Göransson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Göransson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Eric 1717-02-01 1781-08-28
Göran uppskattat mellan 1652 och 1682 uppskattat mellan 1702 och 1747
Isac 1688 1767-09-18
Lars 1702 1766-01-06
Per 1751-09-14 1835