Palmqvist

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Palmqvist. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Carl Axel 1873-09-19 1904-10-24