Johan Arwidsson Hägerman

Okänd Johan Arwidsson Hägerman
Kön man
Ålder vid död 74 år, 5 månader, 18 dagar

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1657-05-29 Hägernäs, Ramsberg (T), Lindesberg, Örebro län, Sverige    
Bosatt uppskattat c:a 1679 Furbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige    
Död 1731-11-16 Furbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige    

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Arvid Larssonuppskattat mellan 1615 och 1640mellan 1664 och 1666
Mor Elsa Månsdotteruppskattat mellan 1615 och 16401703
    Bror     Lars Arvidsson Hägerman beräknat c:a 1648 c:a 1715-01-23
         Johan Arwidsson Hägerman 1657-05-29 1731-11-16

Familjer

    Familj - Johan Arwidsson Hägerman och Cherstin Michelsdotter
Gift Maka Cherstin Michelsdotter ( * 1649 + 1712-10-16 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1678-06-16      
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Elsa Johansdotter Hägermanc:a 1679-06-291742
Arvid Johansson Hägermanc:a 1681-12-28uppskattat mellan 1682 och 1756
Beata Johansdotter Hägermanc:a 1683-10-07uppskattat mellan 1683 och 1758
Cherstin Johansdotter Hägermanc:a 1685-04-12uppskattat mellan 1685 och 1691
Johan Johansson Hägermanc:a 1686-12-051748-04-08
Herman Johansson Hägerman1688-12-24uppskattat mellan 1688 och 1763
Cherstin Johansdotter Hägerman1691-09-281738-08-25
    Familj - Johan Arwidsson Hägerman och Brita Grubb
Gift Maka Brita Grubb ( * 1660 + 1730 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1714-09-09 Norrbärke (W), Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige    

Berättelse

Bergsman.

Dödsnotisen lyder:
Johan Arwidsson Hägerman i Furbo, född 1657 d 29 Maji uti Hägernäs och Ramsberg socken. Gått i Westeråhs schola en liten tid. Antog af sahl arrendatoren på Stensjö och Rytterne socken, Esbjörn Persson till gårdsfogde. Begaf sig derifrån till sin broder, bokhållaren på Finbo bruk, Lars Hägerman. Trädde första gången i äktenskap med bergsmannen Lars Bynilssons änka i Furbo hust Cherstin Michelsdotter 1677 d 16 junii, med hvilken han uti 34 åhr sammanlefva, och det äktenskap wälsignat blef med 8 barn, 3 söner och 5 döttrar, af hwilka 2 döttrar äro döda. 1714 d 9 febr gifte sig med sahl bokhållaren Johan Barks änka, hust Brita Olofsdotter Grubb. Utan lifsarfwingar. Fördh en christerlig, redelig och ärbar wandel. Sjukdom Ålderdomsbräcklighet, han mycket förorsakades af det slag han så waäl wid Olssjö gruva 1698, af hwilket han flef ofärdig, som af inwärtes slag han 1726 blef rörd. Afsomnade d 16 november Ålder 74 1/2 åhr. Begrofs den 2dra Advent i kyrkan i sin graf framför orgelräcket i korsgången

Begravd under kyrkogången i Norrbärke kyrka.

Tydligen ska det finnas relevant information i Släkt och hävd, 1962:1, s. 54.

Bröderna Johan och Lars verkar vara de första i sin släkt som tar namnet Hägerman, troligen inspirerade av födelseorten Hägernäs i nuvarande Lindesbergs kommun.

 

Antavla

 1. Arvid Larsson
  1. Elsa Månsdotter
   1. Lars Arvidsson Hägerman
   2. Johan Arwidsson Hägerman
    1. Cherstin Michelsdotter
     1. Elsa Johansdotter Hägerman
     2. Arvid Johansson Hägerman
     3. Beata Johansdotter Hägerman
     4. Cherstin Johansdotter Hägerman
     5. Johan Johansson Hägerman
     6. Herman Johansson Hägerman
     7. Cherstin Johansdotter Hägerman
    2. Brita Grubb

Anor