Eriksson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Eriksson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Vernik uppskattat mellan 1619 och 1644 uppskattat mellan 1664 och 1714