Finland

Latitud 62.9133
Longitud 26.7132
Land Finland
 
Omgivet av
 
Plats innesluter
Tavastland
Bjärnå
Österbotten

Platskarta