Falu Kristine KA, HF 1807-1816, SE/ULA/11441/A I/9

Referenser

  1. Bild 59 / Sida 42
    1. Christina Ersdotter Norberg