Denna sida är en förteckning över alla källor i databasen, sorterade på titel. Genom att klicka på en källas titel kommer den källans sida att öppnas.

Antal Författare Namn
1 Dalregementet GM 1801-1804, SE/KrA/0023/0/118
2 Dalregementet GM 1806-1807, SE/KrA/0023/0/119
3 Dalregementet GM 1820, SE/KrA/0023/0/120
4 Dalregementet GM 1835-1838, SE/KrA/0023/0/122
5 Dalregementet GM 1866-1870, SE/KrA/0023/0/127
6 Dalregementet, GM 1748-1751, SE/KrA/0023/0/106
7 Dalregementet, GM 1757, SE/KrA/0023/0/107
8 Dalregementet, GM 1759, SE/KrA/0023/0/109
9 Dalregementet, GM 1760-1761, SE/KrA/0023/0/110
10 Dalregementet, GM 1767, SE/KrA/0023/0/111
11 Falu Kristine KA, Död 1776-1793, SE/ULA/11441/F I/1
12 Falu Kristine KA, Död 1810-1855, SE/ULA/11441/F I/3
13 Falu Kristine KA, Föd 1768-1775, SE/ULA/11441/C I/8
14 Falu Kristine KA, HF 1776-1786, SE/ULA/11441/A I/1
15 Falu Kristine KA, HF 1787-1796, SE/ULA/11441/A I/3
16 Falu Kristine KA, HF 1797-1806, SE/ULA/11441/A I/6
17 Falu Kristine KA, HF 1807-1816, SE/ULA/11441/A I/9
18 Fellingsbro KA, Föd 1725-1741, SE/ULA/10244/C/5
19 Fellingsbro KA, HF 1722-1727, SE/ULA/10244/A I/7
20 Fellingsbro KA, HF 1728-1731, SE/ULA/10244/A I/8
21 Fellingsbro KA, HF 1756-1762, SE/ULA/10244/A I/10
22 Gagnef KA, Död 1736-1740, SE/ULA/11214/F/1
23 Gagnef KA, Död 1741-1743, SE/ULA/11214/F/2
24 Gagnef KA, Död 1744-1755, SE/ULA/11214/F/3
25 Gagnef KA, Död 1755-1770, SE/ULA/11214/F/4
26 Gagnef KA, Död 1770-1775, SE/ULA/11214/F/5
27 Gagnef KA, Död 1776-1823, SE/ULA/11214/F/6
28 Gagnef KA, Död 1824-1850, SE/ULA/11214/F/7
29 Gagnef KA, Död 1851-1874, SE/ULA/11214/F/9
30 Gagnef KA, Död 1875-1891, SE/ULA/11214/F/10
31 Gagnef KA, Flytt 1879-1894, SE/ULA/11214/B I/3
32 Gagnef KA, Föd 1694-1725, SE/ULA/11214/C/1
33 Gagnef KA, Föd 1727-1752, SE/ULA/11214/C/2
34 Gagnef KA, Föd 1753-1775, SE/ULA/11214/C/3
35 Gagnef KA, Föd 1776-1840, SE/ULA/11214/C/4
36 Gagnef KA, Föd 1841-1863, SE/ULA/11214/C/5
37 Gagnef KA, HF 1730-1775, SE/ULA/11214/A I/1
38 Gagnef KA, HF 1750-1775, SE/ULA/11214/A I/2
39 Gagnef KA, HF 1750-1775, SE/ULA/11214/A I/3
40 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/4 a
41 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/4 b
42 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/5
43 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/6 a
44 Gagnef KA, HF 1775-1791, SE/ULA/11214/A I/6 b
45 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/7
46 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/8
47 Gagnef KA, HF 1792-1801, SE/ULA/11214/A I/9
48 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/10
49 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/11
50 Gagnef KA, HF 1802-1817, SE/ULA/11214/A I/12
51 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/13
52 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/14
53 Gagnef KA, HF 1818-1825, SE/ULA/11214/A I/15
54 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/16
55 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/17
56 Gagnef KA, HF 1826-1835, SE/ULA/11214/A I/18
57 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/19
58 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/20
59 Gagnef KA, HF 1836-1845, SE/ULA/11214/A I/21
60 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/22 b
61 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/23 a
62 Gagnef KA, HF 1846-1857, SE/ULA/11214/A I/23 b
63 Gagnef KA, HF 1858-1867, SE/ULA/11214/A I/25
64 Gagnef KA, HF 1858-1867, SE/ULA/11214/A I/26
65 Gagnef KA, HF 1868-1877, SE/ULA/11214/A I/28 b
66 Gagnef KA, HF 1878-1887, SE/ULA/11214/A I/29 a
67 Gagnef KA, HF 1878-1887, SE/ULA/11214/A I/29 c
68 Gagnef KA, HF 1888-1897, SE/ULA/11214/A I/30 c
69 Gagnef KA, Vig 1703-1775, SE/ULA/11214/E I/2
70 Gagnef KA, Vig 1776-1884, SE/ULA/11214/E I/3
71 Glanshammar KA, Föd 1767-1792, SE/ULA/10326/C/5
72 Glanshammar KA, HF 1767-1781, SE/ULA/10326/A I/3
73 Grangärde KA, Död 1776-1809, SE/ULA/12220/F/1
74 Grangärde KA, Död 1810-1843, SE/ULA/12220/F/2
75 Grangärde KA, Död 1844-1860, SE/ULA/12220/F/4
76 Grangärde KA, Död 1861-1881, SE/ULA/12220/F/5
77 Grangärde KA, Föd 1628-1684, SE/ULA/12220/C/1
78 Grangärde KA, Föd 1684-1726, SE/ULA/12220/C/2
79 Grangärde KA, Föd 1733-1751, SE/ULA/12220/C/3
80 Grangärde KA, Föd 1752-1772, SE/ULA/12220/C/4
81 Grangärde KA, Föd 1773-1794, SE/ULA/12220/C/5
82 Grangärde KA, Föd 1795-1812, SE/ULA/12220/C/6
83 Grangärde KA, Föd 1813-1825, SE/ULA/12220/C/7
84 Grangärde KA, Föd 1826-1842, SE/ULA/12220/C/8
85 Grangärde KA, HF 1685-1717, SE/ULA/12220/A I/2
86 Grangärde KA, HF 1686, SE/ULA/12220/A I/1
87 Grangärde KA, HF 1704-1745, SE/ULA/12220/A I/3
88 Grangärde KA, HF 1731-1744, SE/ULA/12220/A I/4
89 Grangärde KA, HF 1745-1753, SE/ULA/12220/A I/5
90 Grangärde KA, HF 1750-1761, SE/ULA/12220/A I/6
91 Grangärde KA, HF 1761-1771, SE/ULA/12220/A I/7 a
92 Grangärde KA, HF 1761-1771, SE/ULA/12220/A I/7 b
93 Grangärde KA, HF 1772-1784, SE/ULA/12220/A I/8
94 Grangärde KA, HF 1785-1794, SE/ULA/12220/A I/9 a
95 Grangärde KA, HF 1795-1805, SE/ULA/12220/A I/10 a
96 Grangärde KA, HF 1795-1805, SE/ULA/12220/A I/10 b
97 Grangärde KA, HF 1806-1815, SE/ULA/12220/A I/11 a
98 Grangärde KA, HF 1806-1815, SE/ULA/12220/A I/11 b
99 Grangärde KA, HF 1812-1822, SE/ULA/12220/A I/12 a
100 Grangärde KA, HF 1822-1829, SE/ULA/12220/A I/14 b
101 Grangärde KA, HF 1823-1829, SE/ULA/12220/A I/14 c
102 Grangärde KA, HF 1830-1840, SE/ULA/12220/A I/15 b
103 Grangärde KA, HF 1841-1851, SE/ULA/12220/A I/16 a
104 Grangärde KA, HF 1841-1851, SE/ULA/12220/A I/16 b
105 Grangärde KA, HF 1852-1862, SE/ULA/12220/A I/17 a
106 Grangärde KA, HF 1863-1871, SE/ULA/12220/A I/18 a
107 Grangärde KA, HF 1872-1881, SE/ULA/12220/A I/19 a
108 Grangärde KA, Vig 1752-1778, SE/ULA/12220/E I/1
109 Grangärde KA, Vig 1785-1836, SE/ULA/12220/E I/2
110 Grangärde KA, Vig 1836-1864, SE/ULA/12220/E I/3
111 Gunnilbo KA, HF 1765-1775, SE/ULA/10346/A I/4
112 Gustafs KA, Död 1774-1805, SE/ULA/10349/F/1
113 Gustafs KA, Död 1806-1825, SE/ULA/10349/F/2
114 Gustafs KA, Död 1826-1850, SE/ULA/10349/F/3
115 Gustafs KA, Föd 1748-1775, SE/ULA/10349/C/2
116 Gustafs KA, Föd 1776-1809, SE/ULA/10349/C/3
117 Gustafs KA, HF 1749-1758, SE/ULA/10349/A I/5
118 Gustafs KA, HF 1759-1772, SE/ULA/10349/A I/6
119 Gustafs KA, HF 1773-1775, SE/ULA/10349/A I/7
120 Gustafs KA, HF 1776-1785, SE/ULA/10349/A I/8
121 Gustafs KA, HF 1786-1796, SE/ULA/10349/A I/9 b
122 Gustafs KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10349/A I/10 a
123 Gustafs KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10349/A I/10 c
124 Gustafs KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10349/A I/11 a
125 Gustafs KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10349/A I/11 b
126 Gustafs KA, HF 1817-1826, SE/ULA/10349/A I/12 a
127 Gustafs KA, HF 1827-1837, SE/ULA/10349/A I/13 b
128 Gustafs KA, HF 1838-1847, SE/ULA/10349/A I/14 a
129 Gustafs KA, Vig 1776-1861, SE/ULA/10349/E I/1
130 Gåsborn KA, Vig 1733-1840, SE/VA/13174/E I/1
131 Hed KA, Föd 1683-1689, SE/ULA/10382/C/1
132 Hedemora KA, Död 1720-1742, SE/ULA/10388/F I/1
133 Hedemora KA, Död 1743-1775, SE/ULA/10388/F I/2
134 Hedemora KA, Död 1776-1796, SE/ULA/10388/F I/3
135 Hedemora KA, Död 1796-1808, SE/ULA/10388/F I/4
136 Hedemora KA, Död 1808-1830, SE/ULA/10388/F I/5
137 Hedemora KA, Död 1831-1862, SE/ULA/10388/F I/6
138 Hedemora KA, Död 1862-1877, SE/ULA/10388/F I/8
139 Hedemora KA, Död 1878-1894, SE/ULA/10388/F III/1
140 Hedemora KA, Död 1895-1909, SE/ULA/10388/F III/2
141 Hedemora KA, Död 1925-1940, SE/ULA/10388/F III/4
142 Hedemora KA, Flytt 1795-1846, SE/ULA/10388/B I/5
143 Hedemora KA, Flytt 1862-1875, SE/ULA/10388/B I/8
144 Hedemora KA, Flytt 1895-1911, SE/ULA/10388/B III/1
145 Hedemora KA, Flytt 1912-1937, SE/ULA/10388/B III/2
146 Hedemora KA, Föd 1672-1695, SE/ULA/10388/C I/2
147 Hedemora KA, Föd 1695-1713, SE/ULA/10388/C I/3
148 Hedemora KA, Föd 1713-1726, SE/ULA/10388/C I/4
149 Hedemora KA, Föd 1744-1775, SE/ULA/10388/C I/5
150 Hedemora KA, Föd 1776-1796, SE/ULA/10388/C I/6
151 Hedemora KA, Föd 1797-1810, SE/ULA/10388/C I/7
152 Hedemora KA, Föd 1811-1827, SE/ULA/10388/C I/8
153 Hedemora KA, Föd 1828-1846, SE/ULA/10388/C I/9
154 Hedemora KA, Föd 1843-1859, SE/ULA/10388/C I/11
155 Hedemora KA, Föd 1847-1861, SE/ULA/10388/C I/12
156 Hedemora KA, Föd 1876-1887, SE/ULA/10388/C III/1
157 Hedemora KA, Föd 1895-1905, SE/ULA/10388/C III/3
158 Hedemora KA, Föd 1917-1927, SE/ULA/10388/C III/5
159 Hedemora KA, Förs 1897-1907, SE/ULA/10388/A II c/1 a
160 Hedemora KA, Förs 1897-1907, SE/ULA/10388/A II c/1 b
161 Hedemora KA, Förs 1908-1918, SE/ULA/10388/A II c/2 a
162 Hedemora KA, Förs 1908-1918, SE/ULA/10388/A II c/2 b
163 Hedemora KA, Förs 1918-1928, SE/ULA/10388/A II c/3 a
164 Hedemora KA, Förs 1918-1928, SE/ULA/10388/A II c/3 b
165 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 a
166 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 b
167 Hedemora KA, Förs 1928-1937, SE/ULA/10388/A II c/4 c
168 Hedemora KA, HF 1698-1704, SE/ULA/10388/A I/2
169 Hedemora KA, HF 1704-1719, SE/ULA/10388/A I/3
170 Hedemora KA, HF 1725-1743, SE/ULA/10388/A I/4 b
171 Hedemora KA, HF 1737-1753, SE/ULA/10388/A I/5
172 Hedemora KA, HF 1742-1760, SE/ULA/10388/A I/6 b
173 Hedemora KA, HF 1744-1758, SE/ULA/10388/A I/7 b
174 Hedemora KA, HF 1746-1765, SE/ULA/10388/A I/8 a
175 Hedemora KA, HF 1746-1790, SE/ULA/10388/A I/8 c
176 Hedemora KA, HF 1747-1782, SE/ULA/10388/A I/8 b
177 Hedemora KA, HF 1759-1776, SE/ULA/10388/A I/9
178 Hedemora KA, HF 1776-1789, SE/ULA/10388/A I/10 a
179 Hedemora KA, HF 1776-1789, SE/ULA/10388/A I/10 b
180 Hedemora KA, HF 1790-1800, SE/ULA/10388/A I/11 a
181 Hedemora KA, HF 1790-1800, SE/ULA/10388/A I/11 b
182 Hedemora KA, HF 1800-1811, SE/ULA/10388/A I/12 a
183 Hedemora KA, HF 1800-1811, SE/ULA/10388/A I/12 b
184 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 a
185 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 ba
186 Hedemora KA, HF 1811-1820, SE/ULA/10388/A I/13 bb
187 Hedemora KA, HF 1820-1830, SE/ULA/10388/A I/14 b
188 Hedemora KA, HF 1820-1830, SE/ULA/10388/A I/14 c
189 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 a
190 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 b
191 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 c
192 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 d
193 Hedemora KA, HF 1830-1839, SE/ULA/10388/A I/15 e
194 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 b
195 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 c
196 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 d
197 Hedemora KA, HF 1840-1846, SE/ULA/10388/A I/16 e
198 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 a
199 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 b
200 Hedemora KA, HF 1846-1855, SE/ULA/10388/A I b/1 d
201 Hedemora KA, HF 1846-1856, SE/ULA/10388/A I b/1 c
202 Hedemora KA, HF 1848-1853, SE/ULA/10388/A I a/2
203 Hedemora KA, HF 1856-1864, SE/ULA/10388/A I b/2 b
204 Hedemora KA, HF 1856-1865, SE/ULA/10388/A I b/2 a
205 Hedemora KA, HF 1864-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 a
206 Hedemora KA, HF 1864-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 b
207 Hedemora KA, HF 1865-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 e
208 Hedemora KA, HF 1866-1875, SE/ULA/10388/A I b/3 c
209 Hedemora KA, HF 1872-1879, SE/ULA/10388/A I a/5
210 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 a
211 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 b
212 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 c
213 Hedemora KA, HF 1875-1885, SE/ULA/10388/A I b/4 e
214 Hedemora KA, HF 1879-1891, SE/ULA/10388/A I a/6 b
215 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 b
216 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 c
217 Hedemora KA, HF 1885-1897, SE/ULA/10388/A I b/5 e
218 Hedemora KA, Vig 1742-1775, SE/ULA/10388/E I/1
219 Hedemora KA, Vig 1776-1815, SE/ULA/10388/E I/2
220 Hedemora KA, Vig 1831-1861, SE/ULA/10388/E I/3
221 Hedemora KA, Vig 1862-1887, SE/ULA/10388/E I/5
222 Hedemora KA, Vig 1940-1949, SE/ULA/10388/E II/3
223 Karl Trotzig Hedemora stads historia
224 Husby KA, Föd 1698-1724, SE/ULA/10414/C/3
225 Husby KA, Vig 1698-1775, SE/ULA/10414/E I/1
226 Hällefors KA, Föd 1698-1717, SE/ULA/10427/C/2
227 Irsta KA, Föd 1684-1738, SE/ULA/10483/C/1
228 Irsta KA, Föd 1739-1766, SE/ULA/10483/C/2
229 Irsta KA, HF 1731-1758, SE/ULA/10483/A I/2
230 Irsta KA, HF 1758-1768, SE/ULA/10483/A I/3
231 Karbenning KA, Död 1755-1774, SE/ULA/10509/F/2
232 Karbenning KA, Död 1775-1832, SE/ULA/10509/F/3
233 Karbenning KA, Föd 1690-1735, SE/ULA/10509/C/1
234 Karbenning KA, Föd 1736-1772, SE/ULA/10509/C/2
235 Karbenning KA, Föd 1772-1808, SE/ULA/10509/C/3
236 Karbenning KA, HF 1749-1754, SE/ULA/10509/A I/2
237 Karbenning KA, HF 1755-1765, SE/ULA/10509/A I/3
238 Karbenning KA, HF 1766-1779, SE/ULA/10509/A I/4
239 Karbenning KA, HF 1775-1785, SE/ULA/10509/A I/5
240 Karbenning KA, HF 1786-1795, SE/ULA/10509/A I/6
241 Karbenning KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10509/A I/7
242 Kopparbergs län, mantalslängd 1679, SE/RA/55203/55203.23/33
243 Kungsåra KA, Föd 1699-1729, SE/ULA/10672/C/3
244 Lindesberg KA, Död 1756-1757, SE/ULA/10851/F I a/1
245 Lindesberg KA, Död 1787-1795, SE/ULA/10851/F I a/3
246 Lindesberg KA, Död 1796-1805, SE/ULA/10851/F I a/4
247 Lindesberg KA, Död 1806-1841, SE/ULA/10851/F I a/5
248 Lindesberg KA, Föd 1678-1707, SE/ULA/10851/C I/3
249 Lindesberg KA, Föd 1708-1728, SE/ULA/10851/C I/4
250 Lindesberg KA, Föd 1729-1743, SE/ULA/10851/C I/5
251 Lindesberg KA, Föd 1744-1755, SE/ULA/10851/C I/6
252 Lindesberg KA, Föd 1756-1768, SE/ULA/10851/C I/7
253 Lindesberg KA, Föd 1787-1795, SE/ULA/10851/C I/10
254 Lindesberg KA, HF 1713-1726, SE/ULA/10851/A I a/5
255 Lindesberg KA, HF 1727-1747, SE/ULA/10851/A I a/6
256 Lindesberg KA, HF 1748-1756, SE/ULA/10851/A I a/7
257 Lindesberg KA, HF 1757-1764, SE/ULA/10851/A I a/10
258 Lindesberg KA, HF 1764-1772, SE/ULA/10851/A I b/1
259 Lindesberg KA, HF 1773-1776, SE/ULA/10851/A I b/2
260 Lindesberg KA, HF 1786-1795, SE/ULA/10851/A I b/3
261 Lindesberg KA, HF 1796-1805, SE/ULA/10851/A I b/4
262 Lindesberg KA, HF 1806-1816, SE/ULA/10851/A I b/5
263 Lindesberg KA, Vig 1756-1774, SE/ULA/10851/E I a/1
264 Lindesberg KA, Vig 1778-1792, SE/ULA/10851/E I a/3
265 Ljusnarsberg KA, Flytt 1826-1851, SE/ULA/10860/B/4
266 Ljusnarsberg KA, HF 1820-1829, SE/ULA/10860/A I/15 a
267 Ljusnarsberg KA, Vig 1819-1855, SE/ULA/10860/E I/3
268 Ludvika KA, Död 1822-1862, SE/ULA/11344/F/1
269 Ludvika KA, Död 1863-1883, SE/ULA/11344/F/2
270 Ludvika KA, Föd 1788-1821, SE/ULA/11344/C/1
271 Ludvika KA, Föd 1822-1858, SE/ULA/11344/C/2
272 Ludvika KA, HF 1789-1798, SE/ULA/11344/A I/1
273 Ludvika KA, HF 1808-1814, SE/ULA/11344/A I/2
274 Ludvika KA, HF 1815-1825, SE/ULA/11344/A I/3
275 Ludvika KA, HF 1826-1836, SE/ULA/11344/A I/4 b
276 Ludvika KA, HF 1837-1847, SE/ULA/11344/A I/5 b
277 Ludvika KA, HF 1848-1857, SE/ULA/11344/A I/6 b
278 Ludvika KA, HF 1858-1864, SE/ULA/11344/A I/7 b
279 Ludvika KA, HF 1864-1873, SE/ULA/11344/A I/8 c
280 Ludvika KA, HF 1873-1880, SE/ULA/11344/A I/9 c
281 Malingsbo KA Föd 1796-1845, SE/ULA/11055/C/2
282 Malingsbo KA, Död 1845-1891, SE/ULA/11055/F/3
283 Malingsbo KA, Flytt 1856-1869, SE/ULA/11055/B/2
284 Malingsbo KA, HF 1831-1840, SE/ULA/11055/A I/8
285 Malingsbo KA, HF 1841-1850, SE/ULA/11055/A I/9
286 Malingsbo KA, HF 1851-1860, SE/ULA/11055/A I/10
287 Malingsbo KA, HF 1861-1870, SE/ULA/11055/A I/11
288 Norberg KA, Död 1861-1872, SE/ULA/11099/F I/6
289 Norberg KA, Död 1896-1929, SE/ULA/11099/F I/9
290 Norberg KA, Flytt 1861-1888, SE/ULA/11099/B/2
291 Norberg KA, Föd 1643-1671, SE/ULA/11099/C/1
292 Norberg KA, Föd 1671-1702, SE/ULA/11099/C/2
293 Norberg KA, Föd 1703-1727, SE/ULA/11099/C/3
294 Norberg KA, Förs 1896-1912, SE/ULA/11099/A II a/6
295 Norberg KA, Förs 1896-1914, SE/ULA/11099/A II a/2
296 Norberg KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11099/A I/14 a
297 Norberg KA, HF 1862-1870, SE/ULA/11099/A I/15 a
298 Norberg KA, HF 1862-1870, SE/ULA/11099/A I/15 b
299 Norberg KA, HF 1889-1896, SE/ULA/11099/A I/18 a
300 Norn KA, Död 1862-1894, SE/ULA/11101/F/1
301 Norn KA, Föd 1821-1860, SE/ULA/11101/C/1
302 Norn KA, Förs 1900-1918, SE/ULA/11101/A II/2
303 Norn KA, Förs 1918-1927, SE/ULA/11101/A II/3
304 Norn KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11101/A I/2
305 Norn KA, HF 1795-1820, SE/ULA/11101/A I/3
306 Norn KA, HF 1820-1839, SE/ULA/11101/A I/4
307 Norn KA, HF 1840-1849, SE/ULA/11101/A I/5
308 Norn KA, HF 1850-1860, SE/ULA/11101/A I/6
309 Norn KA, HF 1875-1899, SE/ULA/11101/A I/8
310 Norn KA, Vig 1795-1894, SE/ULA/11101/E/1
311 Norrbärke KA, Död 1718-1750, SE/ULA/11109/F/1
312 Norrbärke KA, Död 1752-1783, SE/ULA/11109/F/2
313 Norrbärke KA, Död 1784-1813, SE/ULA/11109/F/3
314 Norrbärke KA, Död 1814-1833, SE/ULA/11109/F/4
315 Norrbärke KA, Död 1834-1850, SE/ULA/11109/F/5
316 Norrbärke KA, Död 1851-1863, SE/ULA/11109/F/7
317 Norrbärke KA, Död 1863-1883, SE/ULA/11109/F/8
318 Norrbärke KA, Död 1884-1894, SE/ULA/11109/F/9
319 Norrbärke KA, Död 1895-1903, SE/ULA/11109/F/10
320 Norrbärke KA, Död 1904-1917, SE/ULA/11109/F/11
321 Norrbärke KA, Flytt 1798-1827, SE/ULA/11109/B/2
322 Norrbärke KA, Flytt 1829-1845, SE/ULA/11109/B/3
323 Norrbärke KA, Flytt 1895-1907, SE/ULA/11109/B/9
324 Norrbärke KA, Flytt 1908-1915, SE/ULA/11109/B/10
325 Norrbärke KA, Föd 1661-1688, SE/ULA/11109/C/1
326 Norrbärke KA, Föd 1688-1704, SE/ULA/11109/C/2
327 Norrbärke KA, Föd 1705-1734, SE/ULA/11109/C/3
328 Norrbärke KA, Föd 1735-1768, SE/ULA/11109/C/4
329 Norrbärke KA, Föd 1769-1802, SE/ULA/11109/C/5
330 Norrbärke KA, Föd 1803-1836, SE/ULA/11109/C/6
331 Norrbärke KA, Föd 1837-1856, SE/ULA/11109/C/7
332 Norrbärke KA, Föd 1874-1883, SE/ULA/11109/C/10
333 Norrbärke KA, Föd 1884-1891, SE/ULA/11109/C/12
334 Norrbärke KA, Föd 1904-1914, SE/ULA/11109/C/16
335 Norrbärke KA, Förs 1901-1914, SE/ULA/11109/A II/1 b
336 Norrbärke KA, Förs 1901-1914, SE/ULA/11109/A II/1 c
337 Norrbärke KA, Förs 1914-1930, SE/ULA/11109/A II/2 d
338 Norrbärke KA, HF 1671-1693, SE/ULA/11109/A I/1
339 Norrbärke KA, HF 1694-1704, SE/ULA/11109/A I/2
340 Norrbärke KA, HF 1731-1750, SE/ULA/11109/A I/3
341 Norrbärke KA, HF 1751-1775, SE/ULA/11109/A I/4
342 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 a
343 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 b
344 Norrbärke KA, HF 1776-1794, SE/ULA/11109/A I/5 c
345 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 a
346 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 b
347 Norrbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11109/A I/6 c
348 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 a
349 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 b
350 Norrbärke KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11109/A I/7 d
351 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 a
352 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 c
353 Norrbärke KA, HF 1817-1827, SE/ULA/11109/A I/8 d
354 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 a
355 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 b
356 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 c
357 Norrbärke KA, HF 1828-1838, SE/ULA/11109/A I/9 d
358 Norrbärke KA, HF 1839-1848, SE/ULA/11109/A I/10 c
359 Norrbärke KA, HF 1840-1848, SE/ULA/11109/A I/10 b
360 Norrbärke KA, HF 1849-1855, SE/ULA/11109/A I/11 b
361 Norrbärke KA, HF 1849-1855, SE/ULA/11109/A I/11 d
362 Norrbärke KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11109/A I/12 b
363 Norrbärke KA, HF 1856-1861, SE/ULA/11109/A I/12 d
364 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 a
365 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 b
366 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 c
367 Norrbärke KA, HF 1861-1869, SE/ULA/11109/A I/13 d
368 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 b
369 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 c
370 Norrbärke KA, HF 1870-1877, SE/ULA/11109/A I/14 d
371 Norrbärke KA, HF 1877-1880, SE/ULA/11109/A I/15 b
372 Norrbärke KA, HF 1881-1891, SE/ULA/11109/A I/16 b
373 Norrbärke KA, HF 1891-1900, SE/ULA/11109/A I/17 b
374 Norrbärke KA, Räk 1696-1742, SE/ULA/11109/L I a/4
375 Norrbärke KA, Vig 1734-1812, SE/ULA/11109/E I/1
376 Norrbärke KA, Vig 1814-1852, SE/ULA/11109/E I/2
377 Norrbärke KA, Vig 1853-1880, SE/ULA/11109/E I/4
378 Nås KA, Föd 1743-1775, SE/ULA/12222/C/2
379 Nås KA, HF 1744-1750, SE/ULA/12222/A I/4
380 Ramsberg KA, HF 1664-1690, SE/ULA/11259/A I/1
381 Silvberg KA, HF 1823-1833, SE/ULA/11320/A I/10
382 Skinnskatteberg KA, Död 1721-1755, SE/ULA/11336/F/1
383 Skinnskatteberg KA, Död 1756-1774, SE/ULA/11336/F/2
384 Skinnskatteberg KA, Död 1775-1818, SE/ULA/11336/F/3
385 Skinnskatteberg KA, Död 1819-1856, SE/ULA/11336/F/4
386 Skinnskatteberg KA, Föd 1623-1677, SE/ULA/11336/C/1
387 Skinnskatteberg KA, Föd 1678-1698, SE/ULA/11336/C/2
388 Skinnskatteberg KA, Föd 1699-1720, SE/ULA/11336/C/3
389 Skinnskatteberg KA, Föd 1721-1746, SE/ULA/11336/C/4
390 Skinnskatteberg KA, Föd 1747-1755, SE/ULA/11336/C/5
391 Skinnskatteberg KA, HF 1663-1737, SE/ULA/11336/A I/3
392 Skinnskatteberg KA, HF 1663, SE/ULA/11336/A I/1
393 Skinnskatteberg KA, HF 1720, SE/ULA/11336/A I/2
394 Skinnskatteberg KA, HF 1737-1755, SE/ULA/11336/A I/4 a
395 Skinnskatteberg KA, HF 1737-1755, SE/ULA/11336/A I/4 b
396 Skinnskatteberg KA, HF 1753-1769, SE/ULA/11336/A I/5 a
397 Skinnskatteberg KA, HF 1753-1769, SE/ULA/11336/A I/5 b
398 Stora Kopparberg KA, Flytt 1861-1894, SE/ULA/12231/B I/3
399 Stora Kopparberg KA, HF 1867-1876, SE/ULA/12231/A I b/12
400 Stora Kopparberg KA, Vig 1868-1894, SE/ULA/12231/E I/7
401 Stora Skedvi KA, Död 1895-1917, SE/ULA/11309/F/20
402 Stora Skedvi KA, Flytt 1806-1860, SE/ULA/11309/B I/1
403 Stora Skedvi KA, Flytt 1861-1894, SE/ULA/11309/B I/2
404 Stora Skedvi KA, Föd 1862-1881, SE/ULA/11309/C/10
405 Stora Skedvi KA, Föd 1914-1922, SE/ULA/11309/C/13
406 Stora Skedvi KA, Förs 1895-1911, SE/ULA/11309/A II/1 a
407 Stora Skedvi KA, Förs 1895-1911, SE/ULA/11309/A II/1 b
408 Stora Skedvi KA, Förs 1911-1921, SE/ULA/11309/A II/2 b
409 Stora Skedvi KA, Förs 1921-1931, SE/ULA/11309/A II/3 b
410 Stora Skedvi KA, HF 1798-1809, SE/ULA/11309/A I/8 a
411 Stora Skedvi KA, HF 1872-1881, SE/ULA/11309/A I/15 a
412 Stora Skedvi KA, HF 1882-1894, SE/ULA/11309/A I/16 a
413 Stora Skedvi KA, HF 1882-1894, SE/ULA/11309/A I/16 b
414 Stora Tuna KA, Död 1776-1795, SE/ULA/12218/F/1
415 Stora Tuna KA, Flytt 1908-1930, SE/ULA/12218/B/5
416 Stora Tuna KA, Föd 1722-1736, SE/ULA/12218/C/4
417 Stora Tuna KA, Föd 1737-1750, SE/ULA/12218/C/5
418 Stora Tuna KA, Föd 1768-1775, SE/ULA/12218/C/7
419 Stora Tuna KA, HF 1746-1749, SE/ULA/12218/A I/9
420 Stora Tuna KA, HF 1750-1753, SE/ULA/12218/A I/10
421 Stora Tuna KA, HF 1754-1757, SE/ULA/12218/A I/11
422 Stora Tuna KA, HF 1758-1761, SE/ULA/12218/A I/12 b
423 Stora Tuna KA, HF 1768-1775, SE/ULA/12218/A I/13 b
424 Stora Tuna KA, HF 1776-1784, SE/ULA/12218/A I/14 b
425 Stora Tuna KA, HF 1788-1799, SE/ULA/12218/A I/15 b
426 Stora Tuna KA, HF 1800-1811, SE/ULA/12218/A I/16 bb
427 Stora Tuna KA, HF 1812-1822, SE/ULA/12218/A I/17 b
428 Stora Tuna KA, Vig 1776-1825, SE/ULA/12218/E I/1
429 Sveriges släktforskarförbund Sveriges dödbok 1901-2013
430 Säfsnäs KA, Död 1736-1775, SE/ULA/11506/F/1
431 Säfsnäs KA, Död 1776-1827, SE/ULA/11506/F/2
432 Säfsnäs KA, Föd 1748-1775, SE/ULA/11506/C/1
433 Säfsnäs KA, Föd 1776-1800, SE/ULA/11506/C/2
434 Säfsnäs KA, Föd 1801-1844, SE/ULA/11506/C/3
435 Säfsnäs KA, HF 1748-1763, SE/ULA/11506/A I/1
436 Säfsnäs KA, HF 1764-1765, SE/ULA/11506/A I/2
437 Säfsnäs KA, HF 1766-1775, SE/ULA/11506/A I/3
438 Säfsnäs KA, HF 1776-1784, SE/ULA/11506/A I/4
439 Säfsnäs KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11506/A I/5
440 Säfsnäs KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11506/A I/6
441 Säfsnäs KA, HF 1805-1814, SE/ULA/11506/A I/7
442 Säfsnäs KA, Vig 1748-1838, SE/ULA/11506/E I/1
443 Säter KA, Död 1775-1811, SE/ULA/11179/F I/1
444 Säter KA, Död 1811-1840, SE/ULA/11179/F I/2
445 Säter KA, Död 1841-1861, SE/ULA/11179/F I/3
446 Säter KA, Flytt 1862-1886, SE/ULA/11179/B/2
447 Säter KA, Flytt 1887-1894, SE/ULA/11179/B/4
448 Säter KA, Flytt 1895-1929, SE/ULA/11179/B/6
449 Säter KA, Föd 1664-1687, SE/ULA/11179/C/1
450 Säter KA, Föd 1689-1724, SE/ULA/11179/C/2
451 Säter KA, Föd 1724-1752, SE/ULA/11179/C/3
452 Säter KA, Föd 1752-1775, SE/ULA/11179/C/4
453 Säter KA, Föd 1776-1811, SE/ULA/11179/C/5
454 Säter KA, Föd 1811-1840, SE/ULA/11179/C/6
455 Säter KA, Föd 1841-1861, SE/ULA/11179/C/9
456 Säter KA, Förs 1898-1908, SE/ULA/11179/A II a/2
457 Säter KA, Förs 1898-1908, SE/ULA/11179/A II a/3
458 Säter KA, Förs 1909-1920, SE/ULA/11179/A II a/5
459 Säter KA, Förs 1909-1920, SE/ULA/11179/A II a/6
460 Säter KA, Förs 1921-1928, SE/ULA/11179/A II a/11
461 Säter KA, Förs 1921-1928, SE/ULA/11179/A II a/12
462 Säter KA, HF 1689-1704, SE/ULA/11179/A I/1
463 Säter KA, HF 1705-1719, SE/ULA/11179/A I/2
464 Säter KA, HF 1722-1728, SE/ULA/11179/A I/3 a
465 Säter KA, HF 1732-1737, SE/ULA/11179/A I/4
466 Säter KA, HF 1738-1744, SE/ULA/11179/A I/5
467 Säter KA, HF 1745-1757, SE/ULA/11179/A I/6
468 Säter KA, HF 1755-1768, SE/ULA/11179/A I/7
469 Säter KA, HF 1768-1771, SE/ULA/11179/A I/9
470 Säter KA, HF 1775-1784, SE/ULA/11179/A I/11
471 Säter KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11179/A I/13
472 Säter KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11179/A I/15
473 Säter KA, HF 1814-1824, SE/ULA/11179/A I/17
474 Säter KA, HF 1821-1831, SE/ULA/11179/A I/19
475 Säter KA, HF 1831-1841, SE/ULA/11179/A I/21
476 Säter KA, HF 1842-1851, SE/ULA/11179/A I/23
477 Säter KA, HF 1852-1861, SE/ULA/11179/A I/25
478 Säter KA, HF 1862-1871, SE/ULA/11179/A I/27
479 Säter KA, Vig 1775-1811, SE/ULA/11179/E I/1
480 Säter KA, Vig 1811-1861, SE/ULA/11179/E I/3
481 Säter KA, Vig 1895-1945, SE/ULA/11179/E I/7
482 Säters län, mantalslängd 1642, SE/RA/55203/55203.22/1
483 Söderbärke KA, Död 1730-1760, SE/ULA/11521/F/1
484 Söderbärke KA, Död 1761-1784, SE/ULA/11521/F/2
485 Söderbärke KA, Död 1784-1808, SE/ULA/11521/F/3
486 Söderbärke KA, Död 1809-1839, SE/ULA/11521/F/4
487 Söderbärke KA, Död 1840-1860, SE/ULA/11521/F/5
488 Söderbärke KA, Död 1861-1877, SE/ULA/11521/F/7
489 Söderbärke KA, Död 1895-1918, SE/ULA/11521/F/9
490 Söderbärke KA, Flytt 1816-1833, SE/ULA/11521/B/1
491 Söderbärke KA, Flytt 1919-1947, SE/ULA/11521/B/6
492 Söderbärke KA, Föd 1675-1694, SE/ULA/11521/C/1
493 Söderbärke KA, Föd 1695-1711, SE/ULA/11521/C/2
494 Söderbärke KA, Föd 1712-1722, SE/ULA/11521/C/3
495 Söderbärke KA, Föd 1723-1730, SE/ULA/11521/C/4
496 Söderbärke KA, Föd 1730-1760, SE/ULA/11521/C/5
497 Söderbärke KA, Föd 1761-1787, SE/ULA/11521/C/6
498 Söderbärke KA, Föd 1788-1826, SE/ULA/11521/C/7
499 Söderbärke KA, Föd 1827-1858, SE/ULA/11521/C/8
500 Söderbärke KA, Föd 1859-1881, SE/ULA/11521/C/10
501 Söderbärke KA, Förs 1896-1909, SE/ULA/11521/A II a/1
502 Söderbärke KA, Förs 1909-1918, SE/ULA/11521/A II a/4
503 Söderbärke KA, Förs 1919-1927, SE/ULA/11521/A II a/7
504 Söderbärke KA, Förs 1919-1928, SE/ULA/11521/A II a/9
505 Söderbärke KA, HF 1673, SE/ULA/11521/A I/1
506 Söderbärke KA, HF 1694-1722, SE/ULA/11521/A I/3
507 Söderbärke KA, HF 1694, SE/ULA/11521/A I/2
508 Söderbärke KA, HF 1730-1752, SE/ULA/11521/A I/4
509 Söderbärke KA, HF 1750-1771, SE/ULA/11521/A I/5
510 Söderbärke KA, HF 1771-1774, SE/ULA/11521/A I/6
511 Söderbärke KA, HF 1775-1785, SE/ULA/11521/A I/8 b
512 Söderbärke KA, HF 1775-1785, SE/ULA/11521/A I/8 c
513 Söderbärke KA, HF 1786-1795, SE/ULA/11521/A I/9 a
514 Söderbärke KA, HF 1786-1795, SE/ULA/11521/A I/9 c
515 Söderbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11521/A I/10 a
516 Söderbärke KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11521/A I/10 b
517 Söderbärke KA, HF 1806-1816, SE/ULA/11521/A I/11 a
518 Söderbärke KA, HF 1806-1816, SE/ULA/11521/A I/11 b
519 Söderbärke KA, HF 1817-1826, SE/ULA/11521/A I/12 a
520 Söderbärke KA, HF 1817-1826, SE/ULA/11521/A I/12 b
521 Söderbärke KA, HF 1827-1836, SE/ULA/11521/A I/13 a
522 Söderbärke KA, HF 1827-1836, SE/ULA/11521/A I/13 b
523 Söderbärke KA, HF 1837-1846, SE/ULA/11521/A I/14 a
524 Söderbärke KA, HF 1837-1846, SE/ULA/11521/A I/14 b
525 Söderbärke KA, HF 1847-1856, SE/ULA/11521/A I/15 aa
526 Söderbärke KA, HF 1847-1856, SE/ULA/11521/A I/15 b
527 Söderbärke KA, HF 1857-1865, SE/ULA/11521/A I/16 a
528 Söderbärke KA, HF 1866-1875, SE/ULA/11521/A I/17 a
529 Söderbärke KA, HF 1876-1885, SE/ULA/11521/A I/18 a
530 Söderbärke KA, HF 1886-1895, SE/ULA/11521/A I/19 a
531 Söderbärke KA, Vig 1771-1786, SE/ULA/11521/E I/1
532 Söderbärke KA, Vig 1787-1843, SE/ULA/11521/E I/2
533 Västanfors KA, Död 1736-1774, SE/ULA/11708/F/4
534 Västanfors KA, Död 1775-1818, SE/ULA/11708/F/5
535 Västanfors KA, Föd 1694-1738, SE/ULA/11708/C/1
536 Västanfors KA, Föd 1739-1783, SE/ULA/11708/C/2
537 Västanfors KA, HF 1709-1726, SE/ULA/11708/A I/3
538 Västanfors KA, HF 1727-1741, SE/ULA/11708/A I/4
539 Västanfors KA, HF 1742-1755, SE/ULA/11708/A I/5
540 Västanfors KA, HF 1756-1768, SE/ULA/11708/A I/6
541 Västanfors KA, HF 1770-1775, SE/ULA/11708/A I/7
542 Västanfors KA, HF 1775-1784, SE/ULA/11708/A I/8
543 Västanfors KA, HF 1785-1794, SE/ULA/11708/A I/9
544 Västanfors KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11708/A I/10
545 Västanfors KA, HF 1805-1816, SE/ULA/11708/A I/11 b
546 Västanfors KA, Vig 1775-1860, SE/ULA/11708/E I/1
547 Västervåla KA, Död 1740-1774, SE/ULA/11723/F/2
548 Västervåla KA, Död 1775-1821, SE/ULA/11723/F/3
549 Västervåla KA, Föd 1721-1774, SE/ULA/11723/C/1
550 Västervåla KA, Föd 1775-1814, SE/ULA/11723/C/2
551 Västervåla KA, HF 1753-1784, SE/ULA/11723/A I/3
552 Västervåla KA, HF 1775-1794, SE/ULA/11723/A I/4
553 Västervåla KA, HF 1795-1804, SE/ULA/11723/A I/5
554 Västervåla KA, HF 1805-1814, SE/ULA/11723/A I/6
555 Västervåla KA, HF 1815-1824, SE/ULA/11723/A I/7
556 Västervåla KA, HF 1825-1834, SE/ULA/11723/A I/8
557 Västervåla KA, Vig 1775-1841, SE/ULA/11723/E I/1
558 Västmanlands regemente GM 1714-1715, SE/KrA/0023/0/63
559 Västmanlands regemente GM 1800-1803, SE/KrA/0023/0/76
560 Västmanlands regemente, GM 1851, SE/KrA/0023/0/85
561 Västmanlands regemente, GM 1855, SE/KrA/0023/0/86
562 Västmanlands regemente, GM 1858, SE/KrA/0023/0/87
563 Web, Anbytarforum: forum.genealogi.se
564 Ann Swärd Web: aones.com
565 Web: fjallwebb.se
566 Monika och Leif Forséni Web: forseni.se
567 Web: geni.com
568 Web: gw.geneanet.org
569 Åke Norgren Web: leon.amaroq.se
570 Web: myheritage.se
571 Lars Norrestad Web: norrestad.se
572 Susanne Rönnberg Web: pisces.se/genealogi
573 Roland Stenberg Web: roland.haxx.se
574 Peter Sjögren Web: stjarntand.se
575 Birger Bergenholtz Web: web.comhem.se/~u40354952