Denna sida är en förteckning över alla källor i databasen, sorterade på titel. Genom att klicka på en källas titel kommer den källans sida att öppnas.

Antal Författare Namn
1 Dalregementet GM 1801-1804, SE/KrA/0023/0/118
2 Dalregementet GM 1806-1807, SE/KrA/0023/0/119
3 Dalregementet GM 1820, SE/KrA/0023/0/120
4 Dalregementet GM 1835-1838, SE/KrA/0023/0/122
5 Dalregementet GM 1866-1870, SE/KrA/0023/0/127
6 Dalregementet, GM 1748-1751, SE/KrA/0023/0/106
7 Dalregementet, GM 1757, SE/KrA/0023/0/107
8 Dalregementet, GM 1759, SE/KrA/0023/0/109
9 Dalregementet, GM 1760-1761, SE/KrA/0023/0/110
10 Dalregementet, GM 1767, SE/KrA/0023/0/111
11 Falu Kristine KA, Död 1776-1793, SE/ULA/11441/F I/1
12 Falu Kristine KA, Död 1810-1855, SE/ULA/11441/F I/3
13 Falu Kristine KA, Föd 1768-1775, SE/ULA/11441/C I/8
14 Falu Kristine KA, HF 1776-1786, SE/ULA/11441/A I/1
15 Falu Kristine KA, HF 1787-1796, SE/ULA/11441/A I/3
16 Falu Kristine KA, HF 1797-1806, SE/ULA/11441/A I/6
17 Falu Kristine KA, HF 1807-1816, SE/ULA/11441/A I/9
18 Fellingsbro KA, Föd 1725-1741, SE/ULA/10244/C/5
19 Fellingsbro KA, HF 1722-1727, SE/ULA/10244/A I/7
20 Fellingsbro KA, HF 1728-1731, SE/ULA/10244/A I/8
21 Fellingsbro KA, HF 1756-1762, SE/ULA/10244/A I/10
22 Gagnef KA, Död 1736-1740, SE/ULA/11214/F/1
23 Gagnef KA, Död 1741-1743, SE/ULA/11214/F/2
24 Gagnef KA, Död 1744-1755, SE/ULA/11214/F/3
25 Gagnef KA, Död 1755-1770, SE/ULA/11214/F/4
26 Gagnef KA, Död 1770-1775, SE/ULA/11214/F/5
27 Gagnef KA, Död 1776-1823, SE/ULA/11214/F/6
28 Gagnef KA, Död 1824-1850, SE/ULA/11214/F/7
29 Gagnef KA, Död 1851-1874, SE/ULA/11214/F/9
30 Gagnef KA, Död 1875-1891, SE/ULA/11214/F/10
31 Gagnef KA, Flytt 1879-1894, SE/ULA/11214/B I/3
32 Gagnef KA, Föd 1694-1725, SE/ULA/11214/C/1
33 Gagnef KA, Föd 1727-1752, SE/ULA/11214/C/2
34 Gagnef KA, Föd 1753-1775, SE/ULA/11214/C/3
35 Gagnef KA, Föd 1776-1840, SE/ULA/11214/C/4
36 Gagnef KA, Föd 1841-1863, SE/ULA/11214/C/5
37 Gagnef KA, HF 1730-1775, SE/ULA/11214/A I/1
38 Gagnef KA, HF 1750-1775, SE/ULA/11214/A I/2
39 Gagnef KA, HF 1750-1775, SE/ULA/11214/A I/3
40 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/4 a
41 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/4 b
42 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/5
43 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/6 a
44 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/6 b
45 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/7
46 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/8
47 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/9
48 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/10
49 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/11
50 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/12
51 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/13
52 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/14
53 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/15
54 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/16
55 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/17
56 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/18
57 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/19
58 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/20
59 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/21
60 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/22 b
61 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/23 a
62 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/23 b
63 Gagnef KA, HF 1858-1867, SE/ULA/11214/A I/25
64 Gagnef KA, HF 1858-1867, SE/ULA/11214/A I/26
65 Gagnef KA, HF 1868-1877, SE/ULA/11214/A I/28 b
66 Gagnef KA, HF 1878-1887, SE/ULA/11214/A I/29 a
67 Gagnef KA, HF 1878-1887, SE/ULA/11214/A I/29 c
68 Gagnef KA, HF 1888-1897, SE/ULA/11214/A I/30 c
69 Gagnef KA, Vig 1703-1775, SE/ULA/11214/E I/2
70 Gagnef KA, Vig 1776-1884, SE/ULA/11214/E I/3
71 Glanshammar KA, Föd 1767-1792, SE/ULA/10326/C/5
72 Glanshammar KA, HF 1767-1781, SE/ULA/10326/A I/3
73 Grangärde KA, Död 1776-1809, SE/ULA/12220/F/1
74 Grangärde KA, Död 1810-1843, SE/ULA/12220/F/2
75 Grangärde KA, Död 1844-1860, SE/ULA/12220/F/4
76 Grangärde KA, Död 1861-1881, SE/ULA/12220/F/5
77 Grangärde KA, Föd 1628-1684, SE/ULA/12220/C/1
78 Grangärde KA, Föd 1684-1726, SE/ULA/12220/C/2
79 Grangärde KA, Föd 1733-1751, SE/ULA/12220/C/3
80 Grangärde KA, Föd 1752-1772, SE/ULA/12220/C/4
81 Grangärde KA, Föd 1773-1794, SE/ULA/12220/C/5
82 Grangärde KA, Föd 1795-1812, SE/ULA/12220/C/6
83 Grangärde KA, Föd 1813-1825, SE/ULA/12220/C/7
84 Grangärde KA, Föd 1826-1842, SE/ULA/12220/C/8
85 Grangärde KA, HF 1685-1717, SE/ULA/12220/A I/2
86 Grangärde KA, HF 1686, SE/ULA/12220/A I/1
87 Grangärde KA, HF 1704-1745, SE/ULA/12220/A I/3
88 Grangärde KA, HF 1731-1744, SE/ULA/12220/A I/4
89 Grangärde KA, HF 1745-1753, SE/ULA/12220/A I/5
90 Grangärde KA, HF 1750-1761, SE/ULA/12220/A I/6
91 Grangärde KA, HF 1761-1771, SE/ULA/12220/A I/7 a
92 Grangärde KA, HF 1761-1771, SE/ULA/12220/A I/7 b
93 Grangärde KA, HF 1772-1784, SE/ULA/12220/A I/8
94 Grangärde KA, HF 1785-1794, SE/ULA/12220/A I/9 a
95 Grangärde KA, HF 1795-1805, SE/ULA/12220/A I/10 a
96 Grangärde KA, HF 1795-1805, SE/ULA/12220/A I/10 b
97 Grangärde KA, HF 1806-1815, SE/ULA/12220/A I/11 a
98 Grangärde KA, HF 1806-1815, SE/ULA/12220/A I/11 b
99 Grangärde KA, HF 1812-1822, SE/ULA/12220/A I/12 a
100 Grangärde KA, HF 1822-1829, SE/ULA/12220/A I/14 b
101 Grangärde KA, HF 1823-1829, SE/ULA/12220/A I/14 c
102 Grangärde KA, HF 1830-1840, SE/ULA/12220/A I/15 a
103 Grangärde KA, HF 1830-1840, SE/ULA/12220/A I/15 b
104 Grangärde KA, HF 1841-1851, SE/ULA/12220/A I/16 a
105 Grangärde KA, HF 1841-1851, SE/ULA/12220/A I/16 b
106 Grangärde KA, HF 1852-1862, SE/ULA/12220/A I/17 a
107 Grangärde KA, HF 1852-1862, SE/ULA/12220/A I/17 d
108 Grangärde KA, HF 1863-1871, SE/ULA/12220/A I/18 a
109 Grangärde KA, HF 1863-1871, SE/ULA/12220/A I/18 d
110 Grangärde KA, HF 1872-1881, SE/ULA/12220/A I/19 a
111 Grangärde KA, Vig 1752-1778, SE/ULA/12220/E I/1
112 Grangärde KA, Vig 1785-1836, SE/ULA/12220/E I/2
113 Grangärde KA, Vig 1836-1864, SE/ULA/12220/E I/3
114 Gunnilbo KA, HF 1765-1775, SE/ULA/10346/A I/4
115 Gustafs KA, Död 1774-1805, SE/ULA/10349/F/1
116 Gustafs KA, Död 1806-1825, SE/ULA/10349/F/2
117 Gustafs KA, Död 1826-1850, SE/ULA/10349/F/3
118 Gustafs KA, Föd 1748-1775, SE/ULA/10349/C/2
119 Gustafs KA, Föd 1776-1809, SE/ULA/10349/C/3
120 Gustafs KA, HF 1749-1758, SE/ULA/10349/A I/5
121 Gustafs KA, HF 1759-1772, SE/ULA/10349/A I/6
122 Gustafs KA, HF 1773-1775, SE/ULA/10349/A I/7
123 Gustafs KA, HF 1776-1785, SE/ULA/10349/A I/8
124 Gustafs KA, HF 1786-1796, SE/ULA/10349/A I/9 b
125 Gustafs KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10349/A I/10 a
126 Gustafs KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10349/A I/10 c
127 Gustafs KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10349/A I/11 a
128 Gustafs KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10349/A I/11 b
129 Gustafs KA, HF 1817-1826, SE/ULA/10349/A I/12 a
130 Gustafs KA, HF 1827-1837, SE/ULA/10349/A I/13 b
131 Gustafs KA, HF 1838-1847, SE/ULA/10349/A I/14 a
132 Gustafs KA, Vig 1776-1861, SE/ULA/10349/E I/1
133 Gåsborn KA, Vig 1733-1840, SE/VA/13174/E I/1
134 Hed KA, Föd 1683-1689, SE/ULA/10382/C/1
135 Hedemora KA, Död 1720-1742, SE/ULA/10388/F I/1
136 Hedemora KA, Död 1743-1775, SE/ULA/10388/F I/2
137 Hedemora KA, Död 1776-1796, SE/ULA/10388/F I/3
138 Hedemora KA, Död 1796-1808, SE/ULA/10388/F I/4
139 Hedemora KA, Död 1808-1830, SE/ULA/10388/F I/5
140 Hedemora KA, Död 1831-1862, SE/ULA/10388/F I/6
141 Hedemora KA, Död 1862-1877, SE/ULA/10388/F I/8
142 Hedemora KA, Död 1878-1894, SE/ULA/10388/F III/1
143 Hedemora KA, Död 1895-1909, SE/ULA/10388/F III/2
144 Hedemora KA, Död 1925-1940, SE/ULA/10388/F III/4
145 Hedemora KA, Flytt 1795-1846, SE/ULA/10388/B I/5
146 Hedemora KA, Flytt 1862-1875, SE/ULA/10388/B I/8
147 Hedemora KA, Flytt 1895-1911, SE/ULA/10388/B III/1
148 Hedemora KA, Flytt 1912-1937, SE/ULA/10388/B III/2
149 Hedemora KA, Föd 1672-1695, SE/ULA/10388/C I/2
150 Hedemora KA, Föd 1695-1713, SE/ULA/10388/C I/3
151 Hedemora KA, Föd 1713-1726, SE/ULA/10388/C I/4
152 Hedemora KA, Föd 1744-1775, SE/ULA/10388/C I/5
153 Hedemora KA, Föd 1776-1796, SE/ULA/10388/C I/6
154 Hedemora KA, Föd 1797-1810, SE/ULA/10388/C I/7
155 Hedemora KA, Föd 1811-1827, SE/ULA/10388/C I/8
156 Hedemora KA, Föd 1828-1846, SE/ULA/10388/C I/9
157 Hedemora KA, Föd 1843-1859, SE/ULA/10388/C I/11
158 Hedemora KA, Föd 1847-1861, SE/ULA/10388/C I/12
159 Hedemora KA, Föd 1876-1887, SE/ULA/10388/C III/1
160 Hedemora KA, Föd 1895-1905, SE/ULA/10388/C III/3
161 Hedemora KA, Föd 1917-1927, SE/ULA/10388/C III/5
162 Hedemora KA, Förs 1897-1907, SE/ULA/10388/A II c/1 a
163 Hedemora KA, Förs 1897-1907, SE/ULA/10388/A II c/1 b
164 Hedemora KA, Förs 1908-1918, SE/ULA/10388/A II c/2 a
165 Hedemora KA, Förs 1908-1918, SE/ULA/10388/A II c/2 b
166 Hedemora KA, Förs 1918-1928, SE/ULA/10388/A II c/3 a
167 Hedemora KA, Förs 1918-1928, SE/ULA/10388/A II c/3 b
168 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 a
169 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 b
170 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 c
171 Hedemora KA, HF 1698-1704, SE/ULA/10388/A I/2
172 Hedemora KA, HF 1704-1719, SE/ULA/10388/A I/3
173 Hedemora KA, HF 1725-1743, SE/ULA/10388/A I/4 b
174 Hedemora KA, HF 1737-1753, SE/ULA/10388/A I/5
175 Hedemora KA, HF 1742-1760, SE/ULA/10388/A I/6 b
176 Hedemora KA, HF 1744-1758, SE/ULA/10388/A I/7 b
177 Hedemora KA, HF 1746-1765, SE/ULA/10388/A I/8 a
178 Hedemora KA, HF 1746-1790, SE/ULA/10388/A I/8 c
179 Hedemora KA, HF 1747-1782, SE/ULA/10388/A I/8 b
180 Hedemora KA, HF 1759-1776, SE/ULA/10388/A I/9
181 Hedemora KA, HF 1776-1789, SE/ULA/10388/A I/10 a
182 Hedemora KA, HF 1776-1789, SE/ULA/10388/A I/10 b
183 Hedemora KA, HF 1790-1800, SE/ULA/10388/A I/11 a
184 Hedemora KA, HF 1790-1800, SE/ULA/10388/A I/11 b
185 Hedemora KA, HF 1800-1811, SE/ULA/10388/A I/12 a
186 Hedemora KA, HF 1800-1811, SE/ULA/10388/A I/12 b
187 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 a
188 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 ba
189 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 bb
190 Hedemora KA, HF 1820-1830, SE/ULA/10388/A I/14 b
191 Hedemora KA, HF 1820-1830, SE/ULA/10388/A I/14 c
192 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 a
193 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 b
194 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 c
195 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 d
196 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 e
197 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 b
198 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 c
199 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 d
200 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 e
201 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 a
202 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 b
203 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 d
204 Hedemora KA, HF 1846-1856, SE/ULA/10388/A I b/1 c
205 Hedemora KA, HF 1848-1853, SE/ULA/10388/A I a/2
206 Hedemora KA, HF 1856-1864, SE/ULA/10388/A I b/2 b
207 Hedemora KA, HF 1856-1865, SE/ULA/10388/A I b/2 a
208 Hedemora KA, HF 1864-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 a
209 Hedemora KA, HF 1864-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 b
210 Hedemora KA, HF 1865-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 e
211 Hedemora KA, HF 1866-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 c
212 Hedemora KA, HF 1872-1879, SE/ULA/10388/A I a/5
213 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 a
214 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 b
215 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 c
216 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 e
217 Hedemora KA, HF 1879-1891, SE/ULA/10388/A I a/6 b
218 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 b
219 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 c
220 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 e
221 Hedemora KA, Vig 1742-1775, SE/ULA/10388/E I/1
222 Hedemora KA, Vig 1776-1815, SE/ULA/10388/E I/2
223 Hedemora KA, Vig 1831-1861, SE/ULA/10388/E I/3
224 Hedemora KA, Vig 1862-1887, SE/ULA/10388/E I/5
225 Hedemora KA, Vig 1940-1949, SE/ULA/10388/E II/3
226 Karl Trotzig Hedemora stads historia
227 Husby KA, Föd 1698-1724, SE/ULA/10414/C/3
228 Husby KA, Vig 1698-1775, SE/ULA/10414/E I/1
229 Hällefors KA, Föd 1698-1717, SE/ULA/10427/C/2
230 Irsta KA, Föd 1684-1738, SE/ULA/10483/C/1
231 Irsta KA, Föd 1739-1766, SE/ULA/10483/C/2
232 Irsta KA, HF 1731-1758, SE/ULA/10483/A I/2
233 Irsta KA, HF 1758-1768, SE/ULA/10483/A I/3
234 Irsta KA, HF 1769-1775, SE/ULA/10483/A I/4
235 Irsta KA, HF 1775-1785, SE/ULA/10483/A I/5 b
236 Irsta KA, Vig 1718-1774, SE/ULA/10483/E I/1
237 Karbenning KA, Död 1755-1774, SE/ULA/10509/F/2
238 Karbenning KA, Död 1775-1832, SE/ULA/10509/F/3
239 Karbenning KA, Föd 1690-1735, SE/ULA/10509/C/1
240 Karbenning KA, Föd 1736-1772, SE/ULA/10509/C/2
241 Karbenning KA, Föd 1772-1808, SE/ULA/10509/C/3
242 Karbenning KA, HF 1749-1754, SE/ULA/10509/A I/2
243 Karbenning KA, HF 1755-1765, SE/ULA/10509/A I/3
244 Karbenning KA, HF 1766-1779, SE/ULA/10509/A I/4
245 Karbenning KA, HF 1775-1785, SE/ULA/10509/A I/5
246 Karbenning KA, HF 1786-1795, SE/ULA/10509/A I/6
247 Karbenning KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10509/A I/7
248 Kopparbergs län, mantalslängd 1679, SE/RA/55203/55203.23/33
249 Kungsåra KA, Föd 1699-1729, SE/ULA/10672/C/3
250 Kungsåra KA, HF 1693-1737, SE/ULA/10672/A I/1
251 Lindesberg KA, Död 1756-1757, SE/ULA/10851/F I a/1
252 Lindesberg KA, Död 1787-1795, SE/ULA/10851/F I a/3
253 Lindesberg KA, Död 1796-1805, SE/ULA/10851/F I a/4
254 Lindesberg KA, Död 1806-1841, SE/ULA/10851/F I a/5
255 Lindesberg KA, Föd 1678-1707, SE/ULA/10851/C I/3
256 Lindesberg KA, Föd 1708-1728, SE/ULA/10851/C I/4
257 Lindesberg KA, Föd 1729-1743, SE/ULA/10851/C I/5
258 Lindesberg KA, Föd 1744-1755, SE/ULA/10851/C I/6
259 Lindesberg KA, Föd 1756-1768, SE/ULA/10851/C I/7
260 Lindesberg KA, Föd 1787-1795, SE/ULA/10851/C I/10
261 Lindesberg KA, HF 1713-1726, SE/ULA/10851/A I a/5
262 Lindesberg KA, HF 1727-1747, SE/ULA/10851/A I a/6
263 Lindesberg KA, HF 1748-1756, SE/ULA/10851/A I a/7
264 Lindesberg KA, HF 1757-1764, SE/ULA/10851/A I a/10
265 Lindesberg KA, HF 1764-1772, SE/ULA/10851/A I b/1
266 Lindesberg KA, HF 1773-1776, SE/ULA/10851/A I b/2
267 Lindesberg KA, HF 1786-1795, SE/ULA/10851/A I b/3
268 Lindesberg KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10851/A I b/4
269 Lindesberg KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10851/A I b/5
270 Lindesberg KA, Vig 1756-1774, SE/ULA/10851/E I a/1
271 Lindesberg KA, Vig 1778-1792, SE/ULA/10851/E I a/3
272 Ljusnarsberg KA, Flytt 1826-1851, SE/ULA/10860/B/4
273 Ljusnarsberg KA, HF 1820-1829, SE/ULA/10860/A I/15 a
274 Ljusnarsberg KA, Vig 1819-1855, SE/ULA/10860/E I/3
275 Ludvika KA, Död 1822-1862, SE/ULA/11344/F/1
276 Ludvika KA, Död 1863-1883, SE/ULA/11344/F/2
277 Ludvika KA, Föd 1788-1821, SE/ULA/11344/C/1
278 Ludvika KA, Föd 1822-1858, SE/ULA/11344/C/2
279 Ludvika KA, HF 1789-1798, SE/ULA/11344/A I/1
280 Ludvika KA, HF 1808-1814, SE/ULA/11344/A I/2
281 Ludvika KA, HF 1815-1825, SE/ULA/11344/A I/3
282 Ludvika KA, HF 1826-1836, SE/ULA/11344/A I/4 b
283 Ludvika KA, HF 1837-1847, SE/ULA/11344/A I/5 b
284 Ludvika KA, HF 1848-1857, SE/ULA/11344/A I/6 b
285 Ludvika KA, HF 1858-1864, SE/ULA/11344/A I/7 b
286 Ludvika KA, HF 1864-1873, SE/ULA/11344/A I/8 a
287 Ludvika KA, HF 1864-1873, SE/ULA/11344/A I/8 c
288 Ludvika KA, HF 1873-1880, SE/ULA/11344/A I/9 a
289 Ludvika KA, HF 1873-1880, SE/ULA/11344/A I/9 c
290 Ludvika KA, Vig 1864-1894, SE/ULA/11344/E I/1
291 Malingsbo KA Föd 1796-1845, SE/ULA/11055/C/2
292 Malingsbo KA, Död 1845-1891, SE/ULA/11055/F/3
293 Malingsbo KA, Flytt 1856-1869, SE/ULA/11055/B/2
294 Malingsbo KA, HF 1831-1840, SE/ULA/11055/A I/8
295 Malingsbo KA, HF 1841-1850, SE/ULA/11055/A I/9
296 Malingsbo KA, HF 1851-1860, SE/ULA/11055/A I/10
297 Malingsbo KA, HF 1861-1870, SE/ULA/11055/A I/11
298 Norberg KA, Död 1861-1872, SE/ULA/11099/F I/6
299 Norberg KA, Död 1896-1929, SE/ULA/11099/F I/9
300 Norberg KA, Flytt 1861-1888, SE/ULA/11099/B/2
301 Norberg KA, Föd 1643-1671, SE/ULA/11099/C/1
302 Norberg KA, Föd 1671-1702, SE/ULA/11099/C/2
303 Norberg KA, Föd 1703-1727, SE/ULA/11099/C/3
304 Norberg KA, Förs 1896-1912, SE/ULA/11099/A II a/6
305 Norberg KA, Förs 1896-1914, SE/ULA/11099/A II a/2
306 Norberg KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11099/A I/14 a
307 Norberg KA, HF 1862-1870, SE/ULA/11099/A I/15 a
308 Norberg KA, HF 1862-1870, SE/ULA/11099/A I/15 b
309 Norberg KA, HF 1889-1896, SE/ULA/11099/A I/18 a
310 Norn KA, Död 1862-1894, SE/ULA/11101/F/1
311 Norn KA, Föd 1821-1860, SE/ULA/11101/C/1
312 Norn KA, Förs 1900-1918, SE/ULA/11101/A II/2
313 Norn KA, Förs 1918-1927, SE/ULA/11101/A II/3
314 Norn KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11101/A I/2
315 Norn KA, HF 1795-1820, SE/ULA/11101/A I/3
316 Norn KA, HF 1820-1839, SE/ULA/11101/A I/4
317 Norn KA, HF 1840-1849, SE/ULA/11101/A I/5
318 Norn KA, HF 1850-1860, SE/ULA/11101/A I/6
319 Norn KA, HF 1875-1899, SE/ULA/11101/A I/8
320 Norn KA, Vig 1795-1894, SE/ULA/11101/E/1
321 Norrbärke KA, Död 1718-1750, SE/ULA/11109/F/1
322 Norrbärke KA, Död 1752-1783, SE/ULA/11109/F/2
323 Norrbärke KA, Död 1784-1813, SE/ULA/11109/F/3
324 Norrbärke KA, Död 1814-1833, SE/ULA/11109/F/4
325 Norrbärke KA, Död 1834-1850, SE/ULA/11109/F/5
326 Norrbärke KA, Död 1851-1863, SE/ULA/11109/F/7
327 Norrbärke KA, Död 1863-1883, SE/ULA/11109/F/8
328 Norrbärke KA, Död 1884-1894, SE/ULA/11109/F/9
329 Norrbärke KA, Död 1895-1903, SE/ULA/11109/F/10
330 Norrbärke KA, Död 1904-1917, SE/ULA/11109/F/11
331 Norrbärke KA, Flytt 1798-1827, SE/ULA/11109/B/2
332 Norrbärke KA, Flytt 1829-1845, SE/ULA/11109/B/3
333 Norrbärke KA, Flytt 1846-1858, SE/ULA/11109/B/4
334 Norrbärke KA, Flytt 1895-1907, SE/ULA/11109/B/9
335 Norrbärke KA, Flytt 1908-1915, SE/ULA/11109/B/10
336 Norrbärke KA, Föd 1661-1688, SE/ULA/11109/C/1
337 Norrbärke KA, Föd 1688-1704, SE/ULA/11109/C/2
338 Norrbärke KA, Föd 1705-1734, SE/ULA/11109/C/3
339 Norrbärke KA, Föd 1735-1768, SE/ULA/11109/C/4
340 Norrbärke KA, Föd 1769-1802, SE/ULA/11109/C/5
341 Norrbärke KA, Föd 1803-1836, SE/ULA/11109/C/6
342 Norrbärke KA, Föd 1837-1856, SE/ULA/11109/C/7
343 Norrbärke KA, Föd 1874-1883, SE/ULA/11109/C/10
344 Norrbärke KA, Föd 1884-1891, SE/ULA/11109/C/12
345 Norrbärke KA, Föd 1904-1914, SE/ULA/11109/C/16
346 Norrbärke KA, Förs 1901-1914, SE/ULA/11109/A II/1 b
347 Norrbärke KA, Förs 1901-1914, SE/ULA/11109/A II/1 c
348 Norrbärke KA, Förs 1914-1930, SE/ULA/11109/A II/2 d
349 Norrbärke KA, HF 1671-1693, SE/ULA/11109/A I/1
350 Norrbärke KA, HF 1694-1704, SE/ULA/11109/A I/2
351 Norrbärke KA, HF 1731-1750, SE/ULA/11109/A I/3
352 Norrbärke KA, HF 1751-1775, SE/ULA/11109/A I/4
353 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 a
354 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 b
355 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 c
356 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 a
357 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 b
358 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 c
359 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 a
360 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 b
361 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 d
362 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 a
363 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 c
364 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 d
365 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 a
366 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 b
367 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 c
368 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 d
369 Norrbärke KA, HF 1838-1848, SE/ULA/11109/A I/10 a
370 Norrbärke KA, HF 1839-1848, SE/ULA/11109/A I/10 c
371 Norrbärke KA, HF 1840-1848, SE/ULA/11109/A I/10 b
372 Norrbärke KA, HF 1849-1855, SE/ULA/11109/A I/11 b
373 Norrbärke KA, HF 1849-1855, SE/ULA/11109/A I/11 d
374 Norrbärke KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11109/A I/12 b
375 Norrbärke KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11109/A I/12 d
376 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 a
377 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 b
378 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 c
379 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 d
380 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 b
381 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 c
382 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 d
383 Norrbärke KA, HF 1877-1880, SE/ULA/11109/A I/15 b
384 Norrbärke KA, HF 1881-1891, SE/ULA/11109/A I/16 b
385 Norrbärke KA, HF 1891-1900, SE/ULA/11109/A I/17 b
386 Norrbärke KA, Räk 1696-1742, SE/ULA/11109/L I a/4
387 Norrbärke KA, Vig 1734-1812, SE/ULA/11109/E I/1
388 Norrbärke KA, Vig 1814-1852, SE/ULA/11109/E I/2
389 Norrbärke KA, Vig 1853-1880, SE/ULA/11109/E I/4
390 Nås KA, Föd 1743-1775, SE/ULA/12222/C/2
391 Nås KA, HF 1744-1750, SE/ULA/12222/A I/4
392 Ramsberg KA, HF 1664-1690, SE/ULA/11259/A I/1
393 Silvberg KA, HF 1823-1833, SE/ULA/11320/A I/10
394 Skinnskatteberg KA, Död 1721-1755, SE/ULA/11336/F/1
395 Skinnskatteberg KA, Död 1756-1774, SE/ULA/11336/F/2
396 Skinnskatteberg KA, Död 1775-1818, SE/ULA/11336/F/3
397 Skinnskatteberg KA, Död 1819-1856, SE/ULA/11336/F/4
398 Skinnskatteberg KA, Föd 1623-1677, SE/ULA/11336/C/1
399 Skinnskatteberg KA, Föd 1678-1698, SE/ULA/11336/C/2
400 Skinnskatteberg KA, Föd 1699-1720, SE/ULA/11336/C/3
401 Skinnskatteberg KA, Föd 1721-1746, SE/ULA/11336/C/4
402 Skinnskatteberg KA, Föd 1747-1755, SE/ULA/11336/C/5
403 Skinnskatteberg KA, HF 1663-1737, SE/ULA/11336/A I/3
404 Skinnskatteberg KA, HF 1663, SE/ULA/11336/A I/1
405 Skinnskatteberg KA, HF 1720, SE/ULA/11336/A I/2
406 Skinnskatteberg KA, HF 1737-1755, SE/ULA/11336/A I/4 a
407 Skinnskatteberg KA, HF 1737-1755, SE/ULA/11336/A I/4 b
408 Skinnskatteberg KA, HF 1753-1769, SE/ULA/11336/A I/5 a
409 Skinnskatteberg KA, HF 1753-1769, SE/ULA/11336/A I/5 b
410 Stora Kopparberg KA, Flytt 1861-1894, SE/ULA/12231/B I/3
411 Stora Kopparberg KA, HF 1867-1876, SE/ULA/12231/A I b/12
412 Stora Kopparberg KA, Vig 1868-1894, SE/ULA/12231/E I/7
413 Stora Skedvi KA, Död 1895-1917, SE/ULA/11309/F/20
414 Stora Skedvi KA, Flytt 1806-1860, SE/ULA/11309/B I/1
415 Stora Skedvi KA, Flytt 1861-1894, SE/ULA/11309/B I/2
416 Stora Skedvi KA, Föd 1862-1881, SE/ULA/11309/C/10
417 Stora Skedvi KA, Föd 1914-1922, SE/ULA/11309/C/13
418 Stora Skedvi KA, Förs 1895-1911, SE/ULA/11309/A II/1 a
419 Stora Skedvi KA, Förs 1895-1911, SE/ULA/11309/A II/1 b
420 Stora Skedvi KA, Förs 1911-1921, SE/ULA/11309/A II/2 b
421 Stora Skedvi KA, Förs 1921-1931, SE/ULA/11309/A II/3 b
422 Stora Skedvi KA, HF 1798-1809, SE/ULA/11309/A I/8 a
423 Stora Skedvi KA, HF 1872-1881, SE/ULA/11309/A I/15 a
424 Stora Skedvi KA, HF 1882-1894, SE/ULA/11309/A I/16 a
425 Stora Skedvi KA, HF 1882-1894, SE/ULA/11309/A I/16 b
426 Stora Tuna KA, Död 1776-1795, SE/ULA/12218/F/1
427 Stora Tuna KA, Död 1841-1859, SE/ULA/12218/F/4
428 Stora Tuna KA, Flytt 1908-1930, SE/ULA/12218/B/5
429 Stora Tuna KA, Föd 1722-1736, SE/ULA/12218/C/4
430 Stora Tuna KA, Föd 1737-1750, SE/ULA/12218/C/5
431 Stora Tuna KA, Föd 1768-1775, SE/ULA/12218/C/7
432 Stora Tuna KA, HF 1746-1749, SE/ULA/12218/A I/9
433 Stora Tuna KA, HF 1750-1753, SE/ULA/12218/A I/10
434 Stora Tuna KA, HF 1754-1757, SE/ULA/12218/A I/11
435 Stora Tuna KA, HF 1758-1761, SE/ULA/12218/A I/12 b
436 Stora Tuna KA, HF 1768-1775, SE/ULA/12218/A I/13 b
437 Stora Tuna KA, HF 1776-1784, SE/ULA/12218/A I/14 b
438 Stora Tuna KA, HF 1788-1799, SE/ULA/12218/A I/15 b
439 Stora Tuna KA, HF 1800-1811, SE/ULA/12218/A I/16 bb
440 Stora Tuna KA, HF 1812-1822, SE/ULA/12218/A I/17 a
441 Stora Tuna KA, HF 1812-1822, SE/ULA/12218/A I/17 b
442 Stora Tuna KA, HF 1823-1833, SE/ULA/12218/A I/18 a
443 Stora Tuna KA, HF 1834-1845, SE/ULA/12218/A I/19 a
444 Stora Tuna KA, Vig 1776-1825, SE/ULA/12218/E I/1
445 Sveriges släktforskarförbund Sveriges dödbok 1901-2013
446 Säfsnäs KA, Död 1736-1775, SE/ULA/11506/F/1
447 Säfsnäs KA, Död 1776-1827, SE/ULA/11506/F/2
448 Säfsnäs KA, Föd 1748-1775, SE/ULA/11506/C/1
449 Säfsnäs KA, Föd 1776-1800, SE/ULA/11506/C/2
450 Säfsnäs KA, Föd 1801-1844, SE/ULA/11506/C/3
451 Säfsnäs KA, HF 1748-1763, SE/ULA/11506/A I/1
452 Säfsnäs KA, HF 1764-1765, SE/ULA/11506/A I/2
453 Säfsnäs KA, HF 1766-1775, SE/ULA/11506/A I/3
454 Säfsnäs KA, HF 1776-1784, SE/ULA/11506/A I/4
455 Säfsnäs KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11506/A I/5
456 Säfsnäs KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11506/A I/6
457 Säfsnäs KA, HF 1805-1814, SE/ULA/11506/A I/7
458 Säfsnäs KA, Vig 1748-1838, SE/ULA/11506/E I/1
459 Säter KA, Död 1775-1811, SE/ULA/11179/F I/1
460 Säter KA, Död 1811-1840, SE/ULA/11179/F I/2
461 Säter KA, Död 1841-1861, SE/ULA/11179/F I/3
462 Säter KA, Flytt 1862-1886, SE/ULA/11179/B/2
463 Säter KA, Flytt 1887-1894, SE/ULA/11179/B/4
464 Säter KA, Flytt 1895-1929, SE/ULA/11179/B/6
465 Säter KA, Föd 1664-1687, SE/ULA/11179/C/1
466 Säter KA, Föd 1689-1724, SE/ULA/11179/C/2
467 Säter KA, Föd 1724-1752, SE/ULA/11179/C/3
468 Säter KA, Föd 1752-1775, SE/ULA/11179/C/4
469 Säter KA, Föd 1776-1811, SE/ULA/11179/C/5
470 Säter KA, Föd 1811-1840, SE/ULA/11179/C/6
471 Säter KA, Föd 1841-1861, SE/ULA/11179/C/9
472 Säter KA, Förs 1898-1908, SE/ULA/11179/A II a/2
473 Säter KA, Förs 1898-1908, SE/ULA/11179/A II a/3
474 Säter KA, Förs 1909-1920, SE/ULA/11179/A II a/5
475 Säter KA, Förs 1909-1920, SE/ULA/11179/A II a/6
476 Säter KA, Förs 1921-1928, SE/ULA/11179/A II a/11
477 Säter KA, Förs 1921-1928, SE/ULA/11179/A II a/12
478 Säter KA, HF 1689-1704, SE/ULA/11179/A I/1
479 Säter KA, HF 1705-1719, SE/ULA/11179/A I/2
480 Säter KA, HF 1722-1728, SE/ULA/11179/A I/3 a
481 Säter KA, HF 1732-1737, SE/ULA/11179/A I/4
482 Säter KA, HF 1738-1744, SE/ULA/11179/A I/5
483 Säter KA, HF 1745-1757, SE/ULA/11179/A I/6
484 Säter KA, HF 1755-1768, SE/ULA/11179/A I/7
485 Säter KA, HF 1768-1771, SE/ULA/11179/A I/9
486 Säter KA, HF 1775-1784, SE/ULA/11179/A I/11
487 Säter KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11179/A I/13
488 Säter KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11179/A I/15
489 Säter KA, HF 1814-1824, SE/ULA/11179/A I/17
490 Säter KA, HF 1821-1831, SE/ULA/11179/A I/19
491 Säter KA, HF 1831-1841, SE/ULA/11179/A I/21
492 Säter KA, HF 1842-1851, SE/ULA/11179/A I/23
493 Säter KA, HF 1852-1861, SE/ULA/11179/A I/25
494 Säter KA, HF 1862-1871, SE/ULA/11179/A I/27
495 Säter KA, HF 1881-1888, SE/ULA/11179/A I/30
496 Säter KA, HF 1889-1898, SE/ULA/11179/A I/32
497 Säter KA, Vig 1775-1811, SE/ULA/11179/E I/1
498 Säter KA, Vig 1811-1861, SE/ULA/11179/E I/3
499 Säter KA, Vig 1895-1945, SE/ULA/11179/E I/7
500 Säters län, mantalslängd 1642, SE/RA/55203/55203.22/1
501 Söderbärke KA, Död 1730-1760, SE/ULA/11521/F/1
502 Söderbärke KA, Död 1761-1784, SE/ULA/11521/F/2
503 Söderbärke KA, Död 1784-1808, SE/ULA/11521/F/3
504 Söderbärke KA, Död 1809-1839, SE/ULA/11521/F/4
505 Söderbärke KA, Död 1840-1860, SE/ULA/11521/F/5
506 Söderbärke KA, Död 1861-1877, SE/ULA/11521/F/7
507 Söderbärke KA, Död 1895-1918, SE/ULA/11521/F/9
508 Söderbärke KA, Flytt 1816-1833, SE/ULA/11521/B/1
509 Söderbärke KA, Flytt 1919-1947, SE/ULA/11521/B/6
510 Söderbärke KA, Föd 1675-1694, SE/ULA/11521/C/1
511 Söderbärke KA, Föd 1695-1711, SE/ULA/11521/C/2
512 Söderbärke KA, Föd 1712-1722, SE/ULA/11521/C/3
513 Söderbärke KA, Föd 1723-1730, SE/ULA/11521/C/4
514 Söderbärke KA, Föd 1730-1760, SE/ULA/11521/C/5
515 Söderbärke KA, Föd 1761-1787, SE/ULA/11521/C/6
516 Söderbärke KA, Föd 1788-1826, SE/ULA/11521/C/7
517 Söderbärke KA, Föd 1827-1858, SE/ULA/11521/C/8
518 Söderbärke KA, Föd 1859-1881, SE/ULA/11521/C/10
519 Söderbärke KA, Förs 1896-1909, SE/ULA/11521/A II a/1
520 Söderbärke KA, Förs 1909-1918, SE/ULA/11521/A II a/4
521 Söderbärke KA, Förs 1919-1927, SE/ULA/11521/A II a/7
522 Söderbärke KA, Förs 1919-1928, SE/ULA/11521/A II a/9
523 Söderbärke KA, HF 1673, SE/ULA/11521/A I/1
524 Söderbärke KA, HF 1694-1722, SE/ULA/11521/A I/3
525 Söderbärke KA, HF 1694, SE/ULA/11521/A I/2
526 Söderbärke KA, HF 1730-1752, SE/ULA/11521/A I/4
527 Söderbärke KA, HF 1750-1771, SE/ULA/11521/A I/5
528 Söderbärke KA, HF 1771-1774, SE/ULA/11521/A I/6
529 Söderbärke KA, HF 1775-1785, SE/ULA/11521/A I/8 b
530 Söderbärke KA, HF 1775-1785, SE/ULA/11521/A I/8 c
531 Söderbärke KA, HF 1786-1795, SE/ULA/11521/A I/9 a
532 Söderbärke KA, HF 1786-1795, SE/ULA/11521/A I/9 c
533 Söderbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11521/A I/10 a
534 Söderbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11521/A I/10 b
535 Söderbärke KA, HF 1806-1816, SE/ULA/11521/A I/11 a
536 Söderbärke KA, HF 1806-1816, SE/ULA/11521/A I/11 b
537 Söderbärke KA, HF 1817-1826, SE/ULA/11521/A I/12 a
538 Söderbärke KA, HF 1817-1826, SE/ULA/11521/A I/12 b
539 Söderbärke KA, HF 1827-1836, SE/ULA/11521/A I/13 a
540 Söderbärke KA, HF 1827-1836, SE/ULA/11521/A I/13 b
541 Söderbärke KA, HF 1837-1846, SE/ULA/11521/A I/14 a
542 Söderbärke KA, HF 1837-1846, SE/ULA/11521/A I/14 b
543 Söderbärke KA, HF 1847-1856, SE/ULA/11521/A I/15 aa
544 Söderbärke KA, HF 1847-1856, SE/ULA/11521/A I/15 b
545 Söderbärke KA, HF 1857-1865, SE/ULA/11521/A I/16 a
546 Söderbärke KA, HF 1866-1875, SE/ULA/11521/A I/17 a
547 Söderbärke KA, HF 1876-1885, SE/ULA/11521/A I/18 a
548 Söderbärke KA, HF 1886-1895, SE/ULA/11521/A I/19 a
549 Söderbärke KA, Vig 1771-1786, SE/ULA/11521/E I/1
550 Söderbärke KA, Vig 1787-1843, SE/ULA/11521/E I/2
551 Västanfors KA, Död 1736-1774, SE/ULA/11708/F/4
552 Västanfors KA, Död 1775-1818, SE/ULA/11708/F/5
553 Västanfors KA, Föd 1694-1738, SE/ULA/11708/C/1
554 Västanfors KA, Föd 1739-1783, SE/ULA/11708/C/2
555 Västanfors KA, HF 1709-1726, SE/ULA/11708/A I/3
556 Västanfors KA, HF 1727-1741, SE/ULA/11708/A I/4
557 Västanfors KA, HF 1742-1755, SE/ULA/11708/A I/5
558 Västanfors KA, HF 1756-1768, SE/ULA/11708/A I/6
559 Västanfors KA, HF 1770-1775, SE/ULA/11708/A I/7
560 Västanfors KA, HF 1775-1784, SE/ULA/11708/A I/8
561 Västanfors KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11708/A I/9
562 Västanfors KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11708/A I/10
563 Västanfors KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11708/A I/11 b
564 Västanfors KA, Vig 1775-1860, SE/ULA/11708/E I/1
565 Västervåla KA, Död 1740-1774, SE/ULA/11723/F/2
566 Västervåla KA, Död 1775-1821, SE/ULA/11723/F/3
567 Västervåla KA, Föd 1721-1774, SE/ULA/11723/C/1
568 Västervåla KA, Föd 1775-1814, SE/ULA/11723/C/2
569 Västervåla KA, HF 1753-1784, SE/ULA/11723/A I/3
570 Västervåla KA, HF 1775-1794, SE/ULA/11723/A I/4
571 Västervåla KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11723/A I/5
572 Västervåla KA, HF 1805-1814, SE/ULA/11723/A I/6
573 Västervåla KA, HF 1815-1824, SE/ULA/11723/A I/7
574 Västervåla KA, HF 1825-1834, SE/ULA/11723/A I/8
575 Västervåla KA, Vig 1775-1841, SE/ULA/11723/E I/1
576 Västmanlands regemente GM 1714-1715, SE/KrA/0023/0/63
577 Västmanlands regemente GM 1800-1803, SE/KrA/0023/0/76
578 Västmanlands regemente, GM 1851, SE/KrA/0023/0/85
579 Västmanlands regemente, GM 1855, SE/KrA/0023/0/86
580 Västmanlands regemente, GM 1858, SE/KrA/0023/0/87
581 Web: Anbytarforum: forum.genealogi.se
582 Ann Swärd Web: aones.com
583 Barbro Halvarsson Web: bergslagsanor.com
584 Web: fjallwebb.se
585 Monika och Leif Forséni Web: forseni.se
586 Web: geni.com
587 Web: genvagar.nu
588 Web: gw.geneanet.org
589 Åke Norgren Web: leon.amaroq.se
590 Web: myheritage.se
591 Lars Norrestad Web: norrestad.se
592 Susanne Rönnberg Web: pisces.se/genealogi
593 Roland Stenberg Web: roland.haxx.se
594 Peter Sjögren Web: stjarntand.se
595 Birger Bergenholtz Web: web.comhem.se/~u40354952
596 Web: yvonne.ericssons.one