Ersson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Ersson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Abraham uppskattat mellan 1676 och 1706 beräknat mellan 1750 och 1756
Anders 1801-12-11 1832-06-28
Anders 1729 1778-01-22
Anders 1737-03-17 1805-12-15
Anders 1685 1742-03-12
Anders 1666 1741-12-29
Anders 1728-11-18 1789-01-01
Anders 1777-11-20 1808-02-17
Anders 1686 uppskattat mellan 1755 och 1761
Anders uppskattat mellan 1633 och 1663 uppskattat mellan 1690 och 1704
Eric 1733-12-20 1779-10-04
Eric c:a 1725-10-04 1801-09-28
Eric uppskattat mellan 1687 och 1705 1743
Eric uppskattat mellan 1643 och 1673 beräknat c:a 1700
Eric uppskattat mellan 1674 och 1704 uppskattat mellan 1724 och 1774
Eric uppskattat mellan 1653 och 1683 uppskattat mellan 1703 och 1753
Erik 1828-04-12 1886-04-22
Erik mellan 1677 och 1679 1749
Göran uppskattat mellan 1680 och 1697 1739
Hans 1664 1747-02-21
Hans 1611-06-16 1685-08-10
Hans 1697 1763
Hans uppskattat mellan 1639 och 1669 uppskattat mellan 1689 och 1739
Jan 1663 1739
Johan uppskattat mellan 1623 och 1653 uppskattat mellan 1673 och 1723
Johan 1737-08-20 1790-08-18
Jon 1637-06-02 mellan 1695 och 1722
Lars 1795-06-03 1857-06-13
Lars mellan 1701-12-21 och 1701-12-23 1758-04-11
Mats 1677 1754-05-29
Mats uppskattat mellan 1649 och 1679 uppskattat mellan 1699 och 1749
Mats 1751-01-24 1813-09-06
Olof uppskattat mellan 1612 och 1642 uppskattat mellan 1693 och 1705
Olof uppskattat mellan 1617 och 1647 uppskattat mellan 1667 och 1717
Pehr uppskattat mellan 1666 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761
Per 1721-11-03 1795-12-30
Per uppskattat mellan 1661 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761