Web: stjarntand.se

Författare Peter Sjögren

Referenser

 1. stjarntand.se/slaekttrad/fredling.htm
  1. Brita Nilsdotter
  2. Kielwast Pehrsson
  3. Brijta
  4. Jonas Olofsson
  5. Holsten Pedersson
  6. Elin Mattsdotter
  7. Karin Hermansdotter
  8. Hans Holstensson