Ruut

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Ruut. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Mats uppskattat mellan 1618 och 1648 uppskattat mellan 1668 och 1718