Jansson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Jansson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Anders 1755-02-16 1805-09-29
Anders 1793-12-14 1842-08-24
Anders 1753-09-22 1815-02-23
Anders 1746 1797-01-07
Carl Erik 1848-07-24 1902-08-02
Eric 1719 uppskattat mellan 1756 och 1894
Hans 1706-03-17 1784-02-17
Hans 1706-12-13 1772-10-18
Jacob 1829-01-29 1865-08-28
Jan 1760-09-28 1806-12-26
Jan c:a 1702-04-10 1775-02-25
Jan 1755-02-18 1819-01-06
Jan 1779-06-08 efter 1813
Jan 1712-07-03 uppskattat mellan 1769 och 1792
Jan Petter 1804-12-22 1879-03-18
Lars uppskattat mellan 1641 och 1671 uppskattat mellan 1704 och 1741
Olof 1748-05-10 1808-03-10
Olof uppskattat mellan 1670 och 1700 1744
Per 1776-12-08 1861-03-13
Per 1746-09-06 1833-07-26
Sigfrid 1723-03-19 1792-07-27