Denna sida är en förteckning över alla källor i databasen, sorterade på titel. Genom att klicka på en källas titel kommer du till den källans sida.

Nummer Författare Namn
1 Dalregementet GM 1801-1804, SE/KrA/0023/0/118
2 Dalregementet GM 1806-1807, SE/KrA/0023/0/119
3 Dalregementet GM 1820, SE/KrA/0023/0/120
4 Dalregementet GM 1835-1838, SE/KrA/0023/0/122
5 Dalregementet GM 1866-1870, SE/KrA/0023/0/127
6 Dalregementet, GM 1748-1751, SE/KrA/0023/0/106
7 Dalregementet, GM 1757, SE/KrA/0023/0/107
8 Dalregementet, GM 1759, SE/KrA/0023/0/109
9 Dalregementet, GM 1760-1761, SE/KrA/0023/0/110
10 Dalregementet, GM 1767, SE/KrA/0023/0/111
11 Falu Kristine KA, Död 1776-1793, SE/ULA/11441/F I/1
12 Falu Kristine KA, Föd 1768-1775, SE/ULA/11441/C I/8
13 Falu Kristine KA, HF 1776-1786, SE/ULA/11441/A I/1
14 Falu Kristine KA, HF 1787-1796, SE/ULA/11441/A I/3
15 Fellingsbro KA, Föd 1725-1741, SE/ULA/10244/C/5
16 Fellingsbro KA, HF 1722-1727, SE/ULA/10244/A I/7
17 Fellingsbro KA, HF 1728-1731, SE/ULA/10244/A I/8
18 Gagnef KA, Död 1736-1740, SE/ULA/11214/F/1
19 Gagnef KA, Död 1741-1743, SE/ULA/11214/F/2
20 Gagnef KA, Död 1744-1755, SE/ULA/11214/F/3
21 Gagnef KA, Död 1755-1770, SE/ULA/11214/F/4
22 Gagnef KA, Död 1770-1775, SE/ULA/11214/F/5
23 Gagnef KA, Död 1776-1823, SE/ULA/11214/F/6
24 Gagnef KA, Död 1824-1850, SE/ULA/11214/F/7
25 Gagnef KA, Död 1851-1874, SE/ULA/11214/F/9
26 Gagnef KA, Död 1875-1891, SE/ULA/11214/F/10
27 Gagnef KA, Flytt 1879-1894, SE/ULA/11214/B I/3
28 Gagnef KA, Föd 1694-1725, SE/ULA/11214/C/1
29 Gagnef KA, Föd 1727-1752, SE/ULA/11214/C/2
30 Gagnef KA, Föd 1753-1775, SE/ULA/11214/C/3
31 Gagnef KA, Föd 1776-1840, SE/ULA/11214/C/4
32 Gagnef KA, Föd 1841-1863, SE/ULA/11214/C/5
33 Gagnef KA, HF 1730-1775, SE/ULA/11214/A I/1
34 Gagnef KA, HF 1750-1775, SE/ULA/11214/A I/2
35 Gagnef KA, HF 1750-1775, SE/ULA/11214/A I/3
36 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/4 a
37 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/4 b
38 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/5
39 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/6 a
40 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/6 b
41 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/7
42 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/8
43 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/9
44 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/10
45 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/11
46 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/12
47 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/13
48 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/14
49 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/15
50 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/16
51 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/17
52 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/18
53 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/19
54 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/20
55 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/21
56 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/22 b
57 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/23 a
58 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/23 b
59 Gagnef KA, HF 1858-1867, SE/ULA/11214/A I/25
60 Gagnef KA, HF 1858-1867, SE/ULA/11214/A I/26
61 Gagnef KA, HF 1868-1877, SE/ULA/11214/A I/28 b
62 Gagnef KA, HF 1878-1887, SE/ULA/11214/A I/29 a
63 Gagnef KA, HF 1878-1887, SE/ULA/11214/A I/29 c
64 Gagnef KA, HF 1888-1897, SE/ULA/11214/A I/30 c
65 Gagnef KA, Vig 1703-1775, SE/ULA/11214/E I/2
66 Gagnef KA, Vig 1776-1884, SE/ULA/11214/E I/3
67 Glanshammar KA, Föd 1767-1792, SE/ULA/10326/C/5
68 Glanshammar KA, HF 1767-1781, SE/ULA/10326/A I/3
69 Grangärde KA, Död 1776-1809, SE/ULA/12220/F/1
70 Grangärde KA, Död 1810-1843, SE/ULA/12220/F/2
71 Grangärde KA, Död 1844-1860, SE/ULA/12220/F/4
72 Grangärde KA, Död 1861-1881, SE/ULA/12220/F/5
73 Grangärde KA, Föd 1628-1684, SE/ULA/12220/C/1
74 Grangärde KA, Föd 1684-1726, SE/ULA/12220/C/2
75 Grangärde KA, Föd 1733-1751, SE/ULA/12220/C/3
76 Grangärde KA, Föd 1752-1772, SE/ULA/12220/C/4
77 Grangärde KA, Föd 1773-1794, SE/ULA/12220/C/5
78 Grangärde KA, Föd 1795-1812, SE/ULA/12220/C/6
79 Grangärde KA, Föd 1813-1825, SE/ULA/12220/C/7
80 Grangärde KA, Föd 1826-1842, SE/ULA/12220/C/8
81 Grangärde KA, HF 1685-1717, SE/ULA/12220/A I/2
82 Grangärde KA, HF 1686, SE/ULA/12220/A I/1
83 Grangärde KA, HF 1704-1745, SE/ULA/12220/A I/3
84 Grangärde KA, HF 1731-1744, SE/ULA/12220/A I/4
85 Grangärde KA, HF 1745-1753, SE/ULA/12220/A I/5
86 Grangärde KA, HF 1750-1761, SE/ULA/12220/A I/6
87 Grangärde KA, HF 1761-1771, SE/ULA/12220/A I/7 a
88 Grangärde KA, HF 1761-1771, SE/ULA/12220/A I/7 b
89 Grangärde KA, HF 1772-1784, SE/ULA/12220/A I/8
90 Grangärde KA, HF 1785-1794, SE/ULA/12220/A I/9 a
91 Grangärde KA, HF 1795-1805, SE/ULA/12220/A I/10 a
92 Grangärde KA, HF 1795-1805, SE/ULA/12220/A I/10 b
93 Grangärde KA, HF 1806-1815, SE/ULA/12220/A I/11 a
94 Grangärde KA, HF 1806-1815, SE/ULA/12220/A I/11 b
95 Grangärde KA, HF 1812-1822, SE/ULA/12220/A I/12 a
96 Grangärde KA, HF 1822-1829, SE/ULA/12220/A I/14 b
97 Grangärde KA, HF 1823-1829, SE/ULA/12220/A I/14 c
98 Grangärde KA, HF 1830-1840, SE/ULA/12220/A I/15 b
99 Grangärde KA, HF 1841-1851, SE/ULA/12220/A I/16 a
100 Grangärde KA, HF 1841-1851, SE/ULA/12220/A I/16 b
101 Grangärde KA, HF 1852-1862, SE/ULA/12220/A I/17 a
102 Grangärde KA, HF 1863-1871, SE/ULA/12220/A I/18 a
103 Grangärde KA, HF 1872-1881, SE/ULA/12220/A I/19 a
104 Grangärde KA, Vig 1752-1778, SE/ULA/12220/E I/1
105 Grangärde KA, Vig 1785-1836, SE/ULA/12220/E I/2
106 Grangärde KA, Vig 1836-1864, SE/ULA/12220/E I/3
107 Gunnilbo KA, HF 1765-1775, SE/ULA/10346/A I/4
108 Gustafs KA, Död 1774-1805, SE/ULA/10349/F/1
109 Gustafs KA, Död 1806-1825, SE/ULA/10349/F/2
110 Gustafs KA, Död 1826-1850, SE/ULA/10349/F/3
111 Gustafs KA, Föd 1748-1775, SE/ULA/10349/C/2
112 Gustafs KA, Föd 1776-1809, SE/ULA/10349/C/3
113 Gustafs KA, HF 1749-1758, SE/ULA/10349/A I/5
114 Gustafs KA, HF 1759-1772, SE/ULA/10349/A I/6
115 Gustafs KA, HF 1773-1775, SE/ULA/10349/A I/7
116 Gustafs KA, HF 1776-1785, SE/ULA/10349/A I/8
117 Gustafs KA, HF 1786-1796, SE/ULA/10349/A I/9 b
118 Gustafs KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10349/A I/10 a
119 Gustafs KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10349/A I/10 c
120 Gustafs KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10349/A I/11 a
121 Gustafs KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10349/A I/11 b
122 Gustafs KA, HF 1817-1826, SE/ULA/10349/A I/12 a
123 Gustafs KA, HF 1827-1837, SE/ULA/10349/A I/13 b
124 Gustafs KA, HF 1838-1847, SE/ULA/10349/A I/14 a
125 Gustafs KA, Vig 1776-1861, SE/ULA/10349/E I/1
126 Gåsborn KA, Vig 1733-1840, SE/VA/13174/E I/1
127 Hed KA, Föd 1683-1689, SE/ULA/10382/C/1
128 Hedemora KA, Död 1720-1742, SE/ULA/10388/F I/1
129 Hedemora KA, Död 1743-1775, SE/ULA/10388/F I/2
130 Hedemora KA, Död 1776-1796, SE/ULA/10388/F I/3
131 Hedemora KA, Död 1796-1808, SE/ULA/10388/F I/4
132 Hedemora KA, Död 1808-1830, SE/ULA/10388/F I/5
133 Hedemora KA, Död 1831-1862, SE/ULA/10388/F I/6
134 Hedemora KA, Död 1862-1877, SE/ULA/10388/F I/8
135 Hedemora KA, Död 1878-1894, SE/ULA/10388/F III/1
136 Hedemora KA, Död 1895-1909, SE/ULA/10388/F III/2
137 Hedemora KA, Död 1925-1940, SE/ULA/10388/F III/4
138 Hedemora KA, Flytt 1795-1846, SE/ULA/10388/B I/5
139 Hedemora KA, Flytt 1862-1875, SE/ULA/10388/B I/8
140 Hedemora KA, Flytt 1895-1911, SE/ULA/10388/B III/1
141 Hedemora KA, Flytt 1912-1937, SE/ULA/10388/B III/2
142 Hedemora KA, Föd 1695-1713, SE/ULA/10388/C I/3
143 Hedemora KA, Föd 1713-1726, SE/ULA/10388/C I/4
144 Hedemora KA, Föd 1744-1775, SE/ULA/10388/C I/5
145 Hedemora KA, Föd 1776-1796, SE/ULA/10388/C I/6
146 Hedemora KA, Föd 1797-1810, SE/ULA/10388/C I/7
147 Hedemora KA, Föd 1811-1827, SE/ULA/10388/C I/8
148 Hedemora KA, Föd 1828-1846, SE/ULA/10388/C I/9
149 Hedemora KA, Föd 1843-1859, SE/ULA/10388/C I/11
150 Hedemora KA, Föd 1847-1861, SE/ULA/10388/C I/12
151 Hedemora KA, Föd 1876-1887, SE/ULA/10388/C III/1
152 Hedemora KA, Föd 1895-1905, SE/ULA/10388/C III/3
153 Hedemora KA, Föd 1917-1927, SE/ULA/10388/C III/5
154 Hedemora KA, Förs 1897-1907, SE/ULA/10388/A II c/1 a
155 Hedemora KA, Förs 1897-1907, SE/ULA/10388/A II c/1 b
156 Hedemora KA, Förs 1908-1918, SE/ULA/10388/A II c/2 a
157 Hedemora KA, Förs 1908-1918, SE/ULA/10388/A II c/2 b
158 Hedemora KA, Förs 1918-1928, SE/ULA/10388/A II c/3 a
159 Hedemora KA, Förs 1918-1928, SE/ULA/10388/A II c/3 b
160 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 a
161 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 b
162 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 c
163 Hedemora KA, HF 1698-1704, SE/ULA/10388/A I/2
164 Hedemora KA, HF 1704-1719, SE/ULA/10388/A I/3
165 Hedemora KA, HF 1725-1743, SE/ULA/10388/A I/4 b
166 Hedemora KA, HF 1737-1753, SE/ULA/10388/A I/5
167 Hedemora KA, HF 1742-1760, SE/ULA/10388/A I/6 b
168 Hedemora KA, HF 1744-1758, SE/ULA/10388/A I/7 b
169 Hedemora KA, HF 1746-1790, SE/ULA/10388/A I/8 c
170 Hedemora KA, HF 1747-1782, SE/ULA/10388/A I/8 b
171 Hedemora KA, HF 1759-1776, SE/ULA/10388/A I/9
172 Hedemora KA, HF 1776-1789, SE/ULA/10388/A I/10 a
173 Hedemora KA, HF 1776-1789, SE/ULA/10388/A I/10 b
174 Hedemora KA, HF 1790-1800, SE/ULA/10388/A I/11 a
175 Hedemora KA, HF 1790-1800, SE/ULA/10388/A I/11 b
176 Hedemora KA, HF 1800-1811, SE/ULA/10388/A I/12 a
177 Hedemora KA, HF 1800-1811, SE/ULA/10388/A I/12 b
178 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 a
179 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 ba
180 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 bb
181 Hedemora KA, HF 1820-1830, SE/ULA/10388/A I/14 b
182 Hedemora KA, HF 1820-1830, SE/ULA/10388/A I/14 c
183 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 a
184 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 b
185 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 c
186 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 d
187 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 e
188 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 b
189 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 c
190 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 d
191 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 e
192 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 a
193 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 b
194 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 d
195 Hedemora KA, HF 1846-1856, SE/ULA/10388/A I b/1 c
196 Hedemora KA, HF 1848-1853, SE/ULA/10388/A I a/2
197 Hedemora KA, HF 1856-1864, SE/ULA/10388/A I b/2 b
198 Hedemora KA, HF 1856-1865, SE/ULA/10388/A I b/2 a
199 Hedemora KA, HF 1864-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 a
200 Hedemora KA, HF 1864-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 b
201 Hedemora KA, HF 1865-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 e
202 Hedemora KA, HF 1866-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 c
203 Hedemora KA, HF 1872-1879, SE/ULA/10388/A I a/5
204 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 a
205 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 b
206 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 c
207 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 e
208 Hedemora KA, HF 1879-1891, SE/ULA/10388/A I a/6 b
209 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 b
210 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 c
211 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 e
212 Hedemora KA, Vig 1742-1775, SE/ULA/10388/E I/1
213 Hedemora KA, Vig 1776-1815, SE/ULA/10388/E I/2
214 Hedemora KA, Vig 1831-1861, SE/ULA/10388/E I/3
215 Hedemora KA, Vig 1862-1887, SE/ULA/10388/E I/5
216 Hedemora KA, Vig 1940-1949, SE/ULA/10388/E II/3
217 Karl Trotzig Hedemora stads historia
218 Husby KA, Föd 1698-1724, SE/ULA/10414/C/3
219 Husby KA, Vig 1698-1775, SE/ULA/10414/E I/1
220 Hällefors KA, Föd 1698-1717, SE/ULA/10427/C/2
221 Irsta KA, Föd 1684-1738, SE/ULA/10483/C/1
222 Irsta KA, Föd 1739-1766, SE/ULA/10483/C/2
223 Irsta KA, HF 1731-1758, SE/ULA/10483/A I/2
224 Irsta KA, HF 1758-1768, SE/ULA/10483/A I/3
225 Karbenning KA, Död 1755-1774, SE/ULA/10509/F/2
226 Karbenning KA, Död 1775-1832, SE/ULA/10509/F/3
227 Karbenning KA, Föd 1690-1735, SE/ULA/10509/C/1
228 Karbenning KA, Föd 1736-1772, SE/ULA/10509/C/2
229 Karbenning KA, Föd 1772-1808, SE/ULA/10509/C/3
230 Karbenning KA, HF 1749-1754, SE/ULA/10509/A I/2
231 Karbenning KA, HF 1755-1765, SE/ULA/10509/A I/3
232 Karbenning KA, HF 1766-1779, SE/ULA/10509/A I/4
233 Karbenning KA, HF 1775-1785, SE/ULA/10509/A I/5
234 Karbenning KA, HF 1786-1795, SE/ULA/10509/A I/6
235 Karbenning KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10509/A I/7
236 Kopparbergs län, mantalslängd 1679, SE/RA/55203/55203.23/33
237 Kungsåra KA, Föd 1699-1729, SE/ULA/10672/C/3
238 Lindesberg KA, Död 1756-1757, SE/ULA/10851/F I a/1
239 Lindesberg KA, Död 1787-1795, SE/ULA/10851/F I a/3
240 Lindesberg KA, Död 1796-1805, SE/ULA/10851/F I a/4
241 Lindesberg KA, Död 1806-1841, SE/ULA/10851/F I a/5
242 Lindesberg KA, Föd 1678-1707, SE/ULA/10851/C I/3
243 Lindesberg KA, Föd 1708-1728, SE/ULA/10851/C I/4
244 Lindesberg KA, Föd 1729-1743, SE/ULA/10851/C I/5
245 Lindesberg KA, Föd 1744-1755, SE/ULA/10851/C I/6
246 Lindesberg KA, Föd 1756-1768, SE/ULA/10851/C I/7
247 Lindesberg KA, Föd 1787-1795, SE/ULA/10851/C I/10
248 Lindesberg KA, HF 1713-1726, SE/ULA/10851/A I a/5
249 Lindesberg KA, HF 1727-1747, SE/ULA/10851/A I a/6
250 Lindesberg KA, HF 1748-1756, SE/ULA/10851/A I a/7
251 Lindesberg KA, HF 1757-1764, SE/ULA/10851/A I a/10
252 Lindesberg KA, HF 1764-1772, SE/ULA/10851/A I b/1
253 Lindesberg KA, HF 1773-1776, SE/ULA/10851/A I b/2
254 Lindesberg KA, HF 1786-1795, SE/ULA/10851/A I b/3
255 Lindesberg KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10851/A I b/4
256 Lindesberg KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10851/A I b/5
257 Lindesberg KA, Vig 1756-1774, SE/ULA/10851/E I a/1
258 Lindesberg KA, Vig 1778-1792, SE/ULA/10851/E I a/3
259 Ljusnarsberg KA, Flytt 1826-1851, SE/ULA/10860/B/4
260 Ljusnarsberg KA, HF 1820-1829, SE/ULA/10860/A I/15 a
261 Ljusnarsberg KA, Vig 1819-1855, SE/ULA/10860/E I/3
262 Ludvika KA, Död 1822-1862, SE/ULA/11344/F/1
263 Ludvika KA, Föd 1788-1821, SE/ULA/11344/C/1
264 Ludvika KA, Föd 1822-1858, SE/ULA/11344/C/2
265 Ludvika KA, HF 1789-1798, SE/ULA/11344/A I/1
266 Ludvika KA, HF 1837-1847, SE/ULA/11344/A I/5 b
267 Ludvika KA, HF 1848-1857, SE/ULA/11344/A I/6 b
268 Malingsbo KA Föd 1796-1845, SE/ULA/11055/C/2
269 Malingsbo KA, Död 1845-1891, SE/ULA/11055/F/3
270 Malingsbo KA, Flytt 1856-1869, SE/ULA/11055/B/2
271 Malingsbo KA, HF 1831-1840, SE/ULA/11055/A I/8
272 Malingsbo KA, HF 1841-1850, SE/ULA/11055/A I/9
273 Malingsbo KA, HF 1851-1860, SE/ULA/11055/A I/10
274 Malingsbo KA, HF 1861-1870, SE/ULA/11055/A I/11
275 Norberg KA, Död 1861-1872, SE/ULA/11099/F I/6
276 Norberg KA, Död 1896-1929, SE/ULA/11099/F I/9
277 Norberg KA, Flytt 1861-1888, SE/ULA/11099/B/2
278 Norberg KA, Föd 1643-1671, SE/ULA/11099/C/1
279 Norberg KA, Föd 1671-1702, SE/ULA/11099/C/2
280 Norberg KA, Föd 1703-1727, SE/ULA/11099/C/3
281 Norberg KA, Förs 1896-1912, SE/ULA/11099/A II a/6
282 Norberg KA, Förs 1896-1914, SE/ULA/11099/A II a/2
283 Norberg KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11099/A I/14 a
284 Norberg KA, HF 1862-1870, SE/ULA/11099/A I/15 a
285 Norberg KA, HF 1862-1870, SE/ULA/11099/A I/15 b
286 Norberg KA, HF 1889-1896, SE/ULA/11099/A I/18 a
287 Norn KA, Död 1862-1894, SE/ULA/11101/F/1
288 Norn KA, Föd 1821-1860, SE/ULA/11101/C/1
289 Norn KA, Förs 1900-1918, SE/ULA/11101/A II/2
290 Norn KA, Förs 1918-1927, SE/ULA/11101/A II/3
291 Norn KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11101/A I/2
292 Norn KA, HF 1795-1820, SE/ULA/11101/A I/3
293 Norn KA, HF 1820-1839, SE/ULA/11101/A I/4
294 Norn KA, HF 1840-1849, SE/ULA/11101/A I/5
295 Norn KA, HF 1850-1860, SE/ULA/11101/A I/6
296 Norn KA, HF 1875-1899, SE/ULA/11101/A I/8
297 Norn KA, Vig 1795-1894, SE/ULA/11101/E/1
298 Norrbärke KA, Död 1718-1750, SE/ULA/11109/F/1
299 Norrbärke KA, Död 1752-1783, SE/ULA/11109/F/2
300 Norrbärke KA, Död 1784-1813, SE/ULA/11109/F/3
301 Norrbärke KA, Död 1814-1833, SE/ULA/11109/F/4
302 Norrbärke KA, Död 1834-1850, SE/ULA/11109/F/5
303 Norrbärke KA, Död 1851-1863, SE/ULA/11109/F/7
304 Norrbärke KA, Död 1863-1883, SE/ULA/11109/F/8
305 Norrbärke KA, Död 1884-1894, SE/ULA/11109/F/9
306 Norrbärke KA, Död 1895-1903, SE/ULA/11109/F/10
307 Norrbärke KA, Död 1904-1917, SE/ULA/11109/F/11
308 Norrbärke KA, Flytt 1798-1827, SE/ULA/11109/B/2
309 Norrbärke KA, Flytt 1829-1845, SE/ULA/11109/B/3
310 Norrbärke KA, Flytt 1895-1907, SE/ULA/11109/B/9
311 Norrbärke KA, Flytt 1908-1915, SE/ULA/11109/B/10
312 Norrbärke KA, Föd 1661-1688, SE/ULA/11109/C/1
313 Norrbärke KA, Föd 1688-1704, SE/ULA/11109/C/2
314 Norrbärke KA, Föd 1705-1734, SE/ULA/11109/C/3
315 Norrbärke KA, Föd 1735-1768, SE/ULA/11109/C/4
316 Norrbärke KA, Föd 1769-1802, SE/ULA/11109/C/5
317 Norrbärke KA, Föd 1803-1836, SE/ULA/11109/C/6
318 Norrbärke KA, Föd 1837-1856, SE/ULA/11109/C/7
319 Norrbärke KA, Föd 1874-1883, SE/ULA/11109/C/10
320 Norrbärke KA, Föd 1884-1891, SE/ULA/11109/C/12
321 Norrbärke KA, Föd 1904-1914, SE/ULA/11109/C/16
322 Norrbärke KA, Förs 1901-1914, SE/ULA/11109/A II/1 b
323 Norrbärke KA, Förs 1901-1914, SE/ULA/11109/A II/1 c
324 Norrbärke KA, Förs 1914-1930, SE/ULA/11109/A II/2 d
325 Norrbärke KA, HF 1671-1693, SE/ULA/11109/A I/1
326 Norrbärke KA, HF 1694-1704, SE/ULA/11109/A I/2
327 Norrbärke KA, HF 1731-1750, SE/ULA/11109/A I/3
328 Norrbärke KA, HF 1751-1775, SE/ULA/11109/A I/4
329 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 a
330 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 b
331 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 c
332 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 a
333 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 b
334 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 c
335 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 a
336 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 b
337 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 d
338 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 a
339 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 c
340 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 d
341 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 a
342 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 b
343 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 c
344 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 d
345 Norrbärke KA, HF 1839-1848, SE/ULA/11109/A I/10 c
346 Norrbärke KA, HF 1840-1848, SE/ULA/11109/A I/10 b
347 Norrbärke KA, HF 1849-1855, SE/ULA/11109/A I/11 b
348 Norrbärke KA, HF 1849-1855, SE/ULA/11109/A I/11 d
349 Norrbärke KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11109/A I/12 b
350 Norrbärke KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11109/A I/12 d
351 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 a
352 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 b
353 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 c
354 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 d
355 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 b
356 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 c
357 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 d
358 Norrbärke KA, HF 1877-1880, SE/ULA/11109/A I/15 b
359 Norrbärke KA, HF 1881-1891, SE/ULA/11109/A I/16 b
360 Norrbärke KA, HF 1891-1900, SE/ULA/11109/A I/17 b
361 Norrbärke KA, Räk 1696-1742, SE/ULA/11109/L I a/4
362 Norrbärke KA, Vig 1734-1812, SE/ULA/11109/E I/1
363 Norrbärke KA, Vig 1814-1852, SE/ULA/11109/E I/2
364 Norrbärke KA, Vig 1853-1880, SE/ULA/11109/E I/4
365 Nås KA, Föd 1743-1775, SE/ULA/12222/C/2
366 Nås KA, HF 1744-1750, SE/ULA/12222/A I/4
367 Ramsberg KA, HF 1664-1690, SE/ULA/11259/A I/1
368 Skinnskatteberg KA, Död 1721-1755, SE/ULA/11336/F/1
369 Skinnskatteberg KA, Död 1756-1774, SE/ULA/11336/F/2
370 Skinnskatteberg KA, Död 1775-1818, SE/ULA/11336/F/3
371 Skinnskatteberg KA, Död 1819-1856, SE/ULA/11336/F/4
372 Skinnskatteberg KA, Föd 1623-1677, SE/ULA/11336/C/1
373 Skinnskatteberg KA, Föd 1678-1698, SE/ULA/11336/C/2
374 Skinnskatteberg KA, Föd 1699-1720, SE/ULA/11336/C/3
375 Skinnskatteberg KA, Föd 1721-1746, SE/ULA/11336/C/4
376 Skinnskatteberg KA, Föd 1747-1755, SE/ULA/11336/C/5
377 Skinnskatteberg KA, HF 1663-1737, SE/ULA/11336/A I/3
378 Skinnskatteberg KA, HF 1663, SE/ULA/11336/A I/1
379 Skinnskatteberg KA, HF 1720, SE/ULA/11336/A I/2
380 Skinnskatteberg KA, HF 1737-1755, SE/ULA/11336/A I/4 a
381 Skinnskatteberg KA, HF 1737-1755, SE/ULA/11336/A I/4 b
382 Skinnskatteberg KA, HF 1753-1769, SE/ULA/11336/A I/5 a
383 Skinnskatteberg KA, HF 1753-1769, SE/ULA/11336/A I/5 b
384 Stora Kopparberg KA, Flytt 1861-1894, SE/ULA/12231/B I/3
385 Stora Kopparberg KA, HF 1867-1876, SE/ULA/12231/A I b/12
386 Stora Kopparberg KA, Vig 1868-1894, SE/ULA/12231/E I/7
387 Stora Skedvi KA, Död 1895-1917, SE/ULA/11309/F/20
388 Stora Skedvi KA, Flytt 1806-1860, SE/ULA/11309/B I/1
389 Stora Skedvi KA, Flytt 1861-1894, SE/ULA/11309/B I/2
390 Stora Skedvi KA, Föd 1862-1881, SE/ULA/11309/C/10
391 Stora Skedvi KA, Föd 1914-1922, SE/ULA/11309/C/13
392 Stora Skedvi KA, Förs 1895-1911, SE/ULA/11309/A II/1 a
393 Stora Skedvi KA, Förs 1895-1911, SE/ULA/11309/A II/1 b
394 Stora Skedvi KA, Förs 1911-1921, SE/ULA/11309/A II/2 b
395 Stora Skedvi KA, Förs 1921-1931, SE/ULA/11309/A II/3 b
396 Stora Skedvi KA, HF 1798-1809, SE/ULA/11309/A I/8 a
397 Stora Skedvi KA, HF 1872-1881, SE/ULA/11309/A I/15 a
398 Stora Skedvi KA, HF 1882-1894, SE/ULA/11309/A I/16 a
399 Stora Skedvi KA, HF 1882-1894, SE/ULA/11309/A I/16 b
400 Stora Tuna KA, Död 1776-1795, SE/ULA/12218/F/1
401 Stora Tuna KA, Flytt 1908-1930, SE/ULA/12218/B/5
402 Stora Tuna KA, Föd 1722-1736, SE/ULA/12218/C/4
403 Stora Tuna KA, Föd 1737-1750, SE/ULA/12218/C/5
404 Stora Tuna KA, Föd 1768-1775, SE/ULA/12218/C/7
405 Stora Tuna KA, HF 1746-1749, SE/ULA/12218/A I/9
406 Stora Tuna KA, HF 1750-1753, SE/ULA/12218/A I/10
407 Stora Tuna KA, HF 1754-1757, SE/ULA/12218/A I/11
408 Stora Tuna KA, HF 1758-1761, SE/ULA/12218/A I/12 b
409 Stora Tuna KA, HF 1768-1775, SE/ULA/12218/A I/13 b
410 Stora Tuna KA, HF 1776-1784, SE/ULA/12218/A I/14 b
411 Stora Tuna KA, HF 1788-1799, SE/ULA/12218/A I/15 b
412 Stora Tuna KA, HF 1800-1811, SE/ULA/12218/A I/16 bb
413 Stora Tuna KA, HF 1812-1822, SE/ULA/12218/A I/17 b
414 Stora Tuna KA, Vig 1776-1825, SE/ULA/12218/E I/1
415 Sveriges släktforskarförbund Sveriges dödbok 1901-2013
416 Säfsnäs KA, Död 1736-1775, SE/ULA/11506/F/1
417 Säfsnäs KA, Död 1776-1827, SE/ULA/11506/F/2
418 Säfsnäs KA, Föd 1748-1775, SE/ULA/11506/C/1
419 Säfsnäs KA, Föd 1776-1800, SE/ULA/11506/C/2
420 Säfsnäs KA, Föd 1801-1844, SE/ULA/11506/C/3
421 Säfsnäs KA, HF 1748-1763, SE/ULA/11506/A I/1
422 Säfsnäs KA, HF 1764-1765, SE/ULA/11506/A I/2
423 Säfsnäs KA, HF 1766-1775, SE/ULA/11506/A I/3
424 Säfsnäs KA, HF 1776-1784, SE/ULA/11506/A I/4
425 Säfsnäs KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11506/A I/5
426 Säfsnäs KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11506/A I/6
427 Säfsnäs KA, HF 1805-1814, SE/ULA/11506/A I/7
428 Säfsnäs KA, Vig 1748-1838, SE/ULA/11506/E I/1
429 Säter KA, Död 1775-1811, SE/ULA/11179/F I/1
430 Säter KA, Död 1811-1840, SE/ULA/11179/F I/2
431 Säter KA, Död 1841-1861, SE/ULA/11179/F I/3
432 Säter KA, Flytt 1862-1886, SE/ULA/11179/B/2
433 Säter KA, Flytt 1887-1894, SE/ULA/11179/B/4
434 Säter KA, Flytt 1895-1929, SE/ULA/11179/B/6
435 Säter KA, Föd 1664-1687, SE/ULA/11179/C/1
436 Säter KA, Föd 1689-1724, SE/ULA/11179/C/2
437 Säter KA, Föd 1724-1752, SE/ULA/11179/C/3
438 Säter KA, Föd 1752-1775, SE/ULA/11179/C/4
439 Säter KA, Föd 1776-1811, SE/ULA/11179/C/5
440 Säter KA, Föd 1811-1840, SE/ULA/11179/C/6
441 Säter KA, Föd 1841-1861, SE/ULA/11179/C/9
442 Säter KA, Förs 1898-1908, SE/ULA/11179/A II a/2
443 Säter KA, Förs 1898-1908, SE/ULA/11179/A II a/3
444 Säter KA, Förs 1909-1920, SE/ULA/11179/A II a/5
445 Säter KA, Förs 1909-1920, SE/ULA/11179/A II a/6
446 Säter KA, Förs 1921-1928, SE/ULA/11179/A II a/11
447 Säter KA, Förs 1921-1928, SE/ULA/11179/A II a/12
448 Säter KA, HF 1689-1704, SE/ULA/11179/A I/1
449 Säter KA, HF 1705-1719, SE/ULA/11179/A I/2
450 Säter KA, HF 1722-1728, SE/ULA/11179/A I/3 a
451 Säter KA, HF 1732-1737, SE/ULA/11179/A I/4
452 Säter KA, HF 1738-1744, SE/ULA/11179/A I/5
453 Säter KA, HF 1745-1757, SE/ULA/11179/A I/6
454 Säter KA, HF 1755-1768, SE/ULA/11179/A I/7
455 Säter KA, HF 1768-1771, SE/ULA/11179/A I/9
456 Säter KA, HF 1775-1784, SE/ULA/11179/A I/11
457 Säter KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11179/A I/13
458 Säter KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11179/A I/15
459 Säter KA, HF 1814-1824, SE/ULA/11179/A I/17
460 Säter KA, HF 1821-1831, SE/ULA/11179/A I/19
461 Säter KA, HF 1831-1841, SE/ULA/11179/A I/21
462 Säter KA, HF 1842-1851, SE/ULA/11179/A I/23
463 Säter KA, HF 1852-1861, SE/ULA/11179/A I/25
464 Säter KA, HF 1862-1871, SE/ULA/11179/A I/27
465 Säter KA, Vig 1775-1811, SE/ULA/11179/E I/1
466 Säter KA, Vig 1811-1861, SE/ULA/11179/E I/3
467 Säter KA, Vig 1895-1945, SE/ULA/11179/E I/7
468 Säters län, mantalslängd 1642, SE/RA/55203/55203.22/1
469 Söderbärke KA, Död (1861-1877, SE/ULA/11521/F/7
470 Söderbärke KA, Död 1730-1760, SE/ULA/11521/F/1
471 Söderbärke KA, Död 1761-1784, SE/ULA/11521/F/2
472 Söderbärke KA, Död 1784-1808, SE/ULA/11521/F/3
473 Söderbärke KA, Död 1809-1839, SE/ULA/11521/F/4
474 Söderbärke KA, Död 1840-1860, SE/ULA/11521/F/5
475 Söderbärke KA, Flytt 1816-1833, SE/ULA/11521/B/1
476 Söderbärke KA, Flytt 1919-1947, SE/ULA/11521/B/6
477 Söderbärke KA, Föd (1827-1858, SE/ULA/11521/C/8
478 Söderbärke KA, Föd 1675-1694, SE/ULA/11521/C/1
479 Söderbärke KA, Föd 1695-1711, SE/ULA/11521/C/2
480 Söderbärke KA, Föd 1712-1722, SE/ULA/11521/C/3
481 Söderbärke KA, Föd 1723-1730, SE/ULA/11521/C/4
482 Söderbärke KA, Föd 1730-1760, SE/ULA/11521/C/5
483 Söderbärke KA, Föd 1761-1787, SE/ULA/11521/C/6
484 Söderbärke KA, Föd 1788-1826, SE/ULA/11521/C/7
485 Söderbärke KA, Föd 1859-1881, SE/ULA/11521/C/10
486 Söderbärke KA, Förs 1896-1909, SE/ULA/11521/A II a/1
487 Söderbärke KA, Förs 1909-1918, SE/ULA/11521/A II a/4
488 Söderbärke KA, Förs 1919-1927, SE/ULA/11521/A II a/7
489 Söderbärke KA, Förs 1919-1928, SE/ULA/11521/A II a/9
490 Söderbärke KA, HF 1673, SE/ULA/11521/A I/1
491 Söderbärke KA, HF 1694-1722, SE/ULA/11521/A I/3
492 Söderbärke KA, HF 1694, SE/ULA/11521/A I/2
493 Söderbärke KA, HF 1730-1752, SE/ULA/11521/A I/4
494 Söderbärke KA, HF 1750-1771, SE/ULA/11521/A I/5
495 Söderbärke KA, HF 1771-1774, SE/ULA/11521/A I/6
496 Söderbärke KA, HF 1775-1785, SE/ULA/11521/A I/8 b
497 Söderbärke KA, HF 1775-1785, SE/ULA/11521/A I/8 c
498 Söderbärke KA, HF 1786-1795, SE/ULA/11521/A I/9 a
499 Söderbärke KA, HF 1786-1795, SE/ULA/11521/A I/9 c
500 Söderbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11521/A I/10 a
501 Söderbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11521/A I/10 b
502 Söderbärke KA, HF 1806-1816, SE/ULA/11521/A I/11 a
503 Söderbärke KA, HF 1806-1816, SE/ULA/11521/A I/11 b
504 Söderbärke KA, HF 1817-1826, SE/ULA/11521/A I/12 a
505 Söderbärke KA, HF 1817-1826, SE/ULA/11521/A I/12 b
506 Söderbärke KA, HF 1827-1836, SE/ULA/11521/A I/13 a
507 Söderbärke KA, HF 1827-1836, SE/ULA/11521/A I/13 b
508 Söderbärke KA, HF 1837-1846, SE/ULA/11521/A I/14 a
509 Söderbärke KA, HF 1837-1846, SE/ULA/11521/A I/14 b
510 Söderbärke KA, HF 1847-1856, SE/ULA/11521/A I/15 aa
511 Söderbärke KA, HF 1847-1856, SE/ULA/11521/A I/15 b
512 Söderbärke KA, HF 1857-1865, SE/ULA/11521/A I/16 a
513 Söderbärke KA, HF 1866-1875, SE/ULA/11521/A I/17 a
514 Söderbärke KA, HF 1876-1885, SE/ULA/11521/A I/18 a
515 Söderbärke KA, HF 1886-1895, SE/ULA/11521/A I/19 a
516 Söderbärke KA, Vig 1771-1786, SE/ULA/11521/E I/1
517 Söderbärke KA, Vig 1787-1843, SE/ULA/11521/E I/2
518 Västanfors KA, Död 1736-1774, SE/ULA/11708/F/4
519 Västanfors KA, Död 1775-1818, SE/ULA/11708/F/5
520 Västanfors KA, Föd 1694-1738, SE/ULA/11708/C/1
521 Västanfors KA, Föd 1739-1783, SE/ULA/11708/C/2
522 Västanfors KA, HF 1709-1726, SE/ULA/11708/A I/3
523 Västanfors KA, HF 1727-1741, SE/ULA/11708/A I/4
524 Västanfors KA, HF 1742-1755, SE/ULA/11708/A I/5
525 Västanfors KA, HF 1756-1768, SE/ULA/11708/A I/6
526 Västanfors KA, HF 1770-1775, SE/ULA/11708/A I/7
527 Västanfors KA, HF 1775-1784, SE/ULA/11708/A I/8
528 Västanfors KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11708/A I/9
529 Västanfors KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11708/A I/10
530 Västanfors KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11708/A I/11 b
531 Västanfors KA, Vig 1775-1860, SE/ULA/11708/E I/1
532 Västervåla KA, Död 1740-1774, SE/ULA/11723/F/2
533 Västervåla KA, Död 1775-1821, SE/ULA/11723/F/3
534 Västervåla KA, Föd 1721-1774, SE/ULA/11723/C/1
535 Västervåla KA, Föd 1775-1814, SE/ULA/11723/C/2
536 Västervåla KA, HF 1753-1784, SE/ULA/11723/A I/3
537 Västervåla KA, HF 1775-1794, SE/ULA/11723/A I/4
538 Västervåla KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11723/A I/5
539 Västervåla KA, HF 1805-1814, SE/ULA/11723/A I/6
540 Västervåla KA, HF 1815-1824, SE/ULA/11723/A I/7
541 Västervåla KA, HF 1825-1834, SE/ULA/11723/A I/8
542 Västervåla KA, Vig 1775-1841, SE/ULA/11723/E I/1
543 Västmanlands regemente GM 1714-1715, SE/KrA/0023/0/63
544 Västmanlands regemente GM 1800-1803, SE/KrA/0023/0/76
545 Västmanlands regemente, GM 1851, SE/KrA/0023/0/85
546 Västmanlands regemente, GM 1855, SE/KrA/0023/0/86
547 Västmanlands regemente, GM 1858, SE/KrA/0023/0/87
548 Web, Anbytarforum: forum.genealogi.se
549 Ann Swärd Web: aones.com
550 Web: fjallwebb.se
551 Monika och Leif Forséni Web: forseni.se
552 Web: geni.com
553 Web: gw.geneanet.org
554 Åke Norgren Web: leon.amaroq.se
555 Web: myheritage.se
556 Lars Norrestad Web: norrestad.se
557 Susanne Rönnberg Web: pisces.se/genealogi
558 Roland Stenberg Web: roland.haxx.se
559 Peter Sjögren Web: stjarntand.se
560 Birger Bergenholtz Web: web.comhem.se/~u40354952