Månsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Månsson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Olof uppskattat mellan 1650 och 1680 1710