Hansson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Hansson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Anders 1721 1788-01-10
Christoffer 1677-03-15 uppskattat mellan 1711 och 1742
Christopher 1739-04-24 1813-07-02
Eric uppskattat mellan 1690 och 1713 1742
Eric 1732 1791-04-08
Eric beräknat c:a 1645 1719-05-03
Erich 1656-11-24 1727-03-10
Göran 1714-02-06 1776-11-22
Gösta c:a 1675-12-05 1739-03-19
Hans 1751-03-25 1832-03-05
Hans 1733-10-31 1812-12-07
Hindrich beräknat c:a 1644 1709-10-19
Jan 1669 beräknat mellan 1703 och 1730
Jan 1726 1814
Jan 1759-02-19 1836-07-31
Johan c:a 1676-01-23 1734-03-23
Johan 1672 1742-01-12
Jöran uppskattat mellan 1625 och 1665 c:a 1710
Lars beräknat c:a 1647 c:a 1717-03-16
Nils uppskattat mellan 1647 och 1667 uppskattat mellan 1700 och 1740
Nils uppskattat mellan 1640 och 1663 uppskattat mellan 1683 och 1735
Olof uppskattat mellan 1580 och 1606 1683
Peder uppskattat mellan 1620 och 1640 uppskattat mellan 1662 och 1710
Per c:a 1679-07-06 1746-03-28
Per 1698-10-02 1772-12-16
Per 1749 1821-11-06
Peter 1736-08-28 uppskattat mellan 1784 och 1795
Samuel uppskattat mellan 1640 och 1660 uppskattat mellan 1683 och 1730