Stora Tuna KA, HF 1800-1811, SE/ULA/12218/A I/16 bb

Referenser

  1. Bild 154 / Sida 424
    1. Lars Matsson