Johansson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Johansson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Abraham 1659 1737-08-31
Anna Maria 1880-01-22 1980-03-14
Axel 1880-03-16 1957-07-04
Daniel 1720 beräknat mellan 1784 och 1795
Erik uppskattat mellan 1645 och 1670 uppskattat mellan 1690 och 1740
Hans 1711-10-10 uppskattat mellan 1750 och 1786
Isaac uppskattat mellan 1705 och 1725 uppskattat mellan 1744 och 1800
Johan Axel Filip 1917-11-12 2011-02-04
Johan c:a 1671-11-19 1748-06-19
Johan uppskattat mellan 1680 och 1700 uppskattat mellan 1721 och 1770
Johan 1682 1747
Johan uppskattat mellan 1632 och 1662 uppskattat mellan 1682 och 1732
Matts 1708-04-09 1790-02-25
Pehr 1687-03-06 1743-05-17
Samuel uppskattat mellan 1637 och 1667 uppskattat mellan 1687 och 1742