Säter KA, Vig 1811-1861, SE/ULA/11179/E I/3

Referenser

  1. Bild 67
    1. Giftermål, Familj - Anders Andersson Berglund och Cajsa Wassberg
      1. Cajsa Wassberg (Primary)
    2. Cajsa Wassberg