Lars Gustaf Hägerman

Namn vid födseln Lars Gustaf Hägerman
Kön man
Ålder vid död 42 år, 3 månader, 15 dagar

Berättelse

Död på Falu lasarett. Ska enligt vad sonen Axel senare skrev ned inte ha återfått hälsan efter att ha kört genom isen med häst och vagn utan avlidit ett halvår senare:

År artonhundraåttiosex
jag tror visst så det var
han körde ner i Sundsjön
det var min stackars far

Det var ju sent på våren
den första maj förvisst
och detta var helt nära
att han sitt liv fått mist.

I Sundsjöns kalla vatten
han kämpade en strid
båd häst och karl låg nere
i tvänne timmars tid.

Hans rop till bruket hördes
och folket sig begav
att häst och farsan hjälpa
från en säker grav

Men och där bland mängden
ett härdat odjur stod
som kund' förtrycka folket
och suga deras blod.

Och genast han befallde:
Ni tar upp hästen här
men Du kan gärna ligga
i vaken där du är.

Och folket genast lydde
att neka var ej gott
och hästen de nu hade
på isen inom kort.

Men stackars far fick ligga
i vattnet än en stund
ty han var ej värderad
så mycket som en hund.

Och sen till sist på isen
min fader också stod
men av det kalla vattnet
nu stelnat har hans blod.

Men odjuret befallde
tag hästen genast spring
och rör på benen drummel
på isen häromkring

Men då min fader sade:
ej springa jag förmår,
med hästen är omöjligt,
jag hoppas herrn förstår.

Men odjuret ej lyssnade
uppå min faders bön,
fast än han tvenne timmar
har legat uti sjön.

Här dugde ej bönfalla
nej ulven var för rå
han började med repet
min fader dänga på.

Och sen min arma fader
till Hultet hem fick gå
hur det för makan kändes
det kan envar förstå.

Men inom mig en känsla
fast än ett barn jag var
det måste vara orätt
att så behandla far.

Och efter denna dagen
han ej sin hälsa fick
sex månars tid därefter
till gravens ro han gick.

Och armodet i hemmet
det växte varje dag.
Ni vet för alla fattiga
det finns ingen lag.

Ja nöd och sorg och hunger
vi fick nu kännas vid
för båd mor och syskon
det var en prövotid.

Och bud en tid därefter
ifrån kontoret kom,
till bruket vi skulle flytta
vi skulle läras om.

Min moder skulle arbeta
i trädgårn var minut
hon fick det också göra
till sommaren tog slut.

Och vi åt ödet lämnades
från morgon och till kväll
det kunde intet hjälpas
uti ett nödens tjäll.

Vår barndom sedan flydde
i oro sorg och nöd
vi måste ut i världen
att själva tjäna vårt bröd.

På ödets våg vi slungades
det bar än hit än dit.
Nu fick vi pröva livet
det var ett ständigt slit.

Ni önskar kanske veta
vem som här bödeln var
och vem som så med repet
kund, piska på min far.

Jag skall det nu förklara
om ni vill höra på
det var ju ingenjören
herr Ghan han hette så.

Nu är den bödeln döder
och bärd han blev på bår
på Hedemora kyrkogård
hans gravvård ännu står.

Och ormen på hans gravsten
inristad är så grann
men var han sedan hamnade
det ingen veta kan.

Bortglömt är icke stoftet
som vigts till gravens ro
jag aldrig glömmer gubben
han i mitt minne bor.

Ett oförglömligt barndomsminne
av C.A. Hägerman

Anmärkningar:
Årtalet anges till 1886, men det bör ha varit 1888.
Ingenjören Gahn syftar på bruksförvaltaren vid Norns bruk, Ludvig Reinhold Gahn, 1831-1915. (Vars familjegravsten har en orm inristad, denna ska ha ett samband med en förbannelse som uttalats över Gahn.)

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Jan Abrahamsson Hägerman1806-10-231864-09-25
Mor Lisa Danielsdotter1806-08-261851-08-29
    Syster     Christina Catharina Hägerman 1827-09-20 1828-02-26
    Syster     Anna Elisabeth Hägerman 1829-03-16 1882-04-17
    Bror     Pehr Abraham Hägerman 1830-06-10 uppskattat mellan 1846 och 1910
    Syster     Stina Maja Hägerman 1832-12-11 1833-05-20
    Bror     Johan Hägerman 1834-04-12 1834-05-03
    Syster     Stina Cajsa Hägerman 1837-02-13 1839-10-22
    Bror     Jan Eric Hägerman 1841-10-05 1847-03-01
         Lars Gustaf Hägerman 1846-08-14 1888-11-29

Familjer

Familj för Lars Gustaf Hägerman och Emma Kristina Jansdotter

Gift Maka Emma Kristina Jansdotter ( * 1847-02-01 + 1934-05-06 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1871-02-17      
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Lars August Hägerman1872-01-071950-03-06
Carl Gustaf Hägerman1873-05-221873-08-13
Ida Christina Hägerman1875-03-141875-11-20
Ida Kristina Hägerman1877-07-271950-10-26
Carl Axel Hägerman1880-12-231957-04-06
Hilda Maria Hägerman1887-09-231888-09-28