Mårtensson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Mårtensson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Christopher 1609 1680-01-11
Lars uppskattat mellan 1640 och 1665 uppskattat mellan 1684 och 1730