Eriksson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Eriksson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Anders 1702-07-25 1773-10-30
Esbiörn 1591 uppskattat mellan 1642 och 1665
Vernik uppskattat mellan 1619 och 1644 uppskattat mellan 1664 och 1714