Olofsson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Olofsson. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Anders 1632-02-20 uppskattat mellan 1696 och 1712
Anders 1698 uppskattat mellan 1757 och 1766
Jacob uppskattat mellan 1610 och 1635 uppskattat mellan 1691 och 1710
Jonas c:a 1617 1697-01-10
Lars uppskattat mellan 1680 och 1704 uppskattat mellan 1725 och 1775
Mats uppskattat mellan 1519 och 1549 efter 1611
Samuel uppskattat mellan 1640 och 1670 uppskattat mellan 1690 och 1745