06-27
Gustaf Helmer 1906-05-14 1991-02-24
Gustav 1760-03-21
Halvard 1760
Hans 1706-03-17 1784-02-17
Hans 1706-12-13 1772-10-18
Hans 1730
Hildur Elisabet 1903-10-13 1979-05-25
Ida Vilhelmina 1886-05-26 1923-10-21
Isach uppskattat mellan 1780 och 1784
Jacob 1829-01-29 1865-08-28
Jan 1760-09-28 1806-12-26
Jan c:a 1702-04-10 1775-02-25
Jan 1735  
Jan 1755-02-18 1819-01-06
Jan 1779-06-08 efter 1813
Jan 1712-07-03 uppskattat mellan 1769 och 1792
Jan 1768
Jan 1768 1843-12-28
Jan uppskattat mellan 1718 och 1748 uppskattat mellan 1843 och 1893
Jan Petter 1804-12-22 1879-03-18
Johan Alfred 1866-02-14 1947-02-17
Johan Einar 1900-06-29 1976-04-25
Johan 1848-07-14
Johan 1729-07-22
Johan 1772-01-29
Johan 1750-10-12 1751
Johan 1749-08-23
Johan 1728
Johan Leander 1897-10-03 1976-10-13
Karl Alfred 1896-06-19 1919-03-11
Karl Axel 1895-08-14 1946-06-03
Karl Gustaf 1887-06-30 1899-11-28
Lars 1727
Lars 1766-02-06
Lars uppskattat mellan 1641 och 1671 uppskattat mellan 1704 och 1741
Lars 1740-11-01
Lars 1731 1736
Lars 1784-02-24 1830-05-14
Matthias 1745 1749
Olof 1748-05-10 1808-03-10
Olof uppskattat mellan 1670 och 1700 1744
Olof 1744
Per 1776-12-08 1861-03-13
Per 1746-09-06 1833-07-26
Peter 1753-12-10
Peter 1741 1745
Peter 1749
Peter 1740-11-09 1818-05-03
Petter 1816-12-20 1899-02-23
Petter c:a 1751-12-21 1823-05-14
Petter 1761
Petter 1777
Samuel 1772-10-09
Sigfrid 1723-03-19 1792-07-27
Signe Viktoria 1892-10-02 1899-03-24
Signe Viktoria 1901-06-17 1901-06-25
Sofia Elisabet 1894-05-15 1899-03-24
Stig Edvard 1902-11-02 1978-10-11
Sven 1745-11-15 1826-08-14
Tyres 1763 1824-09-20
Vilma Charlotta 1894-01-21 1918-10-09