Stora Tuna KA, HF 1812-1822, SE/ULA/12218/A I/17 a

Referenser

  1. Bild 32 / Sida 22
    1. Stina Larsdotter
    2. Sara Persdotter
  2. Bild 19 / Sida 9
    1. Stina Larsdotter
    2. Sara Persdotter