Web: stjarntand.se

Författare Peter Sjögren

Referenser

 1. stjarntand.se/slaekttrad/fredling.htm
  1. Elin Mattsdotter
  2. Holsten Pedersson
  3. Karin Hermansdotter
  4. Brita Nilsdotter
  5. Kielwast Pehrsson
  6. Brijta
  7. Jonas Olofsson
  8. Hans Holstensson