Anders Backström

Namn vid födseln Anders Backström
Kön man
Ålder vid död 73 år, 1 månad, 12 dagar

Berättelse

Watten i bröstet i förening med andtäppa och ålderdomsbräckligheter, ehuru han ända till sin dödssång bibehållit nästan oafbruten hälsa.
Förde åtminstone de sednare åren af sin lefnad en from vandel, läste gerna sin bibel och hade ett gladt och förnöjsamt sinnelag, hvartill hans jordnära rara gumma förmedt mycket bidrog. Han hade varit daglig smed i yngre år och har derföre blifvit utmärkt med en penning att bära på bröstet.

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Erik Jansson Backström1733-03-241813-10-03
Mor Brita Andersdottermellan 1735 och 17361795-01-09
    Syster     Christina Backström 1758
         Anders Backström 1759 1832-02-13
    Bror     Eric Backström 1762-09-18
    Bror     Johan Backström 1764
    Syster     Margareta Backström 1767
    Bror     Olof Backström 1770-11-02
    Syster     Maria Backström 1776-01-20
    Syster     Caisa Backström 1779-05-01

Familjer

Familj för Anders Backström och Stina Pehrsdotter

Gift Maka Stina Pehrsdotter ( * 1756-05-26 + 1808-06-22 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1784-10-12 Västanfors (U), Fagersta, Västmanlands län, Sverige    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Eric Backström1785-12-12
Brita Cajsa Backström1788
Stina Backström1791-05-291864-01-07
Anders Backström1795-04-18

Familj för Anders Backström och Anna Jansdotter

Gift Maka Anna Jansdotter ( * 1759 + 1839-11-26 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1809-07-09 Norns bruksförs (W), Hedemora, Dalarnas län, Sverige