Ersson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Ersson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Abraham uppskattat mellan 1676 och 1706 beräknat mellan 1750 och 1756
Anders 1801-12-11 1832-06-28
Anders 1729 1777
Anders 1737-03-17 1805-12-15
Anders 1685 1742-03-12
Anders 1666 1741-12-29
Anders uppskattat mellan 1710 och 1735 uppskattat mellan 1753 och 1810
Anders 1777-11-20 1808-02-17
Anders 1686 uppskattat mellan 1755 och 1761
Eric 1733-12-20 1779-10-04
Eric c:a 1725-10-04 1801-09-28
Eric uppskattat mellan 1687 och 1705 1743
Eric uppskattat mellan 1643 och 1673 beräknat c:a 1700
Eric uppskattat mellan 1674 och 1704 uppskattat mellan 1724 och 1774
Erik 1828-04-12 1886-04-22
Göran uppskattat mellan 1680 och 1697 1739
Hans 1664 1747-02-21
Hans 1611-06-16 1685-08-10
Hans 1697 1763
Jan 1663 1739
Jon 1637-06-02 mellan 1695 och 1722
Lars 1795-06-03 1857-06-13
Lars mellan 1701-12-21 och 1701-12-23 1758-04-11
Mats 1677 1754-05-29
Mats uppskattat mellan 1649 och 1679 uppskattat mellan 1699 och 1749
Mats 1751-01-24 1813-09-06
Olof uppskattat mellan 1612 och 1642 uppskattat mellan 1693 och 1705
Olof uppskattat mellan 1617 och 1647 uppskattat mellan 1667 och 1717
Pehr uppskattat mellan 1666 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761
Per 1721-11-03 1795-12-30
Per uppskattat mellan 1661 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761