Säter KA, HF 1842-1851, SE/ULA/11179/A I/23

Referenser

  1. Bild 107 / Sida 102
    1. Cajsa Wassberg
  2. Bild 187 / Sida 192
    1. Cajsa Wassberg
  3. Bild 191 / Sida 195
    1. Cajsa Wassberg
  4. Bild 192 / Sida 196
    1. Johanna Gustava Berglund
    2. Catharina Carlsdotter
    3. Cajsa Wassberg
    4. Jan Hansson Wassberg