Web: stjarntand.se

Författare Peter Sjögren

Referenser

 1. stjarntand.se/slaekttrad/fredling.htm
  1. Elin Mattsdotter
  2. Hans Holstensson
  3. Kielwast Pehrsson
  4. Holsten Pedersson
  5. Brijta
  6. Brita Nilsdotter
  7. Karin Hermansdotter
  8. Jonas Olofsson