Rus

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Rus. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död
Johan 1775-01-06 1812