Denna sida är en förteckning över alla personer i databasen, sorterade på efternamn. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Efternamn Förnamn Födelse Död
<saknas> 1599 c:a 1665-04-30
  1605
  c:a 1580
  Anders uppskattat mellan 1704 och 1734 uppskattat mellan 1754 och 1804
  Anders c:a 1490 uppskattat mellan 1535 och 1570
  Anders uppskattat mellan 1606 och 1636 uppskattat mellan 1656 och 1676
  Anna uppskattat mellan 1635 och 1660 uppskattat mellan 1713 och 1735
  Anna uppskattat mellan 1645 och 1672 uppskattat mellan 1704 och 1719
  Anna beräknat c:a 1658 c:a 1698-04-10
  Anna uppskattat mellan 1641 och 1661 uppskattat mellan 1693 och 1741
  Anna c:a 1575 1667-01-13
  Anna uppskattat mellan 1580 och 1585
  Anna uppskattat mellan 1580 och 1585
  Anna c:a 1605 1679
  Anna c:a 1538 1629-12-13
  Anna uppskattat mellan 1540 och 1545
  Anna c:a 1595 1677
  Anna uppskattat mellan 1644 och 1664 uppskattat mellan 1685 och 1734
  Anna uppskattat mellan 1645 och 1656 uppskattat mellan 1722 och 1728
  Anna Kierstin 1689 1763
  Annika 1744
  Annika uppskattat mellan 1714 och 1734 uppskattat mellan 1754 och 1804
  Barbro uppskattat mellan 1520 och 1530
  Barbro 1594 1650-11-17
  Brijta uppskattat mellan 1624 och 1649 1679-04-11
  Brijta uppskattat mellan 1623 och 1643
  Brita uppskattat mellan 1653 och 1673 uppskattat mellan 1694 och 1743
  Brita c:a 1625 1691-02-19
  Brita 1714 uppskattat mellan 1760 och 1794
  Brita uppskattat mellan 1570 och 1580
  Brita c:a 1625 1688
  Brita uppskattat mellan 1588 och 1598
  Catharina 1712 uppskattat mellan 1760 och 1792
  Cherstin uppskattat mellan 1668 och 1688 uppskattat mellan 1709 och 1778
  Dordi 1616 1652-05-21
  Elin uppskattat mellan 1650 och 1680 uppskattat mellan 1736 och 1739
  Elin uppskattat mellan 1679 och 1699 uppskattat mellan 1719 och 1769
  Elin 1575 1652-12-22
  Elisabet uppskattat mellan 1587 och 1590 uppskattat mellan 1633 och 1669
  Elisabet c:a 1610 1689
  Elisabet uppskattat mellan 1600 och 1620 1682
  Elisabeth beräknat c:a 1664 1729
  Erich c:a 1510
  Erik uppskattat mellan 1643 och 1673 uppskattat mellan 1694 och 1743
  Gertrud uppskattat mellan 1520 och 1530
  Greta c:a 1702 uppskattat mellan 1746 och 1782
  Halfvard uppskattat mellan 1515 och 1545 uppskattat mellan 1565 och 1615
  Hans c:a 1430 uppskattat mellan 1490 och 1510
  Hendrich uppskattat mellan 1664 och 1694 uppskattat mellan 1715 och 1764
  Herman uppskattat mellan 1593 och 1623 uppskattat mellan 1643 och 1693
  Ingeborg uppskattat mellan 1590 och 1620 uppskattat mellan 1671 och 1691
  Ingeborg 1570 1659-04-06
  Ingevald c:a 1500 c:a 1560
  Ingrid beräknat c:a 1651 1729
  Ingrid c:a 1570 1663-03-22
  Jacob c:a 1480 c:a 1550
  Jon uppskattat mellan 1553 och 1590 uppskattat mellan 1590 och 1630
  Karin uppskattat mellan 1587 och 1592 uppskattat mellan 1671 och 1680
  Karin uppskattat mellan 1654 och 1679 uppskattat mellan 1700 och 1749
  Karin uppskattat mellan 1677 och 1697 uppskattat mellan 1718 och 1767
  Karin 1495 uppskattat mellan 1520 och 1570
  Karin uppskattat mellan 1505 och 1512
  Karin uppskattat mellan 1490 och 1500
  Karin c:a 1560 1631
  Karin uppskattat mellan 1675 och 1685 uppskattat mellan 1731 och 1755
  Karin uppskattat mellan 1665 och 1675 uppskattat mellan 1723 och 1745
  Katrina uppskattat mellan 1717 och 1737 uppskattat mellan 1757 och 1807
  Kerstin 1839 1840-03-14
  Kerstin uppskattat mellan 1560 och 1568
  Kerstin c:a 1570 1638-04-22
  Kerstin uppskattat c:a 1580 uppskattat mellan 1623 och 1660
  Kerstin 1584 1659-06-12
  Kierstin uppskattat mellan 1671 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761
  Kierstin uppskattat mellan 1695 och 1714 uppskattat mellan 1742 och 1745
  Kirstin uppskattat mellan 1530 och 1535
  Kirstin c:a 1600 1680
  Kirstin uppskattat mellan 1530 och 1540
  Kirstin c:a 1520
  Laurentius Olai 1514 uppskattat mellan 1571 och 1594
  Lena uppskattat mellan 1720 och 1740 uppskattat mellan 1761 och 1810
  Malin c:a 1615 1674
  Malin uppskattat mellan 1580 och 1590
  Margareta uppskattat mellan 1622 och 1642 uppskattat mellan 1662 och 1712
  Margareta uppskattat mellan 1650 och 1670 uppskattat mellan 1691 och 1740
  Margreta 1599 1689
  Margreta uppskattat mellan 1580 och 1590
  Margreta c:a 1590 1671
  Margreta c:a 1620
  Margreta 1625 1675
  Maria uppskattat mellan 1719 och 1739 uppskattat mellan 1760 och 1809
  Maria 1702 uppskattat mellan 1760 och 1777
  Maria 1696 uppskattat mellan 1760 och 1776
  Marit c:a 1590
  Marit uppskattat mellan 1490 och 1510
  Nils c:a 1500 c:a 1560
  Olof uppskattat mellan 1470 och 1490 uppskattat mellan 1540 och 1560
  Olof uppskattat mellan 1660 och 1680
  Påhl c:a 1480 uppskattat mellan 1515 och 1560
  Sara c:a 1590 1655
  Valborg 1572 1666-07-18
Abrahamsson (-dotter) Anders 1741
  Anders 1675-02-16
  Anna 1671-03-19 1723-09-06
  Brita 1675-03-12
  Brita 1677-02-04
  Brita 1738
  Carin 1683-05-27 1741-05-03
  Christina 1791-01-19
  Clara 1689-06-19
  David uppskattat mellan 1682 och 1693
  Elisabet 1678-05-01
  Isaac uppskattat mellan 1727 och 1729
  Jacob 1735
  Jan 1788-08-13 1843-06-06
  Johan 1685
  Johan 1673-12-28
  Jonas uppskattat mellan 1682 och 1693
  Karin 1685-10-28 1770-03-28
  Karin 1680-01-25
  Kerstin 1686-09-19 1705-03-18
  Kerstin 1683-03-13
  Magdalena 1686-02-02
  Margareta 1724-06-26 uppskattat mellan 1780 och 1804
  Mattes 1674-01-11
  Mårten 1684-04-14 1718
  Olof 1726-07-24 uppskattat mellan 1762 och 1801
  Samuel 1671-04-11
  Sara 1682-07-13 1682
  Sara 1683-05-30
  Stina 1731 1773
  Susanna 1688-07-15
Adamsson Adam uppskattat mellan 1649 och 1679 uppskattat mellan 1700 och 1739
  Hans 1699-02-21 1772-10-11
Adriansdotter Sara 1664
Albrechtsson Lars 1622 1708-06-14
  Olof c:a 1620 1663-05-03
Ambrosiusdotter Sophia 1676 1741-03-26
Andersson (-dotter) Abraham 1724-06-05
  Anders 1743-01-20
  Anders 1816-10-16 1899-02-08
  Anders 1777-12-26
  Anders 1818-05-16 1818-07-20
  Anders 1796-04-02 uppskattat mellan 1852 och 1871
  Anders 1824-01-28 1889-10-25
  Anders 1750-06-24 1823-05-30
  Anders uppskattat mellan 1642 och 1662 uppskattat mellan 1714 och 1732
  Anders beräknat c:a 1632 1708-03-08
  Anders 1646 1694-03-28
  Anders 1702-08-15 1760
  Anders 1676 1741-03-16
  Anders 1680 1742-01-03
  Anders 1711 uppskattat mellan 1784 och 1791
  Anders 1739-09-29
  Anders 1777-03-04
  Anders 1763-04-19
  Anders 1719-02-10
  Anders 1744-09-01
  Anders 1677-10-03
  Anders c:a 1701-06-16 1781-04-21
  Anders 1683-12-25 1757-01-12
  Anders 1762-02-18
  Anders 1776-03-08
  Anders 1721-11-26 1794-08-04
  Anders c:a 1682-05-07 1744-05-09
  Anders c:a 1671-10-08 1744-02-15
  Anders 1764-08-12
  Anders 1787
  Anders 1801-06-01 uppskattat mellan 1818 och 1881
  Anders 1723
  Anders 1756 1758
  Anders mellan 1767 och 1769 1836-11-26
  Anders uppskattat mellan 1698 och 1719 uppskattat mellan 1748 och 1789
  Anders uppskattat mellan 1693 och 1723 uppskattat mellan 1743 och 1793
  Anders uppskattat mellan 1704 och 1734 uppskattat mellan 1755 och 1804
  Anders 1830-03-13 1840-01-24
  Anders 1828-08-31 1887-12-17
  Anders 1650 1693-10-21
  Anders c:a 1578
  Anders 1688-08-02
  Anders 1681-09-25
  Anders 1634-03-09 1668-05-10
  Anders 1640
  Anders c:a 1638
  Anders 1678-09-22
  Anders 1645-11-01
  Anders 1665-10-06 1665-12-03
  Anders 1680-12-12
  Anders 1694-02-14
  Anders 1695-12-15
  Anders 1687-12-28
  Anders 1685-09-27
  Anders 1676-12-23
  Anders 1687-01-01
  Anders 1823-05-22 1827-04-27
  Anders 1802-06-15
  Anders 1684
  Anders 1689-07-31
  Anders 1785-01-06
  Anders 1781
  Anders 1780-12-16
  Anders 1772
  Anders 1739-01-29
  Anders 1739
  Anders 1743
  Anders 1772 1772
  Anders 1735
  Anders uppskattat mellan 1652 och 1682 uppskattat mellan 1702 och 1742
  Anders uppskattat mellan 1727 och 1729
  Anders 1704
  Anders 1728-12-09
  Anders 1688
  Anders 1677
  Anders Gustaf 1797-04-26 1856-02-11
  Anders Gustav 1848-08-17 1930-05-22
  Anna 1681-05-15 1740-02-25
  Anna 1795 1857-04-06
  Anna 1792-07-09 1870-04-03
  Anna 1729-11-12 1788-11-09
  Anna 1739-03-11
  Anna 1823-02-14 1897-06-22
  Anna 1785-04-25
  Anna 1751 uppskattat mellan 1818 och 1826
  Anna 1790-06-25 1797
  Anna 1794-07-07 1853-06-22
  Anna 1791-11-03 1877-08-30
  Anna c:a 1666-12-16 1729-08-27
  Anna 1673 1739-04-29
  Anna 1720-04-03 1797-02-17
  Anna c:a 1683-04-09 1749-04-27
  Anna 1818-07-11 1882-12-09
  Anna 1743 1801-05-22
  Anna 1711 uppskattat mellan 1751 och 1786
  Anna 1748 1807-06-08
  Anna 1731 1805-01-31
  Anna 1711 1791-05-08
  Anna 1725-02-11 1788-08-08
  Anna uppskattat mellan 1656 och 1676 uppskattat mellan 1696 och 1746
  Anna uppskattat mellan 1645 och 1665 uppskattat mellan 1685 och 1735
  Anna 1722-01-13
  Anna 1793-03-04 1887-02-16
  Anna 1757-09-28
  Anna 1779-08-20
  Anna 1791-06-21
  Anna c:a 1673-04-21
  Anna 1700-09-19 1785-12-14
  Anna 1770-03-03
  Anna 1743
  Anna 1730
  Anna c:a 1686-07-25 1764-12-13
  Anna 1768-11-05
  Anna 1765 1769
  Anna 1712
  Anna uppskattat mellan 1676 och 1696 uppskattat mellan 1741 och 1758
  Anna 1604
  Anna 1638-02-21
  Anna 1678-12-26
  Anna c:a 1612
  Anna 1620 1689
  Anna c:a 1530
  Anna c:a 1638
  Anna 1679-08-17
  Anna c:a 1605 1683
  Anna 1693-10-24
  Anna 1666-10-28
  Anna c:a 1550
  Anna 1684-02-14
  Anna 1694-11-09
  Anna 1784
  Anna 1772
  Anna 1763
  Anna 1694 1773
  Anna 1737
  Anna 1748
  Anna 1691
  Anna 1686
  Anna uppskattat mellan 1682 och 1694 uppskattat mellan 1727 och 1747
  Anna 1708 uppskattat mellan 1750 och 1788
  Annika uppskattat mellan 1677 och 1702 uppskattat mellan 1747 och 1765
  Augusta 1856-03-13 1924-10-06
  Barbro 1737
  Barbro 1672
  Barbro c:a 1605
  Barbro 1678-01-13
  Bengt c:a 1525 c:a 1570
  Bengt c:a 1602
  Bengt c:a 1525 c:a 1565
  Bo Sune Algot 1937-11-21 2000-05-26
  Brita mellan 1735 och 1736 1795-01-09
  Brita 1797-06-19
  Brita 1737-09-08
  Brita 1760-01-09 1824-08-15
  Brita c:a 1595
  Brita c:a 1625
  Brita c:a 1610
  Brita c:a 1676
  Brita c:a 1610
  Brita 1583 1659-02-06
  Brita 1691-02-16
  Brita 1688-09-21
  Brita c:a 1660 1695-11-10
  Brita 1800-09-11
  Brita 1744
  Brita 1741
  Brita 1666
  Britta 1790 1869-03-04
  Caisa 1820-07-26 1821-05-02
  Cajsa 1800-09-29 uppskattat mellan 1811 och 1880
  Cajsa 1813-06-03 1881-11-15
  Cajsa 1786-03-27 1787-04-19
  Carin 1825-07-31 1894-07-19
  Carin 1666
  Carin 1679-11-11
  Carin 1781-08-16
  Carl c:a 1600
  Carl 1685-02-02
  Carl c:a 1610 c:a 1655
  Carl Gustaf 1814-09-14 1867-12-18
  Catharina 1786-05-05
  Catharina 1780-07-12
  Catharina 1751 1800-05-23
  Catharina 1710 1790-10-26
  Catharina 1733 1800-02-26
  Catharina 1745
  Catharina 1793-02-16
  Catharina 1721
  Catharina 1700 1766-12-09
  Catharina 1790-08-07
  Catharina 1714-11-18 1797-11-13
  Catharina 1701
  Catrina 1749 1756
  Cherstin 1715-09-24 1788-05-28
  Cherstin 1693-08-11 1766-11-29
  Cherstin 1663 1734-04-25
  Cherstin 1736-12-27
  Cherstin 1734-04-23 1796-05-24
  Cherstin beräknat c:a 1710
  Cherstin 1688-11-03 1758-05-31
  Cherstin 1717
  Cherstin 1686-05-11 1698-05-15
  Cherstin 1738
  Cherstin c:a 1715
  Chierstin 1727-07-08
  Christina 1774-10-25
  Christina 1779-02-28 1844-05-15
  Christina 1765-12-25
  Christina 1783-12-28
  Christina 1763-05-20
  Christina 1782-09-17
  Christina 1760 1773
  Christina 1758-03-06 1812
  Christina 1824-03-01 1824-08-13
  Christina 1825-06-22 1881-04-11
  Christina 1821-11-04 1853-01-02
  Christina 1783-03-11
  Christina Carolina 1817-05-18 1886-05-22
  Christoffer 1813-03-25 1848-04-19
  Clara Gustava 1823-12-14 1914-04-24
  Daniel beräknat c:a 1611 c:a 1698-05-22
  Daniel 1736-04-30
  Daniel 1742-02-26
  Daniel 1688 1689
  Daniel 1694-09-24
  Elias 1703
  Elias 1616 1674-11-08
  Elias 1723
  Elin c:a 1600
  Elin c:a 1615 1683
  Elin c:a 1620
  Elisabet uppskattat mellan 1685 och 1697 uppskattat mellan 1742 och 1765
  Elisabet 1718-05-09
  Elisabet 1723
  Elisabet c:a 1655
  Elisabet 1624 1697
  Elisabet 1671-02-20
  Elisabet 1640
  Elisabet 1663-01-23
  Elisabet 1609 1682-03-11
  Elisabeth 1755-07-18 1847-12-09
  Elisabeth 1722-11-07 1791-07-17
  Elisabeth 1657-11-08
  Elisabeth 1728-10-28
  Elisabeth 1644
  Elisabeth 1676-12-10 1762-05-03
  Elisabeth uppskattat mellan 1750 och 1753
  Ellika 1715-02-01 1758-05-31
  Eric 1829-03-17 1829-08-11
  Eric 1753-08-11 1821-02-27
  Eric 1732-09-20
  Eric 1771-08-07
  Eric beräknat c:a 1708
  Eric 1758-12-07 1813-09-09
  Eric 1708-05-15 1776-04-23
  Eric 1756
  Eric 1792-12-30
  Eric 1827-02-15 uppskattat mellan 1843 och 1907
  Eric 1826-02-23 1829-01-22
  Eric 1800-01-29
  Eric 1768
  Eric 1740
  Erich 1766-10-13
  Erich 1677-02-04
  Erich c:a 1605
  Erich c:a 1550 c:a 1610
  Erich 1692-01-11
  Erich 1669-05-23
  Erich c:a 1555 1645-04-09
  Erich 1662-05-18
  Erich 1689-02-05 1689-04-03
  Erich 1690-02-24
  Erich 1682-10-08
  Erich 1679-01-01
  Erik 1711
  Erik 1696
  Greta 1810-11-13 1878-07-22
  Greta 1833-08-28 1884-11-25
  Greta 1797-07-30
  Greta 1789
  Gustaf c:a 1699-11-18 1762-06-30
  Gustaf 1761
  Göran 1687-01-16
  Halfvard 1609 1693-04-02
  Hans 1744-07-17 1799-05-21
  Hans 1691-02-20 1768-04-01
  Hans 1700 1758-06-11
  Hans 1739
  Hans 1688-09-14 1756-04-15
  Hans 1673-01-05 1718-04-02
  Hans 1732
  Hans c:a 1610
  Hans 1608
  Hans c:a 1610 1685
  Hans 1635 1712-03-16
  Hans 1685-04-23
  Hans 1804-11-15
  Hans 1695
  Hans 1700
  Hans 1683
  Helena 1741-08-18
  Helena 1688-03-26
  Hemming c:a 1595 c:a 1675
  Herman 1682-10-01 1736
  Ingeborg c:a 1616
  Ingeborg 1697-03-25
  Ingeborg 1683-07-29
  Ingevald c:a 1585
  Ingri 1648
  Jacob 1618 1676
  Jan 1728-11-10 1804-04-18
  Jan 1778-12-03
  Jan 1776-07-20
  Jan 1785-12-15
  Jan 1761 1840-04-25
  Jan 1743 1810-06-24
  Jan 1764
  Jan Erik 1823-06-28 1899-02-27
  Joen c:a 1540 c:a 1610
  Johan 1842-07-03 1907-01-17
  Johan 1826-03-22 uppskattat mellan 1848 och 1906
  Johan 1788 1793-03-26
  Johan 1851-11-27 1922-09-23
  Johan uppskattat mellan 1695 och 1716 uppskattat mellan 1744 och 1758
  Johan 1723 1765
  Johan 1714 1770
  Johan uppskattat mellan 1660 och 1686 uppskattat mellan 1707 och 1760
  Johan 1714-01-15
  Johan 1746
  Johan 1734-10-20
  Johan 1788-07-05
  Johan 1759-06-19
  Johan 1760-12-11
  Johan 1751
  Johan 1757 1760
  Johan 1832-01-09
  Johan 1665-02-19 1728-04-20
  Johan c:a 1600
  Johan 1685-03-01
  Johan 1672-04-14
  Johan 1651-04-02
  Johan 1689-02-05 1689-02-18
  Johan 1682-02-20
  Johan 1820-04-14 1822-08-16
  Johan 1828-02-17 uppskattat mellan 1845 och 1902
  Johan 1786-07-08
  Johan 1697
  Johan c:a 1705
  Johan August 1824-08-19 1896-01-09
  Johan Emil 1874-08-29 1946-04-22
  Johan Eric 1808-01-11
  Johanna 1860-01-24 1932-12-04
  Johanna 1818-09-29 1872-11-12
  Johannes 1782-03-30
  Johannes 1783-10-09
  Johannes 1693-07-16
  Johannes 1777-04-26 1781
  Jon c:a 1598
  Jon c:a 1520
  Jonas uppskattat mellan 1655 och 1685 uppskattat mellan 1705 och 1755
  Jonas uppskattat mellan 1662 och 1685 uppskattat mellan 1712 och 1751
  Jonas 1680
  Jonas 1693-04-22
  Jonas 1688 1769-07-20
  Jöns 1565 c:a 1640
  Karin uppskattat mellan 1628 och 1648 uppskattat mellan 1669 och 1718
  Karin uppskattat mellan 1607 och 1627 uppskattat mellan 1697 och 1707
  Karin 1727
  Karin 1733 1773
  Karin uppskattat mellan 1659 och 1679 uppskattat mellan 1699 och 1749
  Karin uppskattat mellan 1643 och 1663 uppskattat mellan 1706 och 1719
  Karin 1661-05-03
  Karin beräknat c:a 1703
  Karin c:a 1663-02-15 1734-05-04
  Karin c:a 1612
  Karin c:a 1642
  Karin c:a 1570
  Karin 1670
  Karin 1693-09-21
  Karin c:a 1635
  Karin c:a 1620
  Karin 1635 1694-01-07
  Karin 1681-01-16
  Karin 1666-02-18
  Karin c:a 1570 uppskattat mellan 1618 och 1650
  Karin c:a 1620
  Karin 1698-06-26
  Karin 1700-09-02
  Karin 1647-09-08
  Karin uppskattat mellan 1699 och 1711 uppskattat mellan 1771 och 1791
  Karin 1685-07-19
  Karin 1751 1752
  Karin 1752 1753
  Karin 1745
  Karin 1733
  Karin 1692
  Karin 1680
  Kersti 1702
  Kerstin 1671 1737-08-13
  Kerstin 1822-01-20 1867-10-15
  Kerstin uppskattat mellan 1651 och 1655 uppskattat mellan 1721 och 1735
  Kerstin 1730
  Kerstin 1670-07-18
  Kerstin 1657
  Kerstin 1674-02-01
  Kerstin 1690-01-31
  Kerstin 1648 1716-05-06
  Kerstin c:a 1660
  Kerstin 1646
  Kerstin 1674-11-15 mellan 1674 och 1679
  Kerstin 1679-08-17
  Kerstin 1597 1693-08-26
  Kerstin 1631 1728-01-09
  Kerstin 1677-06-24
  Kerstin 1682-07-09
  Kerstin 1676-12-10
  Kerstin 1684-02-07
  Kerstin 1690-07-17 beräknat mellan 1690 och 1691
  Kerstin 1691-08-19
  Kerstin 1682-04-14 beräknat mellan 1682 och 1687
  Kerstin 1687-02-13
  Kerstin 1773-09-16
  Kerstin 1739
  Kiersten 1738
  Kierstin uppskattat mellan 1621 och 1641 uppskattat mellan 1661 och 1711
  Kierstin uppskattat mellan 1627 och 1647 uppskattat mellan 1667 och 1717
  Kierstin 1735-08-21 c:a 1773-09-12
  Kierstin 1711-04-27 uppskattat mellan 1755 och 1786
  Kierstin 1685 1758
  Kierstin 1725-03-09
  Kierstin 1655 1735-03-18
  Kierstin 1624 1697
  Kierstin 1737
  Knut c:a 1530
  Knut c:a 1607
  Knut c:a 1612
  Lars 1683 1737-04-13
  Lars 1726 1765
  Lars c:a 1684 1737-03-18
  Lars 1674-07-12 1741-03-13
  Lars 1671 1743-07-14
  Lars 1703-06-21 1765-07-08
  Lars beräknat c:a 1641 1717-02-17
  Lars 1733-10-09
  Lars 1717-08-29
  Lars 1791-11-26
  Lars 1769 1771
  Lars 1748-03-15 1829-06-09
  Lars 1580 1663-05-03
  Lars c:a 1510 c:a 1570
  Lars c:a 1640
  Lars c:a 1590
  Lars 1703
  Lars 1658 1736-03-16
  Lars c:a 1580
  Lars 1825-12-10 uppskattat mellan 1857 och 1905
  Lars 1804-12-21
  Lars 1793-12-23
  Lars 1691-01-08 1751-03-05
  Lars 1770-01-09
  Lars 1741
  Lars 1684
  Lars Eric 1813-06-03 uppskattat mellan 1828 och 1893
  Lisa 1781-11-09 1838-04-26
  Lisa 1808-01-07 uppskattat mellan 1824 och 1888
  Lisa 1738-10-19
  Lisa 1799-11-13
  Lisbet 1692-08-11
  Lisbet 1657-05-08 uppskattat mellan 1657 och 1663
  Lisbet 1670-04-24
  Lisbeth 1665 1762-08-25
  Lisbeth 1668-10-19 1737-11-19
  Lisbeth c:a 1618
  Lisbeth 1690
  Lisken uppskattat mellan 1730 och 1732
  Magdalena 1651-06-24 1735-07-16
  Malin 1656 1725-03-20
  Malin c:a 1612 1663-04-12
  Malin c:a 1575
  Margareta c:a 1677-01-14 1741-10-13
  Margareta 1718-12-03 c:a 1746-03-22
  Margareta uppskattat mellan 1627 och 1652 uppskattat mellan 1686 och 1730
  Margareta 1702 1765-02-23
  Margareta c:a 1703-08-09 1741-10-22
  Margareta 1748-11-13
  Margareta c:a 1675-10-27
  Margareta 1699-02-21
  Margareta 1725
  Margareta 1680-05-20 1749-05-23
  Margareta uppskattat mellan 1695 och 1714 uppskattat mellan 1740 och 1745
  Margareta 1674-02-22
  Margareta 1767
  Margareta 1749
  Margareta 1700
  Margareta 1682
  Margareta 1675
  Margeta 1728-08-15
  Margit uppskattat mellan 1674 och 1694 uppskattat mellan 1715 och 1764
  Margita uppskattat mellan 1645 och 1665 uppskattat mellan 1685 och 1735
  Margita 1748
  Margreta 1670-02-27
  Margreta c:a 1625
  Margreta c:a 1614
  Margreta 1682-03-19 1749
  Margreta 1694-03-31
  Margreta 1682-11-26
  Margreta 1674
  Margreta 1757
  Margreta c:a 1590 1636
  Margta 1702 1781
  Margta 1614
  Margta 1679-06-11
  Maria 1729 uppskattat mellan 1762 och 1801
  Maria 1763-04-17 1799-01-14
  Maria 1799-12-03 1859-04-24
  Maria 1727-10-14
  Maria 1794-12-30
  Maria 1757 1832-01-18
  Maria uppskattat mellan 1735 och 1745
  Maria Stina 1814-08-30 1901-12-10
  Marina c:a 1605
  Marit c:a 1580
  Marit c:a 1630 1690
  Marit c:a 1615
  Marit c:a 1618
  Marit 1648
  Marit 1615 1687-04-05
  Marit 1598 1676-07-02
  Marit c:a 1585
  Marit 1688-09-02
  Marit mellan 1656 och 1657 1744-12-15
  Mathias 1681-10-16
  Mats 1697 uppskattat mellan 1755 och 1772
  Mats c:a 1572 c:a 1650
  Mats 1764
  Mats 1721
  Matthias 1735-10-06
  Matts 1680-10-29 uppskattat mellan 1719 och 1760
  Matts 1628-03-08 1700-01-28
  Matts c:a 1612
  Matts c:a 1590 1655
  Matts c:a 1630
  Mertila c:a 1525 uppskattat mellan 1580 och 1605
  Michel c:a 1671-10-08
  Michel 1687
  Mårten 1727-04-28
  Mårten c:a 1660
  Nils Algot 1908-03-16 1993-11-04
  Nils c:a 1615 1670-03-14
  Nils 1667-12-08 1701-04-28
  Nils 1756 uppskattat mellan 1820 och 1836
  Nils c:a 1630 1672
  Nils 1680-01-16
  Nils 1696-03-11
  Nils c:a 1560 1637-10-01
  Nils 1676-08-17
  Olof uppskattat mellan 1680 och 1700 uppskattat mellan 1720 och 1770
  Olof 1667-10-30 c:a 1734-03-21
  Olof 1697 1767-04-05
  Olof uppskattat mellan 1670 och 1690 beräknat c:a 1728
  Olof 1660-09-20 1724-02-22
  Olof 1773-11-27 1853-09-17
  Olof 1777-07-30
  Olof 1760-10-30
  Olof c:a 1540 c:a 1580
  Olof c:a 1515 uppskattat mellan 1535 och 1595
  Olof c:a 1615
  Olof c:a 1580 c:a 1650
  Olof 1628
  Olof c:a 1520
  Olof c:a 1632
  Olof 1664-04-11
  Olof c:a 1560 c:a 1630
  Olof c:a 1580 1636-01-31
  Olof 1622
  Olof c:a 1575
  Olof 1671-11-24
  Olof 1691-10-20 1750-07-23
  Olof beräknat c:a 1705 c:a 1742
  Olof 1726
  Olof 1733
  Oloff c:a 1592
  Peder c:a 1530
  Peder c:a 1535
  Peder 1675-04-11
  Peder 1691-02-23
  Peder 1674-01-01
  Pehr uppskattat mellan 1645 och 1675 uppskattat mellan 1696 och 1750
  Pehr 1775-09-29 1838-05-17
  Pehr 1730-06-04
  Pehr 1775-12-11
  Pehr 1774-09-22
  Pehr 1725 1774-02-25
  Pehr 1663-03-29 1698
  Pehr c:a 1590 c:a 1650
  Pehr 1611 1697
  Pehr 1633 1717-05-12
  Pehr 1663-03-12 1740-11-28
  Pehr 1658-06-13
  Pehr c:a 1490
  Pehr c:a 1570 c:a 1650
  Pehr 1697-01-25
  Pehr 1644-08-10 1710-03-02
  Pehr 1679
  Pehr 1696-04-26
  Pehr 1802-04-28
  Pehr 1694
  Per 1790-07-04 1847-05-15
  Per uppskattat mellan 1651 och 1671
  Per 1710-04-02 1782-04-11
  Per 1776-11-30
  Per uppskattat mellan 1589 och 1619 uppskattat mellan 1639 och 1685
  Per 1746
  Peter c:a 1724-09-27
  Peter 1735-09-10 1778-02-04
  Peter 1783-09-04 1868-04-17
  Petter 1819-11-04 uppskattat mellan 1838 och 1899
  Petter 1803-08-17 uppskattat mellan 1848 och 1883
  Petter 1712-03-02 1792-12-02
  Petter 1745-12-05 1809-02-28
  Petter 1751
  Petter 1747-03-06
  Petter 1782-02-16
  Petter 1768-11-14 1838-04-22
  Petter 1768-05-08
  Pähr uppskattat mellan 1645 och 1665 1728-11-15
  Pähr 1686
  Pähr 1724
  Pär uppskattat mellan 1675 och 1705 beräknat mellan 1725 och 1733
  Pär 1639-06-29 uppskattat mellan 1703 och 1719
  Pär 1664-11-18
  Ruth Nancy Frideborg 1922-12-16 1998-01-30
  Samuel 1692-11-09 1758-05-15
  Samuel 1780-05-10
  Samuel 1748-12-06
  Samuel 1684-09-07
  Samuel 1653
  Sara 1741-08-21 1825-12-09
  Sara 1788-11-28
  Sara 1786 uppskattat mellan 1816 och 1866
  Sara 1773-07-27
  Sara 1734-03-30
  Sara 1754 1810-04-25
  Sara 1693-06-11
  Sara 1669-05-23
  Sara 1682-04-04 1682-05-06
  Sara 1698-04-25
  Sara 1774
  Sara 1737
  Sara 1717-12-28
  Sara Lisa 1771-06-05
  Staffan c:a 1600
  Stina 1800-01-03 1881-01-27
  Stina 1810-06-08 uppskattat mellan 1825 och 1890
  Stina 1780-03-22 uppskattat mellan 1847 och 1860
  Stina uppskattat mellan 1671 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761
  Stina 1763 1820-03-20
  Stina 1777-02-22 1826-12-06
  Stina 1774-02-04 1853-09-28
  Stina 1773-12-28
  Stina 1797-09-19
  Stina 1754-07-18 1814-03-24
  Stina uppskattat mellan 1715 och 1735 uppskattat mellan 1756 och 1805
  Stina 1795-11-18
  Susanna 1675 1746-11-20
  Susanna 1744-03-13
  Sven 1737 1782-04-14
  Tidich 1644 1723-04-04
  Widich 1646 uppskattat mellan 1696 och 1721
Aronsson Elvy Linnéa 1934-07-18 2014-05-25
  Karl Arvid 1905-09-17 1981-02-02
Arvidsson Nils c:a 1500 c:a 1560
  Pehr 1568 1629-01-18
Asmundsdotter Annika 1731 uppskattat mellan 1783 och 1811
Back Olof c:a 1580 1636-03-13
Backström Anders 1759 1832-02-13
  Anders 1795-04-18
  Brita Cajsa 1788
  Caisa 1779-05-01
  Christina 1758
  Eric 1785-12-12
  Eric 1762-09-18
  Erik 1733-03-24 1813-10-03
  Johan 1764
  Margareta 1767
  Maria 1776-01-20
  Nils 1629 1691-03-15
  Olof 1770-11-02
  Stina 1791-05-29 1864-01-07
Bagare Jan 1748-04-09
Bellinius Christoperus Stephani uppskattat mellan 1529 och 1572 1608-05-12
  Stephanus Andreae 1509 1583
Bellman Carl Michael 1740-02-04 1795-02-11
Bengtsson (-dotter) Anders 1590 1664-10-09
  Anna 1728
  Barbro 1644
  Barbro uppskattat mellan 1632 och 1652 uppskattat mellan 1672 och 1722
  Brita 1657
  Brita 1657-12-01
  Britta 1682 1753-12-30
  Catharina 1736-09-17
  Christina 1736
  Elin 1735 uppskattat mellan 1789 och 1810
  Elisabet c:a 1630 uppskattat mellan 1670 och 1710
  Elisabet c:a 1655
  Erich c:a 1650
  Göran 1639
  Hans c:a 1500 uppskattat mellan 1500 och 1580
  Hennike c:a 1494 1564
  Jan 1759-08-08 1838-04-03
  Johan 1747-03-28
  Jonas uppskattat mellan 1600 och 1626 uppskattat mellan 1680 och 1694
  Jonas 1734-10-04
  Jonas 1725-07-31 1796-05-21
  Jonas c:a 1632
  Jöns uppskattat mellan 1688 och 1718 uppskattat mellan 1738 och 1788
  Jöns c:a 1510 c:a 1565
  Karin 1599 1658-04-04
  Karin 1642
  Kerstin c:a 1635 c:a 1715-01-23
  Kierstin 1734 1800-01-21
  Lars mellan 1731 och 1732
  Lars c:a 1646
  Lisken mellan 1725 och 1728 1810-05-27
  Maria 1740-03-18
  Maria 1731-07-11 c:a 1809-05-18
  Maria 1737-05-19 1779-08-29
  Matts c:a 1565
  Nils beräknat c:a 1684 1734-04-09
  Olof 1520 uppskattat mellan 1545 och 1590
  Stina 1743 1826-10-04
  Sven c:a 1625
  Urcilla c:a 1600 1672
Berg Abraham c:a 1703 1748-06-24
  Anna mellan 1713 och 1716 1784-02-21
  Greta Lisa 1735-04-23 1789-11-28
  Maria Charlotta 1745-03-01
Bergdahl Lisa 1774
Berggren Johanna Katarina 1804 1863
  Klas Enar 1927-01-23 1999-05-21
  Klas Erik 1900-05-14 1939-03-15
  Kristoffer 1722 1797
  Kristoffer 1770 1814
Berglin Astrid Viola Ingeborg 1906-11-01 1976-01-28
Berglund Anders 1832-07-24 1901-12-14
  Anders Johan 1856-02-15 uppskattat mellan 1867 och 1936
  Anna Erika 1860-09-08 uppskattat mellan 1867 och 1940
  Johanna Gustava 1849-04-24 1908-04-28
Bergström Erik Gustaf 1891-11-15 1979-03-27
  Gustaf Lennart 1921-09-24 2012-11-24
Bertilsson (-dotter) Anders 1634
  Anna 1628
  Barbro c:a 1580
  Jöns c:a 1570
  Karin c:a 1640
  Kerstin c:a 1585
  Kerstin 1638 1698
  Marit c:a 1645
  Olof c:a 1575 c:a 1630
  Olof 1632
Björk Maj-Britt 1926-05-06 2010-03-28
Björns Matts 1703-05-31 1754-04-09
Björnsson (-dotter) Britta 1679 1751-12-02
  Christina 1750-03-15 c:a 1812-04-27
  Elin 1696 c:a 1763-04-10
  Folke uppskattat mellan 1671 och 1701 uppskattat mellan 1722 och 1771
  Ingrid 1700 c:a 1758-02-26
  Kierstin 1699 uppskattat mellan 1760 och 1774
  Olof 1585 1657-05-31
Blå Hans 1777-09-16
Bondas Erich 1615 1668-04-26
  Johan 1681-12-20 1718-10-12
  Mats 1649-08-20 1732-11-22
  Olof 1632-11-25
  Per 1675-01-06 1742-05-07
Bononi Wellam 1580 1676-02-06
Brandt Pehr 1658
Brask Per 1771-01-19 1809
Broberg Johan uppskattat mellan 1674 och 1694 uppskattat mellan 1714 och 1767
Broman Jonas 1676 1743-06-17
Broms Pehr 1625 1697
Brunman Anton 1782-02-19
  Brita 1735-02-18
  Elisabeth 1716-11-21
  Erik c:a 1720-03-20
  Eva Lisa 1779-09-14
  Fredrich 1787-08-10
  Gabriel beräknat c:a 1647-10-12 c:a 1702-10-19
  Gabriel c:a 1717-10-22
  Greta Stina 1777-04-24
  Jan Petter 1772-03-18
  Johan c:a 1691-03-01 c:a 1769-05-06
  Maria c:a 1733-01-16
  Maria Catharina 1774-04-16 1831-07-16
  Maria uppskattat c:a 1690
  Pehr 1730-02-02 1819-11-26
  Peter uppskattat c:a 1686
Bråtman Anders 1788 1814
Bylin Anders 1852-08-19 1929-03-07
  Anna Christina 1856-03-18 1927-10-02
  Axel 1869-12-12 1941-06-26
  Carl Johan 1867-09-20 1938-06-26
  Eric 1825-09-06 1899-12-29
  Johanna 1860-02-14 1863-02-05
  Johanna 1864-10-10 1933-01-27
  Lars Fredrik 1862-05-01 1889-11-07
Bång Johan 1690-09-20 1749-06-15
Bähr Maria Helena 1725-06-03 1803-12-28
  Peter beräknat c:a 1680 c:a 1739-11-04
Börgesson Olof uppskattat mellan 1624 och 1644 1677
Camitz Claes Jakob 1753-01-29 1823-12-27
  Elisabeth 1659 1692
  Georg 1722 1785
  Georg 1623 1687-04-10
  Johan 1681-02-03 1741-10-30
  Mattias uppskattat mellan 1573 och 1603 uppskattat mellan 1623 och 1693
Christoffersson (-dotter) Anders 1777-06-13 1830-12-27
  Anders 1728
  Anders 1646-09-26
  Anna 1766-01-26
  Anna 1650-07-14
  Anna 1680-04-06 1722-01-30
  Barbro 1689-02-16
  Barbro 1669-11-30 1669-12-19
  Carin 1716-08-19
  Carin 1665-08-10
  Catharina 1710 1777-04-26
  Catharina 1773-12-09
  Cherstin 1706-12-05
  Christopher 1644-03-17 1644-05-05
  Christopher 1648-04-23
  Christopher 1718-12-26
  Elisabet 1643-02-24
  Elisabet 1667-01-13 1671-12-17
  Elisabet 1673-07-18
  Elisabeth 1723-08-16
  Elisabeth c:a 1650 1693-05-25
  Erich 1709-01-26
  Erich 1652-02-22
  Erich 1676-03-02
  Hans 1711-10-11 1766-03-23
  Hans 1768-11-25
  Hans 1635-10-27
  Johannes 1670-12-27
  Jon 1682-12-21
  Lars 1678-07-16
  Lisa 1780-01-12
  Marit 1638-03-04 1722-11-09
  Marit 1637-02-05 1637
  Matts 1633-09-29 1636-01-24
  Matts 1645-02-23
  Mårten 1641-05-01
  Olof 1726-01-09
  Olof 1654-07-16
  Pehr 1639-03-24
  Pehr 1714-02-19
  Samuel uppskattat mellan 1590 och 1608 1639
  Samuel 1657-07-26
  Vulgo Cordt c:a 1560 mellan 1606 och 1630
Claesson Johannes 1779 1852-11-17
Cortsson (-dotter) Anna c:a 1590
  Jöns c:a 1605
  Kerstin c:a 1595
  Margareta c:a 1600 uppskattat mellan 1635 och 1675
Dagekarl Anders c:a 1520 c:a 1580
Dahlström Johanna 1821-01-03 1908-12-10
  Olof 1777-01-21 1825-04-15
Danielsson (-dotter) Abraham 1740-01-15
  Albert 1886-11-09 uppskattat mellan 1887 och 1966
  Anders 1715-03-16 1788-01-01
  Andrew 1882-07-12 1962-09-29
  Anna 1738-08-25
  Anna 1681 beräknat mellan 1720 och 1728
  Anna 1758-04-16
  Anna uppskattat mellan 1702 och 1722 uppskattat mellan 1782 och 1792
  Anna c:a 1669-04-25 c:a 1672-04-21
  Anna Stina 1839-10-07 1939-11-17
  Annika c:a 1674-10-27 uppskattat mellan 1698 och 1754
  Astrid Sofia 1907-01-18 1935-02-05
  Axel 1892-03-25 1957-05-03
  Brita c:a 1672-03-10 1730-04-12
  Carl 1684-07-06 1753-12-07
  Carl Erik 1877-07-27 1877-08-01
  Cathrina 1811-10-06 1866-04-28
  Christina 1805-02-19 1851-03-17
  Daniel 1743-01-19
  Daniel c:a 1680-06-24 1738-11-28
  Daniel uppskattat mellan 1630 och 1660 1706
  Daniel uppskattat mellan 1680 och 1695
  Elisabet uppskattat mellan 1655 och 1665 1734
  Elisabet c:a 1677-12-23 c:a 1756-10-10
  Enfred 1884-01-24 1970-11-26
  Erich c:a 1682-10-29
  Erik uppskattat mellan 1617 och 1642 uppskattat mellan 1662 och 1712
  Gustaf Adolf 1841-06-09 1902-05-16
  Hans 1698-11-28
  Hilda 1878-07-17 1925-07-02
  Hindrich 1752-03-11
  Johan 1755-09-14
  Johan c:a 1682-08-06 1737-07-12
  Johanna 1879-10-20 1951-03-08
  Jöns 1683
  Jöns c:a 1595 c:a 1675
  Karin uppskattat mellan 1649 och 1674 uppskattat mellan 1694 och 1744
  Karin 1724-07-05 1800-02-09
  Kerstin 1750-07-31 1829-11-07
  Kerstin 1693-04-10
  Lars 1679
  Lisa 1806-08-26 1851-08-29
  Malin c:a 1680-05-16
  Margareta uppskattat mellan 1662 och 1685
  Margta uppskattat mellan 1645 och 1656 uppskattat mellan 1676 och 1726
  Mary Ann 1889-02-18 1982-04-07
  Maths uppskattat mellan 1668 och 1700
  Matts 1747-09-17 1813-10-28
  Michael 1751-02-16
  Pehr 1801-11-15 1839-01-15
  Pehr c:a 1687-11-13
  Per 1824-02-26 1854-11-08
  Petter 1753-03-15
  Richard 1896-02-07 1979-03-15
  Ruth 1894-01-25 1983-03-04
Dump Anders 1726 1792-02-16
  Erik 1776-08-03 1844-06-28
Ek Anna 1700 1779
Ekebom Anna 1677
  Gustaf 1617 1682
  Klara 1653-11-24 1728-09-17
  Magnus 1648 1696
Elg Astrid Helena 1913-03-21 1992-04-18
Eliasson (-dotter) Anders 1709 uppskattat mellan 1755 och 1784
  Anders 1655-05-08
  Anna 1669-01-16
  Anna c:a 1660
  Brita 1653-05-08
  Brita 1663-11-08
  Elias 1670-06-19 uppskattat mellan 1670 och 1674
  Elias 1674-02-08 uppskattat mellan 1674 och 1675
  Elias 1675-06-08
  Elisabet 1650-12-08
  Elisabet 1668-07-26
  Hans 1665-11-05
  Johan 1665-12-09 1665-12-09
  Johan 1667-04-26 1668-04-05
  Johan 1671-02-24
  Johan 1653 1705-06-15
  Jonas uppskattat mellan 1609 och 1639 uppskattat mellan 1660 och 1709
  Jöns 1660-01-25
  Karin 1646-04-12
  Karin 1662-02-09
  Kersti 1657-05-01 1737-07-31
  Kerstin 1648-02-24
  Kerstin 1656
  Kierstin 1696 1743
  Lars 1641 uppskattat mellan 1656 och 1721
  Margreta c:a 1658 uppskattat mellan 1658 och 1738
  Nils 1662-06-08
  Wellam 1672-04-08
Engelbertsson Bengt Arne 1926-07-01 2002-08-26
  Bertil Torsten 1924-12-20 2007-10-21
  Karl Harry 1921-07-09 1994-11-25
Englund Ingrid Berta 1914-06-01 1993-07-26
Eriksson, Ersson (-dotter) Abraham 1693-03-25 1748-03-27
  Anders c:a 1620
  Anders 1582 1671-04-16
  Anders 1694-11-29
  Anders 1696-05-10 uppskattat mellan 1696 och 1698
  Anders 1698-12-11
  Anders 1712-03-30
  Anders 1712 1772
  Anders 1702-07-25 1773-10-30
  Anders 1798-02-23
  Anders 1809-10-23 uppskattat mellan 1820 och 1889
  Anders 1801-12-11 1832-06-28
  Anders 1787-09-20
  Anders 1772-08-05
  Anders 1729 1778-01-22
  Anders 1747-03-13 1805-12-15
  Anders 1685 1742-03-12
  Anders 1666 1741-12-29
  Anders 1728-11-18 1789-01-01
  Anders 1777-11-20 1808-02-17
  Anders 1686 uppskattat mellan 1755 och 1761
  Anders 1764-07-24
  Anders uppskattat mellan 1633 och 1663 uppskattat mellan 1690 och 1704
  Anders uppskattat mellan 1665 och 1695 uppskattat mellan 1716 och 1765
  Anders 1602 1670-09-04
  Anders 1616 1688-06-05
  Anders 1758 1763
  Anders 1753-01-01
  Anders 1690
  Anders 1723-08-23 uppskattat mellan 1723 och 1803
  Anna 1641 uppskattat mellan 1693 och 1725
  Anna 1687-02-20
  Anna 1612
  Anna c:a 1582
  Anna 1663-08-09
  Anna 1669-08-22
  Anna c:a 1635
  Anna 1615 1696-11-20
  Anna 1655 uppskattat mellan 1685 och 1735
  Anna 1644
  Anna 1696-03-19
  Anna c:a 1660 c:a 1685
  Anna uppskattat mellan 1637 och 1662 uppskattat mellan 1682 och 1732
  Anna 1791-12-24 1797
  Anna uppskattat mellan 1624 och 1644
  Anna 1726-04-23
  Anna 1786-02-10 1860-05-29
  Anna 1788-09-26 1866-11-04
  Anna beräknat c:a 1697 uppskattat mellan 1743 och 1775
  Anna 1759-10-19 1825-03-19
  Anna 1792-04-19
  Anna 1778-08-23
  Anna 1742 1789-08-01
  Anna 1733 1808-01-14
  Anna 1662 1708-04-22
  Anna 1734-08-03 1811-08-05
  Anna 1681 c:a 1749-07-30
  Anna uppskattat mellan 1640 och 1660 uppskattat mellan 1680 och 1720
  Anna 1724 1807-05-20
  Anna 1755-01-18 1807
  Anna 1793-12-21 1793
  Anna 1796-06-29 1804-04-10
  Anna 1773-05-10
  Anna 1732-01-07
  Anna beräknat c:a 1688 1758-01-16
  Anna uppskattat mellan 1663 och 1683 uppskattat mellan 1703 och 1753
  Anna 1857-09-03 1857-09-08
  Anna mellan 1621 och 1622 1693-11-05
  Anna 1593 1656-05-04
  Anna 1588 1628-03-30
  Anna 1640 uppskattat mellan 1699 och 1720
  Anna 1619 uppskattat mellan 1662 och 1699
  Anna 1626-06-24
  Anna 1612 1690
  Anna 1685-11-08 1710-10-06
  Anna c:a 1640 1688
  Anna 1756
  Anna 1767
  Anna 1756-02-04 1762
  Anna 1767 1768
  Anna 1761-01-01 1762
  Anna 1752 1753
  Anna 1693
  Anna 1710-01-23 uppskattat mellan 1737 och 1790
  Anna Lisa 1799-09-03
  Anna Mathilda 1878-02-19 1933-11-04
  Barbro 1644-07-11 1649-05-03
  Barbro 1696-03-22
  Barbro 1605 1676-04-16
  Barbro 1641
  Barbro 1650 1723-08-16
  Bengt uppskattat mellan 1709 och 1739 uppskattat mellan 1760 och 1809
  Brita 1666-06-10
  Brita c:a 1600
  Brita 1660
  Brita 1678-08-23 uppskattat mellan 1719 och 1765
  Brita c:a 1590 1636-01-06
  Brita 1657-01-12 1658-02-21
  Brita 1661-10-06
  Brita 1690-03-23
  Brita 1627 1677-05-13
  Brita 1681 1750
  Brita 1852-07-10 1907-02-07
  Brita uppskattat mellan 1639 och 1650 uppskattat mellan 1719 och 1725
  Brita 1772
  Brita 1741
  Brita 1821-09-15 uppskattat mellan 1840 och 1901
  Brita 1624
  Brita 1690 uppskattat mellan 1749 och 1770
  Brita 1740
  Brita 1675
  Brita 1666
  Brita Lisa 1792-03-03 beräknat 1852-10-24
  Britta c:a 1693-05-19 c:a 1766-12-28
  Carin 1670-02-12
  Carin 1685-07-11
  Carin 1651-06-15
  Carin 1692-01-14
  Carl Axel 1880-03-12 1961-07-18
  Carl 1672-03-24
  Carl 1816-05-23 uppskattat mellan 1837 och 1896
  Catarina 1790-11-26 1872-06-28
  Catharina uppskattat mellan 1699 och 1714 beräknat mellan 1738 och 1744
  Catharina 1691-05-24
  Catharina 1788-02-29
  Catharina 1784-03-18
  Catharina 1763-02-05
  Catharina 1738-06-01 1814-10-05
  Catharina 1745
  Catharina 1762 1765
  Catharina 1770-10-23 1788-05-30
  Catharina 1714-06-04 uppskattat mellan 1739 och 1734
  Cathrina 1801-09-01 1823-02-07
  Cathrina 1785
  Cherstin 1673-11-20
  Cherstin 1693-09-07
  Cherstin 1674-04-21
  Cherstin 1717-05-20
  Cherstin 1666-09-23 1747-10-26
  Cherstin uppskattat mellan 1675 och 1695
  Cherstin 1730
  Cherstin 1659-07-20
  Cherstin 1791-09-18
  Chierstin 1727 uppskattat mellan 1784 och 1807
  Chierstin 1718
  Christina 1791-12-29 1805-07-05
  Christina 1782-06-10
  Christina 1782-12-07
  Christina 1779-11-23
  Christina 1759-05-29 1816-02-19
  Christina 1782-04-11
  Christina 1706-12-02 1766-05-22
  Christina 1764-12-24 1794
  Dordi uppskattat mellan 1637 och 1657 1706
  Dordi 1682
  Doris Ingegerd Margareta 1928-04-10 2015-09-10
  Elin c:a 1588
  Elin uppskattat mellan 1616 och 1636 uppskattat mellan 1656 och 1706
  Elisabet 1669-03-02 1740-08-16
  Elisabet c:a 1592
  Elisabet 1646-05-14
  Elisabet 1691-06-11
  Elisabet 1687-08-20 1687-09-03
  Elisabet 1644
  Elisabet 1650-06-25
  Elisabet 1650-06-16
  Elisabet 1628-10-14
  Elisabeth 1688-07-19
  Elisabeth 1699-06-10
  Elisabeth 1709-04-14
  Elisabeth 1702 1766-03-08
  Elisabeth 1731-12-20 1773-07-20
  Elisabeth 1768-02-11
  Elisabeth 1717-02-04
  Elisabeth 1734
  Elisbeth beräknat c:a 1691 1735-09-21
  Eric 1770 1770
  Eric 1789-06-09
  Eric 1819-02-15 1902-07-03
  Eric 1733-12-20 1779-10-04
  Eric c:a 1725-10-04 1801-09-28
  Eric uppskattat mellan 1693 och 1705 1743
  Eric uppskattat mellan 1643 och 1673 beräknat c:a 1700
  Eric uppskattat mellan 1674 och 1704 uppskattat mellan 1724 och 1774
  Eric 1779 1870-12-05
  Eric 1761-07-12
  Eric 1767-07-20 1773-06-25
  Eric uppskattat mellan 1653 och 1683 uppskattat mellan 1703 och 1753
  Eric 1734
  Eric 1728-08-22
  Eric 1786-01-22
  Eric 1809-07-05
  Eric 1749
  Eric 1744 1745
  Eric 1725-04-23 uppskattat mellan 1741 och 1805
  Erica uppskattat mellan 1706 och 1726 uppskattat mellan 1747 och 1796
  Erich 1697-12-26 1726-03-17
  Erich 1683-12-19
  Erich c:a 1610 1682
  Erich 1701-09-29
  Erich 1646
  Erich 1625 1696
  Erich 1665-04-16 1744-12-05
  Erich 1588 1658-01-19
  Erich 1687-03-02 1687-05-31
  Erich 1652-09-08 1658-07-04
  Erich 1680-02-19 1698
  Erich 1692-11-20
  Erich 1689-02-17 uppskattat mellan 1689 och 1692
  Erich 1709-01-21
  Erich 1689-12-21 1691-01-26
  Erich 1688-04-21
  Erich 1636
  Erich 1713-06-29
  Erich 1642 uppskattat mellan 1642 och 1644
  Erich 1644-01-13
  Erich 1658-11-15 1718-03-25
  Erich 1652-10-17
  Erich c:a 1620
  Erik 1708-04-20
  Erik 1730-03-21
  Erik 1828-04-12 1886-04-22
  Erik mellan 1677 och 1679 1749
  Erik Harry 1932-10-12 1999-08-23
  Esbiörn 1591 1655-07-01
  Frans 1661-12-08
  Greta 1794-01-07
  Greta Lisa 1823-12-29 1864-01-10
  Greta Stina 1797-08-20
  Gunilla 1734
  Gunnar 1703-12-18 1756-05-29
  Gustaf 1820-10-21 1881-03-26
  Gustaf 1856-03-05 1865-02-06
  Göran uppskattat mellan 1680 och 1697 1739
  Halfvar 1622
  Halfvard 1648
  Hans 1628
  Hans c:a 1618
  Hans c:a 1540 c:a 1615
  Hans c:a 1545
  Hans c:a 1545
  Hans 1654-10-14
  Hans c:a 1580 c:a 1643
  Hans 1657-02-22 1657-10-18
  Hans 1694-01-13
  Hans 1686-09-26
  Hans 1632-09-30
  Hans 1706-02-11
  Hans 1664 1747-02-21
  Hans 1611-06-16 1685-08-10
  Hans 1697 1763
  Hans uppskattat mellan 1639 och 1669 uppskattat mellan 1689 och 1739
  Hans 1647-10-24
  Hans uppskattat mellan 1642 och 1672 uppskattat mellan 1692 och 1742
  Hans 1815-06-18
  Hans 1688 1696
  Helena 1694-07-12
  Helge Vitalis 1910-06-12 1969-04-15
  Ida Charlotta 1884-01-21 1885-07-18
  Ifvar c:a 1570 1646-04-26
  Isach c:a 1560
  Isach 1567
  Jacob 1740-11-16 1805-05-11
  Jacob 1689-02-14 1708
  Jan 1663 1739
  Jan Petter 1801-07-12 uppskattat mellan 1837 och 1881
  Joen 1629-01-05
  Johan 1632
  Johan c:a 1615 1675
  Johan mellan 1619 och 1620 1698
  Johan 1672-01-27
  Johan 1632 1697
  Johan 1691-06-16 mellan 1691 och 1694
  Johan 1694-04-10
  Johan 1701-09-01 uppskattat mellan 1701 och 1706
  Johan 1706-11-24
  Johan 1785-12-18
  Johan uppskattat mellan 1623 och 1653 uppskattat mellan 1673 och 1723
  Johan 1764-08-17
  Johan 1753
  Johan 1737-08-20 1790-08-18
  Johan 1744 1746
  Johan 1749-12-22
  Johan 1738
  Johan 1722-04-08 1773-05-17
  Johanna Wilhelmina 1852-04-05 1908-11-26
  Johannes 1695-11-16
  Johannes 1805-02-08 1892-01-30
  Jon 1650-05-01
  Jon 1637-06-02 1698-05-29
  Jon 1632-01-06 1635-03-01
  Jonas 1730-11-17 1788-04-06
  Jonas 1742
  Jonas 1774-04-20
  Jöns c:a 1540 uppskattat mellan 1580 och 1620
  Jöns 1654
  Jöns 1654-12-08 1729-07-11
  Karin c:a 1570
  Karin 1658-06-15
  Karin 1669-08-22
  Karin c:a 1620
  Karin mellan 1657 och 1658 1738-02-16
  Karin 1618 1657-10-18
  Karin 1704 uppskattat mellan 1770 och 1784
  Karin 1728-02-15
  Karin 1661 1737-06-12
  Karin mellan 1665 och 1666 1740-08-01
  Karin 1637 1699-02-05
  Karin 1702 c:a 1757-02-20
  Karin 1702-10-22 1768-02-24
  Karin uppskattat mellan 1681 och 1701 uppskattat mellan 1747 och 1781
  Karin 1625
  Karin uppskattat mellan 1652 och 1672 uppskattat mellan 1692 och 1742
  Karin 1692 beräknat mellan 1726 och 1731
  Karin 1683
  Karl Johan 1881-02-01 1953-07-16
  Karl Sigvard 1915-05-11 1985-09-09
  Kerstin 1684-12-14
  Kerstin 1639
  Kerstin c:a 1605
  Kerstin c:a 1585
  Kerstin 1664-03-27 mellan 1664 och 1666
  Kerstin c:a 1640
  Kerstin 1587 1668-06-21
  Kerstin 1630-12-27 1688-06-07
  Kerstin 1703 1756-11-19
  Kerstin 1647 1729-01-06
  Kerstin 1663-04-26 1740-02-26
  Kerstin c:a 1560 uppskattat mellan 1600 och 1640
  Kerstin 1679
  Kierstin 1732 1794-06-25
  Kierstin 1723 c:a 1794-10-05
  Kirstin c:a 1560
  Klara Josefina 1909-09-16 1994-04-28
  Klas Oskar 1899-02-11 1976-09-15
  Klas Åke 1926-07-04 2014-01-01
  Knut c:a 1550
  Lars c:a 1635 1666-11-18
  Lars c:a 1580 c:a 1650
  Lars 1608 1669-05-16
  Lars 1681-09-26
  Lars 1700-07-04
  Lars 1687-09-25
  Lars 1682-09-25
  Lars 1636-04-17
  Lars c:a 1625
  Lars 1624-06-12
  Lars c:a 1575 c:a 1610
  Lars 1795-06-03 1857-06-13
  Lars mellan 1701-12-21 och 1701-12-23 1758-11-04
  Lars 1634-11-02
  Lars 1712-12-18 uppskattat mellan 1732 och 1792
  Lena Cajsa 1798-04-26 1863-06-06
  Leonard 1860-12-12 1909-09-13
  Lisa 1823-02-04 1897-06-17
  Lisbet c:a 1645
  Lisbet 1692 1764-03-29
  Lisbeth 1703-09-25
  Lisbeth 1681
  Lovisa 1821-12-05 1893-02-14
  Malin c:a 1595
  Malin 1650
  Malin 1589 1670-09-25
  Malin beräknat c:a 1646 1722-10-22
  Margareta 1698-03-27
  Margareta 1723
  Margareta 1689-05-16 1767-11-06
  Margareta 1687 1750-10-19
  Margareta 1779 1845-03-08
  Margreta c:a 1620
  Margreta c:a 1530
  Margreta c:a 1649
  Margreta 1654-04-04
  Margreta 1704-05-01
  Margreta 1700-09-02
  Margreta 1644-06-24 1698-06-20
  Margreta 1634
  Margreta 1723-05-31
  Margtha 1824-04-10 1824-04-16
  Maria 1705-03-28
  Maria 1780-07-08 1845-11-29
  Maria mellan 1764 och 1766 1853-12-13
  Maria 1720-12-20 uppskattat mellan 1747 och 1800
  Maria 1718-04-04 uppskattat mellan 1718 och 1720
  Maria Sofia 1850-03-23 1908-02-01
  Marina 1659-03-13 1743-03-13
  Marit 1664-02-12 1713
  Marit 1706-10-15
  Marit c:a 1565 1652-09-29
  Marit c:a 1565
  Marit 1598
  Marit 1646-02-12
  Mats 1677 1754-05-29
  Mats uppskattat mellan 1649 och 1679 uppskattat mellan 1699 och 1749
  Mats 1751-01-24 1813-09-06
  Mats 1737
  Mats 1731
  Matts 1645 1723-07-14
  Matts c:a 1500 uppskattat mellan 1545 och 1580
  Matts 1681-09-26
  Matts 1612-06-16
  Matts c:a 1540 c:a 1605
  Mertila c:a 1590
  Måns 1707 1795-05-11
  Nils 1662
  Nils 1692-05-29
  Nils 1620
  Nils 1616
  Nils c:a 1570 c:a 1650
  Nils 1746
  Olof 1638-08-08
  Olof 1688-11-12
  Olof 1665-07-02
  Olof 1692-11-20
  Olof 1647-12-07
  Olof 1642
  Olof c:a 1578
  Olof 1626 1695-02-02
  Olof uppskattat mellan 1617 och 1647 uppskattat mellan 1667 och 1717
  Olof 1748
  Olof 1641-04-11
  Olof 1752
  Olof 1787-11-13 1809
  Olof 1770
  Olof 1758-05-14
  Olof uppskattat mellan 1635 och 1665 uppskattat mellan 1685 och 1735
  Oloff c:a 1560
  Peder 1640-10-15
  Pehr 1600
  Pehr c:a 1550
  Pehr c:a 1580 1662-12-08
  Pehr 1685-01-10
  Pehr mellan 1602 och 1612 1675
  Pehr 1703-07-01
  Pehr 1626 1676-03-12
  Pehr c:a 1620
  Pehr 1611-04-25 1689-03-03
  Pehr 1702-07-25
  Pehr uppskattat mellan 1666 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761
  Pehr 1638 1690
  Pehr 1726-01-12
  Pehr 1764-04-24 1765
  Pehr 1653-08-07
  Per Eric 1847-01-26 1922-12-24
  Per 1721-11-03 1795-12-30
  Per uppskattat mellan 1661 och 1691 uppskattat mellan 1711 och 1761
  Per 1741 1820-12-06
  Per 1848-01-06 1850-07-23
  Per 1755-09-23 1756-08-10
  Per uppskattat mellan 1674 och 1704 uppskattat mellan 1725 och 1774
  Per Johan 1832-03-18 1834-10-08
  Peter 1719 1771-04-07
  Peter 1719-06-14 uppskattat mellan 1739 och 1799
  Peter 1705-04-23 uppskattat mellan 1705 och 1717
  Peter 1717-02-02 uppskattat mellan 1717 och 1719
  Petter 1801-01-10 1852-05-14
  Petter 1716 1797-07-09
  Pähr 1721
  Pär 1685-03-03 uppskattat mellan 1707 och 1765
  Pär 1680 1742
  Rasmus c:a 1525 c:a 1610
  Samuel c:a 1630 1664-01-03
  Samuel 1637
  Sara 1698-05-24
  Sara 1654-01-06
  Sara 1686-02-17
  Sara 1681 1757
  Sara 1662 1718-10-04
  Sara c:a 1595 1669-12-05
  Sara Lisa 1844-07-01 1926-03-19
  Sigrid 1674 1761-05-15
  Simon c:a 1575 1645-12-21
  Stina 1791 1855-11-20
  Stina 1811-12-26 uppskattat mellan 1837 och 1891
  Stina mellan 1751 och 1753 1820-03-09
  Stina 1774-04-10 1814-01-08
  Stina 1759-09-29 1829-06-24
  Susanna c:a 1635 1687
  Sven Erik 1902-05-27 1989-01-30
  Sven Ragnar 1926-06-05 2010-03-05
  Vernik uppskattat mellan 1619 och 1644 uppskattat mellan 1665 och 1714
  Widich c:a 1590 1632-02-26
Erlandsson Pehr 1575 1655-11-18
Esbjörnsson (-dotter) Anders 1642 1698-05-15
  Anna 1630
  Brita 1622
  Erich 1624
  Halfvard c:a 1560 c:a 1630
  Hans c:a 1628-04-27 1685-05-06
  Johan c:a 1620
  Karin 1617
  Kerstin 1634-09-07
  Lars 1615-11-19
  Margreta 1639-05-19
  Mathias 1638-01-28
  Pehr 1633-03-24 1635-11-29
Eskilsson Jon 1646 1741-12-10
Fahlstedt Stina 1738
Fernlund Ebba Amalia 1904-05-24 1979-04-12
Finne Anders c:a 1500 c:a 1570
  Marcus 1614
  Matts c:a 1600 uppskattat mellan 1645 och 1680
  Nils c:a 1570 c:a 1640
  Sigfrid c:a 1580 1652
Flinta Anders 1754
Flygare Jan 1756-03-26 1822-08-16
  Mats 1691 1758-07-08
Folckesson Måns 1721-10-22 1797-06-10
Fors Johan 1700-05-24 1763-02-15
  Johan c:a 1675-06-06 uppskattat mellan 1700 och 1745
  Lars 1734-05-10 1806-05-13
Fransson Mårten 1569 1649-07-22
Fredberg Cathrina 1820-12-23 1897-10-10
Frost Nils 1641
Frosts Eric 1742 1787-05-01
Frykberg Inez Victoria 1907-09-14 1939-01-27
Frykman Cajsa Johanna 1766-10-15 1841-07-08
  Eric 1726-07-12 1794-12-02
  Ericus Jonæ 1652-04-13 1720-05-13
  Magnus Johan 1691-07-28 1768-12-07
Gilliusdotter Maria 1659-07-20 1735-02-26
Glad Anders 1858-09-13 1901-11-11
  Anders 1675-03-21
Grubb Brita 1660 1730
Grufman Carl Gustaf 1877-05-24 1877-12-12
  Julius 1882-12-26 1906-12-29
  Matilda 1859-06-17 1936-06-30
Gråberg Anders 1836-08-22 1837-10-03
  Anna Cajsa 1850-05-12 uppskattat mellan 1873 och 1930
  Anna Erica 1878-08-28 1946-12-14
  Edna Margareta 1909-10-02 2006-11-20
  Emma Kristina 1880-06-16 1971-06-05
  Eric 1843-12-29 1902-06-14
  Eric 1808-01-04 1852-03-31
  Johan Axel 1886-03-29 1953-01-26
  Johanna Lovisa 1876-08-12 1948-07-02
  Karl Erik 1883-03-03 1957-07-18
  Richard Lawrence 1924-07-06 2016-11-18
  Stina 1841-03-18 1890-04-14
  Sven Isidor 1906-09-13 1976-01-05
Gråmalm Olof c:a 1615 uppskattat mellan 1657 och 1680
Gudmundsson (-dotter) Jon c:a 1600 1688
  Margareta 1656 1743-04-17
Gunnarsson (-dotter) Anders 1681-02-06 uppskattat mellan 1681 och 1761
  Brita c:a 1660 uppskattat mellan 1660 och 1740
  Eric 1678-10-06 1750
  Johan 1702 uppskattat mellan 1746 och 1782
  Kerstin 1654-02-20 1724-10-04
  Matts uppskattat mellan 1696 och 1726 uppskattat mellan 1747 och 1796
  Peder 1676-05-28 uppskattat mellan 1676 och 1756
Gustavsson (-dotter) Anders Gustaf 1847-11-09 1936-05-22
  Anders uppskattat mellan 1690 och 1715 uppskattat mellan 1756 och 1785
  Anders 1729-11-29 1805-01-01
  Anna Carin 1841-07-27 1892-07-30
  Anna 1618 uppskattat mellan 1687 och 1705
  Anna 1724-11-03
  Brita 1730-03-15
  Cajsa 1830-04-01 1830-07-16
  Catharina 1723-03-23
  Catharina 1733 1776-05-30
  Cherstin 1726-11-17
  Chierstin uppskattat mellan 1679 och 1699 uppskattat mellan 1720 och 1769
  Elisabeth 1733-01-25
  Eric uppskattat mellan 1690 och 1720 uppskattat mellan 1741 och 1790
  Eric 1832-07-08 1832-07-25
  Eric 1733
  Eric 1737-07-31
  Gustaf 1752-10-24 1816-04-18
  Gustaf c:a 1630
  Hans 1712-01-12
  Johan 1720-02-17 1786-07-21
  Johannes 1737
  Katharina 1769
  Kerstin c:a 1635
  Lars 1831-06-02 1831-07-09
  Maja Lisa 1829-02-01 1829-02-11
  Margareta 1758
  Maria 1807-02-01 1830-09-24
  Marit 1616
  Matts c:a 1620
  Olof uppskattat mellan 1650 och 1670 uppskattat mellan 1702 och 1731
  Sara 1746 1833-11-07
  Sara 1688 1757-03-16
  Stina Lisa 1839-08-11 1843-07-18
Gålin Matts 1618 1669-02-14
Gärdsve Johan 1674-12-25
Göransson (-dotter) Anders 1650 1688
  Anders 1741-01-01
  Anders 1655-02-24
  Anna 1699-06-12
  Anna c:a 1600
  Anna 1668 uppskattat mellan 1685 och 1751
  Anna uppskattat mellan 1680 och 1700
  Barbro 1646-04-08
  Brita 1654
  Carin 1647-01-24
  Carl 1746
  Cherstin 1754-03-10
  Daniel 1688-04-06
  Elisabet 1659-09-25 1720
  Elisabeth 1715-03-03 1764-04-25
  Elisabeth 1759-09-18
  Emerentia 1688-05-25
  Emerentia 1656
  Eric 1717-02-01 1781-08-28
  Erich 1650-05-19
  Göran uppskattat mellan 1652 och 1682 uppskattat mellan 1702 och 1747
  Göran 1660 1710-10-30
  Göran 1693-08-14
  Göran c:a 1602
  Halfvar 1643 1652-10-03
  Hans uppskattat mellan 1690 och 1694 beräknat mellan 1719 och 1722
  Hans 1651
  Isaac 1757-03-02
  Isac 1690-08-16 1767-09-18
  Johan 1791-04-21
  Karin 1655
  Karin uppskattat mellan 1675 och 1680
  Karin uppskattat mellan 1680 och 1700
  Karl Leonard 1857-04-24 1934-05-21
  Kerstin 1643
  Kerstin uppskattat mellan 1655 och 1675 uppskattat mellan 1696 och 1750
  Kerstin 1666-01-01 1706-03-18
  Kerstin 1654 1674-05-03
  Lars 1702 1766-01-06
  Lars 1644
  Lars c:a 1605 1687
  Lisbet 1650 1714-06-24
  Margareta 1695 1742-04-06
  Margreta 1648
  Margreta c:a 1585 1645-02-23
  Mats 1652-12-17 1690-05-27
  Mats uppskattat mellan 1638 och 1668 uppskattat mellan 1688 och 1738
  Matts mellan 1666 och 1668 1744-01-04
  Olof 1645-08-04
  Per 1751-09-14 1835
  Pär 1659-08-07 c:a 1699-12-10
  Sara 1735-10-20 1782-08-10
  Sara 1696-08-20
  Sara 1658
  Sara 1657-08-20
Haffenberg Catharina uppskattat mellan 1681 och 1706 uppskattat mellan 1726 och 1786
Halvarsson (-dotter) Anders c:a 1661-12-22 uppskattat mellan 1680 och 1741
  Anders 1601
  Anna c:a 1662-12-07 1728-09-20
  Barbro 1611-11-02
  Brita 1648 1716-07-29
  Brita 1619-09-18 1694-04-25
  Brita c:a 1655
  Brita c:a 1618
  Carin 1647-11-21 1701-12-01
  Catharina 1719
  Cherstin 1607-06-13
  Erich 1673-12-07 uppskattat mellan 1680 och 1753
  Erich 1659
  Erich 1620 1701-02-19
  Erik uppskattat mellan 1627 och 1657 uppskattat mellan 1706 och 1727
  Halfvar 1655-01-19 1655-02-04
  Halfvard c:a 1610 1674
  Halfvard 1565 1653-03-27
  Halfvard 1663-03-16
  Hans 1634 1674-10-09
  Hans 1593-12-10 1678-07-08
  Hennicke 1591 1651-11-22
  Johan 1628 1697
  Jon 1616
  Jon 1580 1669-07-04
  Jöns c:a 1500 c:a 1570
  Karin c:a 1640
  Karin c:a 1610
  Karin c:a 1565 1636-11-01
  Karin c:a 1560 1635
  Kerstin 1669-03-21
  Kerstin c:a 1605 1664
  Knut c:a 1590 uppskattat mellan 1635 och 1670
  Lars c:a 1600 uppskattat mellan 1644 och 1680
  Lars 1608
  Lars c:a 1585 c:a 1635
  Lars 1578 1656-09-21
  Malin c:a 1612
  Margreta 1646 1710-01-23
  Margreta 1653-06-24
  Marit c:a 1595 uppskattat mellan 1620 och 1675
  Marit c:a 1642
  Mats c:a 1666-04-29 uppskattat mellan 1680 och 1746
  Mats c:a 1540 uppskattat mellan 1599 och 1620
  Nils 1610
  Nils c:a 1622 1651-03-01
  Nils 1597
  Nils c:a 1669-01-31
  Olof c:a 1580 c:a 1660
  Olof 1655-01-19 1655-02-18
  Oloff 1649 1709-05-23
  Oloff 1615
  Pehr c:a 1655 uppskattat mellan 1680 och 1735
  Pehr c:a 1585 uppskattat mellan 1635 och 1665
  Pehr 1649
  Siffred c:a 1580 c:a 1650
  Sighfridh 1651 1718-01-29
  Widich 1583
Hamn Anna Christina 1695-06-04 1767-03-06
  Christopher 1654 1708
Hamp Olof 1789
Hanses Oloff 1568 1647-05-09
Hansson (-dotter) Abraham c:a 1635
  Agneta c:a 1595
  Anders 1708
  Anders 1721 1788-01-10
  Anders 1711-10-04
  Anders 1745-12-09
  Anders 1692-01-23
  Anders 1758-01-31
  Anders 1687-02-01 1687-04-10
  Anders 1664-11-20 1722-08-10
  Anders 1643 1732-03-27
  Anders 1718
  Anders c:a 1647-01-21 c:a 1698-03-20
  Anders 1678-02-10
  Anders 1695-11-25
  Anders c:a 1580 c:a 1630
  Anders 1687-10-23
  Anders 1688-03-09
  Anders 1805-04-26
  Anders 1786-10-15 1789
  Anders 1789-10-05
  Anders c:a 1640
  Anders 1759
  Anders 1740
  Anders 1735
  Anna 1644 1697
  Anna 1731-09-21
  Anna 1702-11-07 1777-03-28
  Anna 1761-04-13 1822-06-07
  Anna 1688 1751
  Anna 1699-07-30
  Anna 1731-12-23
  Anna 1749-04-20
  Anna 1704 1764-05-05
  Anna 1726
  Anna 1662-01-05
  Anna 1672
  Anna 1608 1690
  Anna 1577
  Anna 1719
  Anna c:a 1610
  Anna 1636 1670-08-14
  Anna 1607
  Anna 1652-03-21
  Anna c:a 1624
  Anna 1692 1760-02-28
  Anna c:a 1620
  Anna 1750-09-24
  Anna 1718
  Anna beräknat c:a 1645 c:a 1691-12-14
  Anna 1695-02-12
  Annika uppskattat mellan 1648 och 1665 uppskattat mellan 1665 och 1735
  Barbro c:a 1615
  Barbro 1580 1645-08-03
  Barbro c:a 1620
  Barbro 1633-04-19
  Barbro 1635-08-09
  Bengt c:a 1470 uppskattat mellan 1510 och 1550
  Brita 1742-11-03 1811-01-06
  Brita 1741 1764
  Brita 1768-12-25
  Brita 1620 c:a 1698-07-02
  Brita 1736-01-25
  Brita 1659-09-18 uppskattat mellan 1690 och 1739
  Brita 1680-12-10
  Brita 1729
  Brita uppskattat mellan 1585 och 1610
  Brita 1680-07-04
  Brita 1680-02-29
  Brita c:a 1648
  Brita c:a 1610
  Brita 1723
  Brita 1616
  Brita 1673-02-16
  Brita c:a 1615
  Brita c:a 1642
  Brita 1634
  Brita uppskattat mellan 1625 och 1634 uppskattat mellan 1711 och 1718
  Carin c:a 1626 1670-12-22
  Carin 1618-07-29 1697-09-19
  Carin 1692-02-18
  Carin 1685-05-12 1686-05-23
  Carl 1706
  Carl 1743
  Catharina 1742-10-12
  Catharina 1732-08-08
  Catharina 1734-01-25
  Catharina 1723
  Catharina 1763
  Cecilia c:a 1616
  Cherstin 1740-01-09
  Cherstin 1713-03-17 1767-01-26
  Cherstin 1663-05-16
  Cherstin 1728
  Cherstin 1716
  Christina 1747-08-15
  Christoffer 1677-03-15 uppskattat mellan 1728 och 1742
  Christopher 1739-04-24 1813-07-02
  Christopher 1641-06-17 uppskattat mellan 1704 och 1721
  Daniel 1669-10-24
  Daniel c:a 1635
  Elin 1610 1693-04-23
  Elin 1599
  Elisabet 1715-02-12 1790-12-03
  Elisabet 1612-01-17 1685-05-15
  Elisabet 1668-10-12
  Elisabet 1663-12-06
  Elisabet 1656-07-20
  Elisabet 1642 1644-02-08
  Elisabet 1647-07-10
  Elisabet 1658
  Elisabet 1681-06-12 1754-07-07
  Elisabet 1612 1690-07-13
  Elisabet 1644 uppskattat mellan 1664 och 1724
  Elisabet 1682-05-09
  Elisabeth 1753-11-22
  Elisabeth c:a 1691-03-08
  Elisabeth 1664-12-03 1706-06-03
  Elisabeth 1753-01-14
  Elisabeth uppskattat mellan 1605 och 1628 uppskattat mellan 1669 och 1698
  Eric uppskattat mellan 1684 och 1698 1742
  Eric 1732 1791-04-08
  Eric beräknat c:a 1645 1719-05-03
  Eric 1754-07-10 1811-06-04
  Eric 1720
  Eric 1792-09-14
  Eric 1756
  Eric 1769 1770
  Eric 1772
  Eric 1747
  Erich 1656-11-24 1727-03-10
  Erich c:a 1658
  Erich 1643
  Erich 1641-09-04 mellan 1641 och 1643
  Erich c:a 1570
  Erich 1662-10-17
  Erich 1678-09-01
  Erich 1673-04-20 1676-04-23
  Erich 1683-01-14
  Erich c:a 1605
  Erich c:a 1632
  Erich 1640
  Erich 1609-07-20
  Erich 1674-11-15
  Erich c:a 1630
  Erich 1638-08-01
  Erich 1709
  Erik 1730 1805-12-06
  Erik c:a 1679-08-24 1762-01-18
  Erik 1730
  Erland 1639-03-25
  Godsven c:a 1490 c:a 1565
  Greta 1763 1773
  Greta 1740
  Gustaf c:a 1675-12-05 1739-03-19
  Göran 1714-02-06 1776-11-22
  Göran c:a 1678-08-25 c:a 1751-03-17
  Halfvard 1685 1717-03-03
  Hans 1781-11-05
  Hans 1751-03-25 1832-03-05
  Hans 1733-10-31 1812-12-07
  Hans 1690-02-08 1765-10-21
  Hans uppskattat mellan 1640 och 1670 uppskattat mellan 1691 och 1740
  Hans uppskattat mellan 1660 och 1670 1739
  Hans 1741-12-28
  Hans 1700-02-16
  Hans c:a 1460 före 1539
  Hans 1718
  Hans 1724
  Hans 1725
  Hans 1666-05-13
  Hans 1682-01-22
  Hans 1676-08-27
  Hans 1657-12-18
  Hans 1626
  Hans 1649
  Hans 1645-12-21
  Hans 1684-02-07
  Hans 1675-01-31
  Hans 1640-09-28 uppskattat mellan 1681 och 1695
  Hans c:a 1622
  Hans 1778-08-29
  Hans 1748-02-25
  Hans 1690-12-21 1691-01-18
  Helena 1709-09-20 1791-06-30
  Hemming 1665-04-09
  Hemming 1652
  Henrich 1712
  Hindrich beräknat c:a 1644 1709-10-19
  Ingel c:a 1580 c:a 1650
  Ingred 1645-11-07
  Ingrid c:a 1490 uppskattat mellan 1510 och 1570
  Ingrid 1647-07-10
  Jacob 1697-03-18
  Jacob 1690-09-18
  Jan 1726 uppskattat mellan 1797 och 1814
  Jan 1759-02-19 1836-07-31
  Jan 1735-08-07
  Johan c:a 1676-01-23 1734-03-23
  Johan 1669 beräknat mellan 1711 och 1730
  Johan 1672-04-08 1742-01-12
  Johan 1708-07-05
  Johan 1740-02-01
  Johan 1711
  Johan 1727
  Johan 1696-09-02
  Johan c:a 1650
  Johan 1624 1683
  Johan c:a 1654
  Johan c:a 1630 1676
  Johan 1682-04-18
  Johan 1662-03-16 mellan 1662 och 1682
  Johan 1681-10-02
  Johan 1680
  Johan 1677-07-22
  Johan 1680-03-18
  Johan c:a 1642
  Jon uppskattat mellan 1669 och 1699 uppskattat mellan 1720 och 1769
  Jon c:a 1582
  Jonas 1690 1775-09-03
  Jöns c:a 1610 c:a 1660
  Jöns c:a 1480 uppskattat mellan 1500 och 1560
  Jöns c:a 1585 1663-03-01
  Jöns 1630-02-13
  Jöns 1626
  Jöns c:a 1610
  Jöns 1657 1724
  Jöran uppskattat mellan 1645 och 1665 c:a 1710
  Jöran 1682-04-05
  Karin c:a 1699-07-29 1772-04-13
  Karin uppskattat mellan 1637 och 1647 1710
  Karin 1700 c:a 1769-03-29
  Karin 1706-09-26
  Karin 1640-01-27 1698
  Karin 1665-11-11
  Karin 1659
  Karin mellan 1640 och 1645 1673
  Karin 1589
  Karin 1645
  Karin 1622
  Karin 1626
  Karin c:a 1620
  Karin c:a 1642
  Karin 1650-09-10
  Karin 1667-08-04
  Karin 1680-07-11
  Karin 1626
  Karin 1633
  Karin c:a 1642
  Karin 1632
  Karin c:a 1615 1688
  Kerstin 1730-08-22 1803-02-26
  Kerstin beräknat 1631 1704-05-08
  Kerstin c:a 1689-08-25 1750-06-02
  Kerstin 1647-11-21 före 1698-05-29
  Kerstin 1647 1719-11-04
  Kerstin 1651-04-20
  Kerstin 1691-11-24
  Kerstin 1690-02-06 beräknat mellan 1690 och 1691
  Kerstin 1691-07-16
  Kerstin c:a 1595
  Kerstin 1646
  Kerstin c:a 1600
  Kerstin 1636
  Kerstin 1684-03-16
  Kerstin 1663-02-11 mellan 1663 och 1684
  Kerstin 1727
  Kerstin 1635-06-23
  Kerstin 1628-12-13
  Kerstin 1639-02-24
  Kerstin c:a 1662
  Kerstin c:a 1637
  Kerstin c:a 1630
  Kerstin c:a 1628
  Kerstin 1758
  Kerstin 1726
  Kerstin 1731
  Kiersten 1693 uppskattat mellan 1756 och 1772
  Kirstin c:a 1585
  Kirstin c:a 1640
  Kirstin c:a 1575
  Kristina 1697-04-15
  Lars beräknat c:a 1647 c:a 1717-03-16
  Lars 1640-11-12 c:a 1716-04-29
  Lars c:a 1590 1671-05-07
  Lars 1729-09-17 1791-10-12
  Lars c:a 1655
  Lars c:a 1565
  Lars c:a 1485 uppskattat mellan 1535 och 1565
  Lars c:a 1525 c:a 1565
  Lars 1669-12-19 1697
  Lars 1614
  Lars 1632-01-29
  Lars 1660
  Lars 1669-01-17 1688
  Lars 1672-08-18
  Lars 1619 1696
  Lars 1638
  Lars 1753
  Lisa 1798-10-09 1869-01-03
  Lisa 1744-06-14
  Lisa 1795-06-30
  Lisbet 1661
  Lisbet c:a 1614
  Lisbeth c:a 1650 1675
  Lisbeth 1638
  Lisbeth 1673-08-17
  Malin c:a 1592
  Margareta 1745-03-15
  Margareta 1734-10-18
  Margareta 1702-04-07
  Margareta 1684-08-09
  Margareta 1731-03-09 1795-12-22
  Margareta 1714
  Margareta 1654 1723-05-16
  Margareta 1671-04-26 1672-06-02
  Margareta 1680-05-06
  Margareta 1733
  Margareta 1693 1773-04-12
  Margareta beräknat c:a 1714
  Margareta 1744
  Margareta uppskattat mellan 1644 och 1664 uppskattat mellan 1706 och 1720
  Margareta 1728
  Margreta c:a 1645
  Margreta 1636
  Margreta 1642
  Margreta 1643 1705-09-10
  Margreta c:a 1655
  Margreta 1611 1676-02-20
  Margreta 1611
  Margreta 1668-08-24
  Margreta 1670-03-25
  Margreta 1667-02-01
  Margreta 1642 1719-02-08
  Margreta 1648-01-23 1648
  Margreta 1649-05-31
  Margreta c:a 1605
  Margreta 1736 1737
  Margreta 1742
  Maria 1734 1766
  Maria 1773-09-26
  Maria 1738-04-14
  Maria 1755-10-26
  Maria 1730
  Marina 1638
  Marit 1629-08-23
  Marit 1627 1660-09-23
  Marit 1616
  Marit 1657-09-29
  Marit uppskattat mellan 1648 och 1665 uppskattat mellan 1665 och 1735
  Marit 1676-07-30
  Mathias 1690-03-05
  Matts 1662-10-17
  Matts 1608 1675-11-02
  Matts 1624-09-21
  Matts c:a 1610 1676
  Mertila c:a 1590
  Mertila c:a 1605
  Mårten c:a 1560 1650-10-13
  Nils uppskattat mellan 1655 och 1667 uppskattat mellan 1700 och 1740
  Nils uppskattat mellan 1640 och 1663 uppskattat mellan 1683 och 1735
  Nils c:a 1689-09-08
  Nils c:a 1649-03-26 c:a 1698-03-20
  Nils c:a 1575
  Nils c:a 1625
  Nils 1713
  Nils 1621-09-07
  Nils 1642
  Olof 1695-06-07
  Olof 1682-02-12
  Olof c:a 1650
  Olof c:a 1465 uppskattat mellan 1500 och 1545
  Olof c:a 1580 c:a 1645
  Olof c:a 1590 1674
  Olof 1684-01-13
  Olof 1623 1647-10-16
  Olof 1646-01-20
  Olof 1620
  Olof 1669-12-10
  Olof c:a 1612 c:a 1650
  Olof c:a 1630
  Olof 1778-12-04
  Olof beräknat c:a 1655 1687
  Olof 1686-07-20 1686-08-28
  Olof 1688-01-03
  Olof c:a 1600 1683
  Oloff 1639-05-10
  Peder 1627 1688
  Peder 1662-11-30
  Peder 1683-11-11
  Peder 1689-03-04 beräknat mellan 1689 och 1694
  Peder 1663-03-25
  Peder 1634
  Peder c:a 1618 uppskattat mellan 1618 och 1698
  Pehr 1623 1698
  Pehr 1721
  Pehr 1651 1715-03-13
  Pehr c:a 1645
  Pehr c:a 1580
  Pehr 1652 1697
  Pehr 1627
  Pehr 1640 1674
  Pehr c:a 1605
  Pehr c:a 1580 1646-06-07
  Pehr 1659-11-16
  Pehr 1798-08-11
  Pehr 1674-04-01
  Per c:a 1679-07-06 1746-03-28
  Per 1698-10-02 1772-12-16
  Per 1749 1821-11-06
  Per 1652 1698
  Per 1644 1699
  Per 1694-11-11 beräknat mellan 1694 och 1698
  Peter 1736-08-28 1794-07-03
  Petter 1775-02-07
  Petter 1745-10-10
  Pär uppskattat mellan 1670 och 1695
  Pär 1661-05-31 1681-12-15
  Samuel 1642 1697
  Samuel c:a 1695-03-13
  Samuel 1647-05-09
  Samuel 1664-05-01
  Samuel 1728
  Sara 1701-09-24
  Sara 1734-04-15
  Sara 1672-03-17
  Sara c:a 1638
  Sara c:a 1608
  Sara 1755
  Sigre 1656
  Sigrid uppskattat mellan 1660 och 1670 uppskattat mellan 1739 och 1745
  Sigrid c:a 1600 1674
  Sigrid c:a 1600
  Stina 1770-09-07 1838-05-29
  Stina 1738-04-28 uppskattat mellan 1805 och 1818
  Stina 1759 1782
  Stina 1783 1811
  Stina 1802-01-18
  Stina 1783-09-14 1820-04-03
  Stina 1765
  Susanna c:a 1650
  Tidich c:a 1635
  Tidich c:a 1590
  Torsten c:a 1515
  Widich c:a 1495 uppskattat mellan 1520 och 1575
  Widich 1652-03-21
Hasselbom Sara 1662 1733
Hedberg Jonas 1691 1762-05-12
Hedström Bertil Valentin 1936-07-21 1986-10-22
  Catrina 1823-11-10 1905-03-21
  Lars Albin 1928-03-15 1997-12-17
  Lars 1796-07-03 efter 1838
  Martin Herbert Emanuel 1910-12-19 1981-01-05
  Oskar Valentin 1907-11-03 1966-02-05
Helsing Carolina 1834-10-03 1868-01-12
  Jon c:a 1600
Hemmingsson (-dotter) Anders c:a 1630
  Anders 1688-12-02
  Anna c:a 1632
  Chatarina 1719 1758-10-22
  Hans 1691-03-02 1762-02-23
  Herman 1698-08-28
  Johan 1624 1698
  Johan 1684-08-10
  Jonas c:a 1622
  Karin c:a 1625 1674
  Kersti uppskattat mellan 1630 och 1670
  Kerstin c:a 1635 1698
  Kerstin 1694-05-09
  Lars 1687-06-15
  Margreta 1696-03-19
  Peder 1686-04-11 beräknat mellan 1686 och 1687
  Peder 1687-09-01
  Pehr 1620
Henniksson (-dotter) Anna 1683
  Brita 1682
  Hans 1689
  Holsten 1678 1740-05-21
  Karin 1694
  Lisbeth 1700
  Margareta 1686
  Marit c:a 1520 uppskattat mellan 1545 och 1590
Henningsson Matths 1668 1732
Henriksson (-dotter) Anders uppskattat mellan 1670 och 1694 beräknat mellan 1718 och 1723
  Anders 1691-04-02 1738-10-17
  Anders 1687
  Anna 1675
  Catharina 1711-11-01 1763-01-16
  Cherstin 1744 1785-08-08
  Cherstin 1652 1731-09-15
  Elisabeth 1703-09-20
  Eric 1740-05-03
  Erich 1682
  Hans 1685 1752-05-05
  Hemming 1682
  Johan 1683
  Johan 1687
  Karin 1698
  Karin c:a 1630 1679
  Lars 1819-03-14
  Lisbet 1632 1708-05-19
  Lisbeth 1679
  Malin 1627
  Margareta 1664 1745-09-21
  Margita uppskattat mellan 1635 och 1655 uppskattat mellan 1675 och 1715
  Margreta 1676
  Nils 1679
  Nils 1694
  Olof uppskattat mellan 1652 och 1670 1718
  Olof 1714-06-30 1803-02-02
  Samuel 1677 1762-09-11
  Sara c:a 1570 1655-06-24
Hermansson (-dotter) Abraham 1740
  Axel Albin 1895-03-31 1950-01-13
  Brita 1681
  Esbjörn 1623
  Göran 1700-04-14
  Halfvar c:a 1550 1640-09-20
  Herman 1678
  Karin uppskattat mellan 1543 och 1565 uppskattat mellan 1583 och 1635
  Karin 1643 1724-02-21
  Lars 1676
  Michael 1680-01-06 1748
  Mickel c:a 1620 1670-05-25
  Nils 1745
  Olof 1722
  Rune Ingemar 1931-01-09 1995-04-25
  Sara 1723-05-10 1810-09-22
  Sara 1719 1721
Hermonia Katarina 1717 uppskattat mellan 1760 och 1792
Hiller Per 1844-02-13 1888-04-03
Hilphert Brita Christina 1747 1815-01-11
Hinders Per 1779 1823
Hjort Hans 1656 1737-08-09
Holm Anders 1641 1729-04-07
Holmgren Anna Maria 1755-09-24
  Catharina 1754-10-27 1827-08-02
  Christian 1726 1795-09-15
  Johanna 1764
  Pehr uppskattat mellan 1676 och 1706 uppskattat mellan 1726 och 1786
  Sara Elisabeth 1759
Holstensson (-dotter) Anna 1727
  Brita 1724
  Hans c:a 1583 före 1651
  Hans 1719-12-15 1765-01-08
  Hennik c:a 1648 c:a 1730-06-14
  Johan 1717
  Margareta 1716
  Olof uppskattat mellan 1620 och 1635 uppskattat mellan 1670 och 1697
Hool Matts 1672-02-01 1703
Huddin Anna Maria 1872-07-06 1948-06-07
Håkansson (-dotter) Karin uppskattat mellan 1708 och 1724 uppskattat mellan 1748 och 1761
  Kirstin c:a 1630
  Mickel c:a 1550 uppskattat mellan 1580 och 1630
Hård Elisabeth 1700-03-14 1773-05-25
  Lars uppskattat mellan 1610 och 1640 uppskattat mellan 1660 och 1720
  Lars 1660 1724-05-03
  Lisa 1728 1797-11-08
Hägerman Abraham 1680-02-08 uppskattat mellan 1680 och 1760
  Abraham 1775-09-21 1832-12-21
  Albin 1899-10-24 1962-12-09
  Alice Ingegerd 1922-04-18 2000-06-14
  Alma Maria 1897-09-26 1973-09-25
  Anders 1781-12-26 1784-04-07
  Anders 1721-10-07 1794-08-09
  Anders Åke 1945-01-22 1998-07-03
  Anna Elisabeth 1829-03-16 1882-04-17
  Anna 1778-05-02 1779-05-09
  Anna 1735-02-18 uppskattat mellan 1750 och 1810
  Anna Stina 1813-02-28 1882-10-18
  Anna Vilhelmina 1901-11-09 1969-03-03
  Arvid c:a 1681-12-28 uppskattat mellan 1682 och 1756
  Arvid 1728-02-24 uppskattat mellan 1745 och 1803
  Axel 1907-06-10 1908-05-11
  Axel Paul 1910-11-04 1978-05-10
  Beata c:a 1683-10-07 uppskattat mellan 1683 och 1758
  Bengt Einar 1928-04-17 2010-05-19
  Bengt Ronny    
  Carl Axel 1880-12-23 1957-04-06
  Carl Gustaf 1873-05-22 1873-08-13
  Cherstin c:a 1685-04-12 uppskattat mellan 1685 och 1691
  Cherstin 1691-09-28 1738-08-25
  Cherstin 1712-07-07 uppskattat mellan 1738 och 1787
  Christian 1724-12-23 1762
  Christina Catharina 1827-09-20 1828-02-26
  Edvin 1893-10-19 1948-08-29
  Einar 1895-01-31 1968-07-17
  Ejvor Elisabet 1920-11-24 2001-05-27
  Elin Emilia 1903-12-31 1959-12-23
  Elsa 1678-10-27 uppskattat mellan 1678 och 1758
  Elsa Ingeborg 1915-12-16 1996-11-12
  Elsa c:a 1679-06-29 1742
  Emma Linnéa 1906-02-11 1961-08-30
  Erich 1765-12-25 1811-09-16
  Fritz Artur 1908-09-09 1987-01-04
  Gerd Margareta 1948-03-22  
  Gully Maria 1926-02-15 2004-11-21
  Herman 1688-12-24 uppskattat mellan 1688 och 1763
  Herman 1717-10-01 uppskattat mellan 1775 och 1792
  Hilda Elisabet 1905-11-05 1993-07-24
  Hilda Maria 1887-09-23 1888-09-28
  Ida Christina 1875-03-14 1875-11-20
  Ida Kristina 1877-07-27 1950-10-26
  Irma Maria 1920-08-30 1945-10-22
  Isach uppskattat mellan 1780 och 1784 uppskattat mellan 1780 och 1794
  Jan 1806-10-23 1864-09-25
  Jan Eric 1841-10-05 1847-03-01
  Jan 1744-11-30 1800-02-13
  Jan 1767-11-11 uppskattat mellan 1799 och 1847
  Johan 1657-05-29 1731-11-16
  Johan 1834-04-12 1834-05-03
  Johan c:a 1686-12-05 1748-04-08
  Johan 1713-07-18 uppskattat mellan 1756 och 1788
  Karin 1694-02-15 uppskattat mellan 1694 och 1774
  Karl Alvar 1904-09-21 1964-10-03
  Knut Emil 1913-11-11 1914-03-17
  Lars beräknat c:a 1648 c:a 1715-01-23
  Lars August 1872-01-07 1950-03-06
  Lars Gustaf 1846-08-14 1888-11-29
  Lars 1770-05-16 1829-12-24
  Lars 1726-04-06 1727-01-17
  Lars 1731-08-11 1733-12-07
  Maj Doris 1931-11-08 2015-11-09
  Margareta 1681-07-08 1684
  Margit Elisabet 1919-04-09 1942-09-21
  Maria 1804-03-23 1806-06-15
  Pehr Abraham 1830-06-10 uppskattat mellan 1846 och 1910
  Petter 1755-07-30 1829-01-05
  Petter 1772-09-10 1825-01-29
  Samuel 1714-10-16 1715
  Samuel 1716-01-12 uppskattat mellan 1716 och 1787
  Signe Teresia 1909-08-11 1968-09-29
  Stina Cajsa 1837-02-13 1839-10-22
  Stina 1784-10-16 uppskattat mellan 1805 och 1864
  Stina Maja 1832-12-11 1833-05-20
  Svea Margareta 1908-08-26 1989-11-04
  Sven August 1912-10-23 1981-07-05
  Zärni Maria 1925-01-11 2004-09-07
Hök Olof 1628 1698
Ifvars Hans 1647-10-24 1698-04-27
Ingeborgs Anders 1810-09-03 1890-02-01
  Eric 1777-03-23 1838-07-08
  Fredric 1813-08-07 1882-07-07
Ingelsson (-dotter) Bengt c:a 1610 1688
  Göran c:a 1605
  Johan c:a 1620 1670-03-14
  Lisbeth 1622
  Olof c:a 1615
Ingevaldsson (-dotter) Anders c:a 1540 c:a 1600
  Anna c:a 1545
  Elin c:a 1538
  Kirstin c:a 1525 uppskattat mellan 1525 och 1605
  Klara c:a 1535
  Lars c:a 1530 c:a 1600
  Margareta 1689 1779-09-08
  Marit c:a 1542
Ingmarsdotter Ingri 1688 1772-03-26
Ingvallsson Johan 1681 1762-12-11
Isaksson (-dotter) Abram 1762-07-24
  Agneta 1705-08-01 1776-12-06
  Anna 1751-05-22
  Anna 1691-03-26
  Anna 1714
  Brita 1757-03-18
  Catharina 1747-01-19
  Elisabet 1750-01-01
  Elsa 1772-09-21
  Elsa 1782-02-11
  Emerentia 1620 1669
  Emerentia 1733-03-09
  Erik c:a 1702-05-30
  Erik c:a 1520
  Göran 1722-03-06 uppskattat mellan 1791 och 1800
  Helena 1765-10-03
  Johan 1740-09-18
  Johan 1776-01-31
  Karin 1695-04-24
  Kerstin 1700-02-27
  Lars c:a 1585
  Margareta 1760-04-10
  Maria 1759-03-26
  Maria 1689-06-19
  Per 1725
  Rebecca 1767-02-15
  Rebecca 1768-06-09
  Sara 1743-01-01
  Sara 1755-02-02
  Sara 1756-01-17
  Sara 1698-04-18
  Stina 1744-01-16 1798-01-28
Israelsson (-dotter) Anna c:a 1600 1670-01-16
  Daniel c:a 1585
  Erich c:a 1588
  Johan c:a 1580 c:a 1650
  Jonas c:a 1595 1686
  Karin c:a 1590
  Mertila c:a 1582
Ivarsson (-dotter) Anders 1611
  Lars c:a 1612 1647
  Marit 1606 1694-04-01
  Olof c:a 1615
  Pehr 1609
Jakobsson (-dotter) Abraham 1650 1702
  Alin Margareta 1909-01-28 2005-08-31
  Anna Catharina 1788 1825-09-13
  Anna mellan 1646 och 1648 uppskattat mellan 1691 och 1728
  Anna 1674 1748
  Anna 1727 1784
  Anna c:a 1640 1707-08-18
  Anna Karolina 1886-10-17 1948-06-09
  Anna Linnéa 1911-07-12 1998-01-06
  Anna Maria 1883-01-28 1953-10-07
  Anna Mathilda 1886-10-17 1947-10-09
  Baltzar c:a 1635
  Brita c:a 1667-10-13 1740-09-21
  Brita c:a 1645
  Carl Gustaf 1854-03-11 1925-08-26
  Caspar 1636
  Catharina uppskattat mellan 1700 och 1720 uppskattat mellan 1741 och 1790
  Christopher c:a 1638
  David 1632
  Edit Maria 1903-08-30 1981-07-23
  Elisabet 1643
  Elisabet c:a 1655
  Eric 1773-11-02 1846-04-17
  Erich c:a 1520 uppskattat mellan 1540 och 1600
  Erich 1640-04-12
  Ester Viola 1920-10-29 1992-05-03
  Gustaf Martin 1924-03-04 1982-03-11
  Hanna Kristina 1891-01-15 1947-02-12
  Hans c:a 1669-02-07 1742-04-16
  Hans 1642 1706-07-08
  Hans c:a 1525 uppskattat mellan 1525 och 1605
  Hans 1670-08-28
  Henning Algot 1915-02-07 1957-11-07
  Hindrich c:a 1640
  Hindrich 1634
  Ingrid Sofia 1907-02-21 1981-04-28
  Jacob Alfred 1862-12-30 1936-12-26
  Jacob c:a 1645 1671
  Jacob 1670-12-26
  Jan Petter 1856-07-04 1898-11-12
  Johan Helmer 1913-05-16 1995-03-10
  Johan c:a 1645
  Johan 1645
  Johanna Maria 1859-06-15 1955
  Judit Viktoria 1898-04-23 1993-03-12
  Karin c:a 1632
  Karin 1643
  Karl Gunnar 1905-05-11 1999-07-31
  Karl Johan 1880-08-27 1956-10-09
  Kerstin c:a 1642
  Kerstin c:a 1585
  Kristina Lovisa 1873-08-16 1928-09-12
  Lars c:a 1510 uppskattat mellan 1530 och 1590
  Lars 1637-10-22
  Lars 1640
  Malin 1650
  Margareta 1695
  Margit Elisabet 1931-02-11 2011-08-31
  Margreta 1657 1727-06-11
  Michel mellan 1651 och 1652 1743-04-23
  Mickel c:a 1650
  Mårten c:a 1635
  Olof c:a 1630
  Olof c:a 1515 c:a 1570
  Olof 1646
  Pehr 1648 1695
  Påfvel c:a 1640
  Signe Elisabet 1918-01-01 2010-04-27
  Susanna 1666-08-12
Jansson (-dotter) Alma Viktoria 1890-07-31 1942-06-30
  Anders Gustaf 1833-10-12 1839-11-10
  Anders 1852-03-04 1852-09-13
  Anders 1768-10-11
  Anders 1755-02-16 1805-09-29
  Anders 1793-12-14 1842-08-24
  Anders 1709 1740-04-12
  Anders 1747
  Anders 1753-09-22 1815-02-23
  Anders 1746 1797-01-07
  Anders 1764-09-02
  Anders 1757
  Anders 1738-03-24 1740-10-21
  Anders 1783
  Anders 1808-08-25
  Anders 1800-04-09
  Anders 1806-01-24 1806-10-11
  Anders 1812-10-10 1813
  Anders 1796-08-25 1797
  Anders 1802-03-23
  Anders 1786-09-24
  Anna Catharina 1785-03-03
  Anna 1707-03-11 1763-03-03
  Anna 1799-02-26 1883-05-26
  Anna 1759-12-09 1807-05-07
  Anna 1850-05-16 1899-07-20
  Anna 1759 1839-11-26
  Anna 1736 1803-05-13
  Anna 1716 1783-04-18
  Anna 1750-12-05 1809-05-09
  Anna 1726 1800-03-06
  Anna 1764-07-01
  Anna 1751
  Anna 1772
  Anna 1776 uppskattat mellan 1833 och 1856
  Anna 1775 1851-08-20
  Anna 1787-04-02 1830-07-06
  Anna 1802-02-11
  Anna 1795-07-06
  Anna 1783-12-02
  Anna 1797-08-12
  Anna 1752-09-25
  Anna 1707-01-26 uppskattat mellan 1756 och 1787
  Anna Lisa 1757
  Anna Sophia 1858-06-09 1934-09-15
  Anna Stina 1798-01-11
  Annika uppskattat mellan 1722 och 1724
  Arvid 1761-03-24
  August 1862-09-06 1937-12-12
  Brita 1729-03-09 1806-06-01
  Brita 1737-01-10
  Brita 1799-08-28
  Brita 1747 1752
  Brita 1766-10-18
  Britta Elisabet 1929-01-28 1929-03-07
  Caisa 1742
  Carin 1812-11-07 1889-02-12
  Carin 1802
  Carl Eric 1843-02-14 1909-12-02
  Carl Erik 1848-07-24 1902-08-02
  Carl 1821-01-18 1864-02-16
  Carolina 1848-04-15 1848-11-29
  Carolina Sophia 1844-04-25 1865-12-08
  Catharina 1716-11-23
  Catharina 1751-09-07
  Catharina 1724 1770
  Catharina 1746-07-27
  Catharina 1733-02-22 1799-02-21
  Catharina 1751
  Catharina 1761
  Catharina 1749-02-17
  Cathrina 1805-12-31 uppskattat mellan 1806 och 1885
  Cherstin 1678 uppskattat mellan 1748 och 1758
  Cherstin uppskattat mellan 1702 och 1719
  Cherstin 1794-09-30
  Christina 1772-01-29 1806-12-09
  Christina 1816-10-17 uppskattat mellan 1841 och 1896
  Christina 1757-10-21
  Christina 1765
  Christina 1791-05-15
  Christina 1776-12-19
  Elin 1891-06-11 1956-06-12
  Elisabet 1722 1789-02-04
  Elisabeth 1755-03-04
  Elisabeth 1706-01-16 1776-02-17
  Elisabeth 1720-11-12 1791-01-19
  Elisabeth 1749-09-06 1749
  Elisabeth 1760-07-01
  Elisabeth 1754
  Elisabeth uppskattat mellan 1651 och 1671 uppskattat mellan 1691 och 1741
  Elisabeth 1753-06-06
  Elisabeth 1753
  Emma Cathrina 1862-03-31 1938-07-07
  Emma Kristina 1847-02-01 1934-05-06
  Eric 1719 uppskattat mellan 1756 och 1794
  Eric 1752-03-18 1752
  Eric 1735
  Eric 1769
  Eric 1780
  Eric 1756 1826-04-05
  Eric 1803-03-24
  Eric 1804-05-21
  Eric 1789-01-07
  Eric uppskattat mellan 1691 och 1715
  Frida Maria 1891-04-26 1980-10-15
  Frida Matilda 1889-05-04 uppskattat mellan 1907 och 1969
  Greta 1793
  Greta 1738
  Gunnar 1922-07-30 1922-10-21
  Gustaf Ernfrid 1898-11-06 1913-06-27
  Gustaf Helmer 1906-05-14 1991-02-24
  Gustav 1760-03-21
  Halvard 1760
  Hans 1706-03-17 1784-02-17
  Hans 1706-12-13 1772-10-18
  Hans 1730
  Hans 1786-05-01
  Hans 1783-08-19
  Hans 1757-08-04
  Helena 1715
  Helena uppskattat mellan 1702 och 1719
  Hildur Elisabet 1903-10-13 1979-05-25
  Ida Vilhelmina 1886-05-26 1923-10-21
  Jacob 1829-01-29 1865-08-28
  Jan Isak 1802-05-24
  Jan 1760-09-28 1806-12-26
  Jan c:a 1702-04-10 1775-02-25
  Jan 1735
  Jan 1755-02-18 1819-01-06
  Jan 1779-06-08 efter 1813
  Jan 1712-07-03 uppskattat mellan 1769 och 1792
  Jan 1768
  Jan 1768 1843-12-28
  Jan uppskattat mellan 1718 och 1748 uppskattat mellan 1769 och 1818
  Jan 1799-03-23
  Jan 1798-03-23
  Jan 1784-06-22
  Jan 1774-10-01
  Jan 1763-12-06
  Jan 1767-08-21
  Jan Petter 1800 1801
  Jan Petter 1804-12-22 1879-03-18
  Johan Alfred 1866-02-14 1947-02-17
  Johan Einar 1900-06-29 1976-04-25
  Johan Eric 1828-01-28 1839-11-05
  Johan 1774
  Johan 1729-07-22
  Johan 1772-01-29
  Johan 1750-10-12 1751
  Johan 1749-08-23
  Johan 1728
  Johan 1798-06-07
  Johan 1748
  Johan 1725
  Johan Leander 1897-10-03 1976-10-13
  Johanna Christina 1845-05-13 1888-05-04
  Johanna 1836-06-24 1839-11-05
  Johanna 1846-01-25 uppskattat mellan 1864 och 1926
  Johannes 1839-11-05 1914-03-11
  Karin 1706 1776
  Karin 1710 uppskattat mellan 1756 och 1790
  Karl Alfred 1896-06-19 1919-03-11
  Karl Axel 1895-08-14 1946-06-03
  Karl Engelbert 1901 1981-08-29
  Karl Gustaf 1887-06-30 1899-11-28
  Kerstin 1755-09-18 1813-12-19
  Kerstin 1728
  Kierstin 1754-05-02
  Lars 1727
  Lars 1766-02-06
  Lars 1663-10-04 1733-02-22
  Lars 1740-11-01
  Lars 1731 1736
  Lars 1784-02-24 1830-05-14
  Lars 1801-09-30
  Lars 1796-05-09 1803
  Leontina 1854-07-15 1931-07-19
  Lisa 1809-02-03 1849-10-19
  Lisa 1786-04-07 1847-04-28
  Lisa 1757-09-07
  Lisa 1762-11-21 uppskattat mellan 1827 och 1837
  Lisa 1760-12-17
  Maja 1802-10-04 uppskattat mellan 1812 och 1882
  Maja uppskattat mellan 1735 och 1755 uppskattat mellan 1775 och 1825
  Maja 1793-09-11
  Margareta 1795-11-09 1865-05-04
  Margareta 1791-10-29 beräknat mellan 1791 och 1795
  Margareta 1763-06-01
  Margareta 1726-12-22 1806-11-01
  Margareta 1761-12-24
  Margareta 1757-04-09
  Margareta 1751-09-26
  Maria Elisabeth 1801-03-03 1801-06-26
  Maria 1736-08-23
  Maria 1802-09-05 1806-12-14
  Maria 1789-08-02 1837-05-08
  Maria 1751-01-19 1805-01-16
  Maria 1756-07-31 1827-08-25
  Maria 1750 1831-01-04
  Maria 1767
  Maria 1769-01-22 1849-01-17
  Maria 1760 1828-04-09
  Maria 1735
  Maria uppskattat mellan 1691 och 1715
  Maria Margareta 1819-08-11 1891-04-06
  Mary Vilhelmina 1923-10-02 2009-01-08
  Mats 1782-02-24
  Mats 1782-01-06
  Mats 1758-05-10
  Mats uppskattat mellan 1634 och 1664 uppskattat mellan 1685 och 1734
  Matthias 1745 1749
  Olof 1748-05-10 1808-03-10
  Olof uppskattat mellan 1670 och 1700 1744
  Olof 1744
  Olof 1791-11-15
  Olof 1753-12-20
  Olof 1696 1749
  Olof 1730
  Pehr 1702-03-20 1764-02-04
  Per 1779-12-08 1861-03-13
  Per 1746-09-06 1833-07-26
  Per 1733
  Peter 1753-12-10
  Peter 1741 1745
  Peter 1749
  Peter 1740-11-09 1818-05-03
  Peter 1750
  Petter 1816-12-20 1899-02-23
  Petter c:a 1751-12-21 1823-05-14
  Petter 1761
  Petter 1777
  Petter 1815-06-13 1819
  Pähr uppskattat mellan 1655 och 1685 uppskattat mellan 1706 och 1755
  Samuel 1772-10-09
  Sara 1732-07-22 uppskattat mellan 1765 och 1809
  Sara beräknat c:a 1733 1767-10-22
  Sara c:a 1714-09-29 uppskattat mellan 1769 och 1794
  Sara 1727 1791-01-18
  Sara Maja 1811-04-08
  Sigfrid 1723-03-19 1792-07-27
  Signe Viktoria 1892-10-02 1899-03-24
  Signe Viktoria 1901-06-17 1901-06-25
  Sofia Elisabet 1894-05-15 1899-03-24
  Sophia Matilda 1856-12-18 1857-07-27
  Stig Edvard 1902-11-02 1978-10-11
  Stina 1793-05-18
  Stina 1788-05-02 uppskattat mellan 1845 och 1868
  Stina 1767
  Stina 1761-11-29
  Stina c:a 1763-02-02 1828-02-07
  Stina 1830 uppskattat mellan 1850 och 1910
  Stina 1807-04-17
  Stina 1801-09-30
  Stina 1791-04-24
  Stina Lisa 1800-05-04 1867-06-26
  Stina Sophia 1843-02-09 beräknat mellan 1843 och 1844
  Sven 1745-11-15 1826-08-14
  Sven 1922-07-30 1922-12-02
  Tyres 1763 1824-09-20
  Ulrika 1852-01-23 1852-11-20
  Ulrika 1861-05-14 1941-09-17
  Vilma Charlotta 1894-01-21 1918-10-09
  Wilhelmina Charlotta 1860-01-13 1937-10-01
Johansson (-dotter) Abraham 1659 1737-08-31
  Alf Rune 1944-06-13 1991-03-15
  Anders Erik 1874-02-02 1882-05-15
  Anders 1727
  Anders 1651 1717-01-06
  Anders 1697-02-04
  Anders c:a 1662
  Anders 1672-01-28
  Anders 1691-09-24
  Anna Amalia 1905-04-20 1970-07-24
  Anna Elisabet 1878-09-11 1973-04-11
  Anna Frideborg 1916-07-17 2012-06-25
  Anna 1666-12-30 1727-05-19
  Anna 1718-01-06 1753-01-11
  Anna 1805-09-02 1897-11-09
  Anna 1725 1800-10-28
  Anna 1719-01-19
  Anna 1731-08-01
  Anna 1877-05-28 1877-06-16
  Anna 1666-12-30
  Anna 1669-05-09
  Anna 1652
  Anna 1650
  Anna 1651-03-23
  Anna 1669-05-09 1740
  Anna 1731
  Anna 1721
  Anna 1699
  Anna 1624 1694-07-20
  Anna Maria 1880-01-22 1980-03-14
  Arvid 1872-03-04 1924-01-07
  August 1876-09-30 1956-01-05
  August 1882-01-15 1882-11-25
  Axel 1880-03-16 1957-07-04
  Birgit Viktoria 1933-12-04 2014-04-22
  Brita 1713-03-09 1769-04-14
  Brita 1721-01-06 1794-06-27
  Brita 1730 1775
  Brita 1723-09-24 1762-09-05
  Brita 1737-08-25
  Brita 1668
  Brita 1638
  Brita 1718-05-03
  Brita 1652-09-30
  Brita 1638 1709-06-27
  Brita c:a 1615
  Brita 1733
  Brita 1707
  Carin 1658-06-07
  Carin 1716-01-10
  Carl Johan 1867-03-10 1947-02-08
  Catharina 1723-06-15
  Catharina 1713 1791-06-20
  Cherstin 1638 1673-03-30
  Christina 1727-02-08
  Daniel 1720 1788-05-25
  Daniel 1733
  Einar Folke 1940-01-28 1979-08-30
  Elias 1698-03-10
  Elias c:a 1625 1675
  Elin 1620
  Elin Sofia 1893-05-10 1983-08-08
  Elisabet 1725-05-14
  Elisabet 1656-08-31 1656-10-19
  Elisabet 1690-07-17
  Elisabet 1646
  Elisabet 1642 1698
  Elisabet 1673-01-26 beräknat mellan 1673 och 1677
  Elisabet 1677-10-28
  Elisabet 1678-03-29
  Elisabeth 1717
  Elisabeth 1741-10-20
  Elisabeth 1693-10-04 1737-01-23
  Elisabeth 1658 1730-03-16
  Elisabeth 1724
  Elisabeth 1715-02-20
  Elof 1701-05-20
  Eric uppskattat mellan 1613 och 1643 uppskattat mellan 1663 och 1713
  Erich 1723-03-09
  Erich c:a 1660
  Erich 1688-08-02
  Erich c:a 1640
  Erich 1695-06-22
  Erich 1713-05-01
  Erich uppskattat mellan 1683 och 1705
  Erik Axel 1883-11-18 1884-04-14
  Erik 1662 1717-03-25
  Erik c:a 1718
  Ernst Eugen 1907-11-23 1908-07-10
  Ernst Yngve 1909-06-30 1954-10-05
  Ester Eugenia 1903-10-16 1974-02-18
  Frans Einar 1912-02-22 1991-07-08
  Fredrik 1870-10-06 1956-11-15
  Gustaf 1880-03-16 1880-06-28
  Gustava 1844-08-02 1927-12-20
  Göran 1825-07-28 1901-05-29
  Hans 1664-06-12
  Hans 1685-05-17
  Hans 1643
  Hemming 1654 1713-06-24
  Isaac 1717-02-28 1792-09-24
  Jacob c:a 1660
  Jacob c:a 1719
  Jacob uppskattat mellan 1683 och 1705
  Jan 1875-12-17 1875-12-24
  Johan Axel Filip 1917-11-12 2011-02-04
  Johan c:a 1671-11-19 1748-06-19
  Johan 1673-03-31 1750-07-02
  Johan 1682 1747
  Johan uppskattat mellan 1632 och 1662 uppskattat mellan 1682 och 1732
  Johan 1719-01-19
  Johan 1715-08-11
  Johan 1697-07-16 1769-01-27
  Johan 1730-03-07
  Johan 1707
  Johan 1659
  Johan 1682
  Johan c:a 1648
  Johan 1711-03-04
  Johan 1718-03-08
  Johan 1663-11-29
  Johan 1653-06-20
  Johan 1667-10-01
  Johan 1700-09-29
  Johan c:a 1630 uppskattat mellan 1655 och 1710
  Johan c:a 1709
  Johanna Almina 1886-01-10 1964-11-15
  1885-01-14 1885-01-14
  Jonas 1700-09-21
  Jöns 1721 1785-08-13
  Karin 1702-05-29 1769
  Karin 1688-12-31 1773
  Karin 1712-06-23
  Karin 1679-07-13
  Karin 1654
  Karin 1658
  Karin 1655
  Karin 1639-11-10
  Karin 1666-02-11
  Karin 1715
  Karin 1711
  Karl Arvid 1905-08-31 1973-03-22
  Karl Herbert 1933-11-27 1938-10-06
  Kerstin 1696-10-10 1736-07-27
  Kerstin 1874-03-03 1946-08-05
  Kerstin 1670-02-20
  Kerstin 1684-03-16
  Kerstin 1665-04-23 uppskattat mellan 1665 och 1667
  Kerstin 1667-02-01
  Kerstin 1644
  Kerstin 1695-09-10
  Kerstin c:a 1645
  Klas August 1905-12-17 1960-12-12
  Klas Gustav Uno 1920-05-24 1956-03-27
  Klas Ture 1939-06-03 2000-05-22
  Lars 1701-01-09
  Lars 1726
  Lars 1648 1716-03-04
  Lars 1658
  Lars 1674-12-13
  Lars 1715-08-13
  Lars 1695-05-02
  Lars 1632-10-28
  Lisa 1727
  Lisa uppskattat mellan 1670 och 1700 uppskattat mellan 1747 och 1775
  Lisbet uppskattat mellan 1645 och 1655 uppskattat mellan 1721 och 1730
  Lisbet 1646
  Lisbet uppskattat mellan 1683 och 1705
  Malin 1658
  Margareta c:a 1665-02-19 1741-04-03
  Margareta 1684 1754
  Margareta 1689 1738-12-16
  Margareta 1733-04-05
  Margareta 1699-03-23 1772-05-27
  Margareta 1729-03-09
  Margeta 1662
  Margreta c:a 1645
  Margreta 1673-04-13
  Margreta c:a 1645
  Margreta 1649
  Margreta 1670-11-06
  Margreta 1696-03-26
  Margta 1648-02-20
  Maria Elisabet 1883-06-11 1954-05-09
  Maria 1711
  Maria uppskattat mellan 1708 och 1712
  Maria Margaretha 1829-06-05 1914-12-02
  Marit 1662-05-01
  Mats 1693
  Matts 1708-04-09 c:a 1790-01-25
  Matts 1717-01-31
  Matts 1720-10-25
  Matts 1635-01-25 1660-02-02
  Nils 1670-05-08
  Nils 1683-05-05
  Nils 1722
  Olof 1717 1762
  Olof uppskattat mellan 1673 och 1703 uppskattat mellan 1724 och 1773
  Olof 1668-12-13
  Olof 1661
  Olof 1654
  Olof 1658 1699
  Peder 1676-08-20 uppskattat mellan 1676 och 1687
  Peder 1674
  Pehr c:a 1687-03-06 1743-05-17
  Pehr 1695-09-28
  Pehr 1656 1718-03-26
  Pehr 1655-03-09
  Pehr c:a 1728 uppskattat mellan 1728 och 1730
  Pehr 1730
  Per Johan 1851-09-12 1941-12-27
  Per 1708-09-22
  Per 1698
  Per 1712-06-30
  Petter 1710-11-28
  Samuel 1656 1738-02-06
  Samuel c:a 1660
  Sara 1731
  Sara 1696 1751
  Sara 1674-03-29
  Sara 1652 1686
  Sara 1628
  Sara 1727
  Sigred 1645-11-23
  Sigrid Viola 1930-09-30 1993-03-15
  Susanna 1662-06-01
  Wellam c:a 1618
  Widich 1654-04-01
  Wilhelm Arvid 1888-12-17 1976-02-01
  Zacharias 1672 1743-06-04
  Zachris 1723-03-04 uppskattat mellan 1783 och 1802
Jonasson Nils Gustaf 1914-06-30 2003-01-10
Jonsson (-dotter) Anders 1762-09-18 1847-09-15
  Anders 1706-11-12 1780-09-23
  Anders c:a 1640 uppskattat mellan 1655 och 1701
  Anders c:a 1555
  Anders c:a 1555
  Anders uppskattat mellan 1630 och 1660 uppskattat mellan 1722 och 1735
  Anders 1658 1694-02-18
  Anders 1659-11-29 beräknat 1740-09-02
  Anders 1721
  Anders 1745
  Anna 1670-09-11 1719-03-22
  Anna 1757-11-11 1835-08-27
  Anna 1669-05-02 1728-01-01
  Anna 1711
  Anna c:a 1622
  Anna 1629-12-20
  Anna 1644
  Anna c:a 1550
  Anna 1718
  Anna 1752
  Annika 1684 1759-04-05
  Asmund 1695 1760-06-13
  Barbro 1598 1663-07-12
  Bengt c:a 1560 c:a 1616
  Bengt c:a 1560
  Biör 1712-02-18 uppskattat mellan 1760 och 1787
  Brita 1739 1796
  Brita uppskattat mellan 1640 och 1660 uppskattat mellan 1680 och 1730
  Brita c:a 1645 uppskattat mellan 1699 och 1725
  Brita c:a 1565
  Brita 1627
  Brita 1615
  Brita 1734
  Brita 1741
  Carin 1747 1792-06-18
  Carin 1663-03-30 1716-05-06
  Carin 1659-05-29 1661-05-19
  Catharina 1755
  Catharina 1749-11-05
  Catharina 1689-04-07 uppskattat mellan 1689 och 1769
  Catrina uppskattat mellan 1660 och 1680 uppskattat mellan 1740 och 1755
  Catrina 1735
  Cherstin 1754-01-20 1832-01-12
  Cherstin 1755 1790-04-01
  Christopher 1733
  Daniel 1645
  Elias uppskattat mellan 1646 och 1676 uppskattat mellan 1696 och 1746
  Elisabet 1625
  Elisabet 1675-02-04
  Elisabet 1631-10-16
  Elisabeth 1724 c:a 1767-07-19
  Elisabeth 1632-05-23 1708-07-02
  Erich 1606 1679-05-26
  Erich c:a 1570 c:a 1640
  Erich 1676-11-05 1676-11-12
  Erich 1680-07-15
  Erich 1648
  Erik 1713 1752-06-02
  Erik 1719
  Erik uppskattat mellan 1597 och 1627 uppskattat mellan 1648 och 1697
  Gabriel 1738
  Gertrud 1615-04-14 1688-04-05
  Halfvard c:a 1615
  Hans 1604 1656-05-04
  Hans 1737
  Hans c:a 1580
  Hans c:a 1550 c:a 1630
  Herman uppskattat mellan 1626 och 1656 1683
  Ingrid 1766-04-23 1831-04-09
  Ingrid 1657 1718-02-16
  Jan 1753-03-30 1799-05-31
  Johan 1671-06-20
  Johan 1829-09-13 1891-12-29
  Johan uppskattat mellan 1673 och 1703 uppskattat mellan 1724 och 1751
  Johan 1607 1679-10-24
  Johan 1763
  Johan 1724
  Johannes 1691-07-18 uppskattat mellan 1691 och 1771
  Jon 1677 1739-06-18
  Jon 1585 1666-02-18
  Jon 1748-01-22
  Jonas 1729-03-13 1799-12-18
  Jonas 1697-09-11 1769
  Jonas 1669 uppskattat mellan 1719 och 1744
  Jonas 1720 1792-09-07
  Jonas 1688 1761-01-24
  Jonas 1767-01-09 c:a 1811-05-08
  Jonas 1750
  Karin 1727
  Karin c:a 1590
  Karin 1609
  Karin 1617 1693-02-08
  Karin c:a 1625 uppskattat mellan 1658 och 1680
  Karin 1650
  Karin 1726
  Kerstin uppskattat mellan 1670 och 1690 uppskattat mellan 1747 och 1760
  Kerstin 1713
  Kerstin 1635-08-02
  Kerstin 1632 uppskattat mellan 1671 och 1712
  Kierstin 1724-03-07 1802-12-17
  Kierstin 1767-07-10 uppskattat mellan 1816 och 1842
  Kirstin c:a 1540
  Lars Johan 1823-03-24 uppskattat mellan 1889 och 1908
  Lars 1795-12-15 1864-01-10
  Lars c:a 1620
  Lars c:a 1550 c:a 1605
  Lars c:a 1575 c:a 1640
  Lars 1757-08-08
  Lisa 1786-07-13 1835
  Lisa 1758-04-08 1823-12-11
  Malin 1576
  Margareta uppskattat mellan 1672 och 1689 uppskattat mellan 1731 och 1765
  Margareta 1665-08-27
  Margreta c:a 1572
  Margreta 1610 1692-05-02
  Margreta 1627
  Margreta 1687-07-02 uppskattat mellan 1687 och 1767
  Maria 1789 1856-07-11
  Maria 1719-05-31 1781-04-08
  Maria 1719-12-17 1790-12-13
  Maria 1746 1837-04-27
  Maria 1763-01-09 1838-10-03
  Maria 1776 1849-06-20
  Maria 1739-02-13
  Marit 1699-03-19 1765-07-20
  Marit 1666-11-07
  Mats c:a 1630 1681
  Mats 1732
  Mats uppskattat mellan 1588 och 1613 uppskattat mellan 1633 och 1640
  Michel beräknat c:a 1646 c:a 1711-09-29
  Mårten uppskattat mellan 1652 och 1682 uppskattat mellan 1702 och 1747
  Nils beräknat c:a 1662 c:a 1718-06-02
  Nils c:a 1450 uppskattat mellan 1490 och 1539
  Nils c:a 1575
  Nils 1613 1689
  Nils 1594 1650-06-30
  Nils 1732
  Olof 1676 1752-07-08
  Olof 1763 1810-06-11
  Olof mellan 1721 och 1723 1796-05-21
  Olof 1754-09-08 1800-09-05
  Olof c:a 1585
  Olof 1611
  Olof c:a 1635
  Olof 1729
  Olof 1757-01-03 1758-01-11
  Olof uppskattat mellan 1583 och 1618 uppskattat mellan 1648 och 1688
  Oloff uppskattat mellan 1650 och 1680 uppskattat mellan 1700 och 1750
  Peder 1668-08-09 1732-01-10
  Pehr c:a 1540
  Pehr c:a 1630
  Per 1726-01-09 1800-07-07
  Per 1747 1775
  Per 1736
  Rebecka 1626
  Samuel c:a 1618
  Samuel 1628-01-03
  Sara 1732-04-28 1818-05-07
  Sigrid uppskattat mellan 1714 och 1734 uppskattat mellan 1755 och 1804
  Simon 1689 1765-04-14
  Stina 1743-03-07
  Sven 1764 1812-04-24
  Sven 1759-04-29 1827-11-30
Juthe Erich 1659-01-29
  Pehr 1686-06-20
Jåpsson Narfve c:a 1530 c:a 1605
Jönsson (-dotter) Anders c:a 1620 1685
  Anders 1642
  Anders 1689-02-03
  Anders c:a 1540 c:a 1605
  Anders 1762-12-22 1765
  Anna uppskattat mellan 1682 och 1708
  Anna uppskattat mellan 1660 och 1680 uppskattat mellan 1700 och 1770
  Anna uppskattat mellan 1660 och 1680
  Anna 1585 1666-04-02
  Anna 1686-12-12
  Anna 1760-03-17 1765
  Barbro c:a 1580 1675
  Bengt c:a 1545
  Brita 1738 1799-02-17
  Brita 1768-06-04 1833-05-23
  Brita c:a 1585 c:a 1640
  Brita c:a 1572
  Brita 1630 1697
  Brita 1617 1676-03-26
  Brita c:a 1585 c:a 1640
  Carin 1683-12-07
  Carl 1638
  Catharina c:a 1705-02-02 1787-11-14
  Cherstin 1685-11-08 1686-02-20
  Daniel beräknat 1649 c:a 1712-04-23
  Daniel 1634
  Daniel 1706
  Elisabet c:a 1620 1686
  Elisabet 1691-04-17
  Erich c:a 1570
  Erich 1627 1693-05-02
  Erich 1681-03-18
  Gustaf 1722-09-07 c:a 1802-08-15
  Göran c:a 1580
  Hans uppskattat mellan 1650 och 1680 uppskattat mellan 1700 och 1770
  Hans c:a 1570 c:a 1645
  Hans c:a 1580 c:a 1650
  Hans uppskattat mellan 1598 och 1628 1669
  Jacob 1668 1695
  Jan uppskattat mellan 1725 och 1755 uppskattat mellan 1775 och 1825
  Johan 1695-07-14
  Jon c:a 1630
  Jonas 1757-01-15 1761-08-29
  Jöns beräknat c:a 1747 uppskattat mellan 1774 och 1827
  Jöns c:a 1580
  Karin uppskattat c:a 1654 uppskattat mellan 1715 och 1729
  Karin c:a 1615
  Karin c:a 1575 c:a 1620
  Karin 1621
  Karin c:a 1645
  Karin 1707
  Katrina uppskattat mellan 1728 och 1748 uppskattat mellan 1769 och 1818
  Kerstin c:a 1555
  Kerstin 1765-07-22 1765
  Kerstin 1712
  Kirstin c:a 1555
  Kirstin c:a 1578
  Kirstin c:a 1560
  Lars 1609-09-20 1685-11-11
  Lars c:a 1575
  Lars c:a 1610 1663-05-03
  Lars c:a 1640 1668
  Lars c:a 1490
  Malin 1605
  Malin 1676-09-21
  Malin c:a 1555
  Margreta 1608
  Margreta c:a 1560
  Maria 1726 1790-04-06
  Marit 1701-05-09 1757
  Matts c:a 1590
  Måns 1717-01-20 uppskattat mellan 1758 och 1797
  Måns 1716
  Nils 1702-08-04 1762-03-15
  Nils beräknat c:a 1648 c:a 1698-03-22
  Nils c:a 1632 uppskattat mellan 1671 och 1712
  Olof 1701 uppskattat mellan 1786 och 1790
  Olof 1754-01-30 1819-04-23
  Olof c:a 1635
  Olof 1693-07-23
  Olof uppskattat mellan 1645 och 1658 uppskattat mellan 1722 och 1730
  Peder c:a 1560
  Peder 1679-03-29
  Pehr c:a 1550 c:a 1615
  Per 1754-12-10 1826-07-23
  Per uppskattat mellan 1681 och 1705 1743
  Petter 1710
Karlsson (-dotter) Anders 1660
  Anders 1644
  Anders 1716-06-15
  Anna 1793-04-28 uppskattat mellan 1852 och 1868
  Anna 1709-02-14 1790-05-05
  Anna 1646
  Anna 1774-08-18
  Anna uppskattat mellan 1720 och 1725
  Annika 1728 1810-12-01
  Annika uppskattat mellan 1701 och 1710
  August Adolf 1876-11-03 1903-08-25
  Brita 1728
  Carl 1735-10-06 1814-12-27
  Carl 1710-06-24 1766-02-25
  Carl 1693 uppskattat mellan 1760 och 1768
  Carl c:a 1645 1671
  Carl 1630 1699
  Carl 1666-09-09
  Carl 1782-09-02
  Carl Erik 1888-02-23 1940-06-26
  Catharina 1780-02-29 1859-06-05
  Catharina 1743-07-28
  Cathrina 1781-08-23 1854-04-14
  Daniel 1707-02-25 1779
  Elin Elisabet 1920-07-03 2013-03-13
  Elisabet c:a 1635
  Ellen Maria 1908-09-29 1992-08-27
  Elna Maria 1864-11-25 1937-11-30
  Emil Leonard 1895-04-14 1975-02-04
  Eric 1776
  Eric 1740-12-22
  Eric uppskattat mellan 1720 och 1725
  Hanna Elisabeth 1895-05-05 1970-10-21
  Hanna Olivia 1895-12-13 1981-01-26
  Hans 1718-03-09
  Helena 1673 1744-01-11
  Hilda Maria 1889-07-17 1969-05-30
  Hulda Erika 1886-08-19 1968-08-29
  Hulda Sofia 1881-08-03 1910-03-23
  Ida Maria 1891-02-24 1967-07-28
  Jan 1813 1881-12-22
  Johan c:a 1650
  Johan 1718-06-13
  Johanna Wilhelmina 1879-03-18 1903-04-20
  Karin 1700 1775
  Karin 1652
  Karl Johan 1852-07-08 1922-11-11
  Kerstin 1675
  Kerstin 1642 1711-01-08
  Kierstin 1710 1790-10-22
  Lars 1728-03-19 c:a 1760-04-20
  Lars Erik 1859-01-25 1895-11-15
  Lisbeth 1671-08-13
  Lisbeth 1663-09-13
  Margareta 1706-04-28
  Mats uppskattat mellan 1701 och 1710
  Matts uppskattat mellan 1705 och 1719
  Petter 1786-06-15 1794-02-10
  Petter 1747
  Sara 1658 1732
  Sara 1721-09-06
  Selma Augusta 1869-07-03 1955-01-22
Kart Göran 1693-04-17 1762-07-13
  Isaac 1665 1710
Kentzel Mariana 1672 1754-02-10
Kiälwastdotter Anna 1692-06-06 1767-04-22
  Brita 1690-06-29 1766-01-14
Kjellman Catharina 1750-09-07 1813-06-11
  Eric 1721 uppskattat mellan 1751 och 1786
  Erik 1747
Klack Hans c:a 1580 1636-02-07
Klensmed Anders 1785-08-04 1855-10-10
Knekt Göran c:a 1580 c:a 1630
Knosman Anders 1732-09-10 1808-01-28
  Catharina 1767-02-25 1817-04-18
  Jan 1764-12-12 1829-04-10
  Sara 1802-07-26 1880-06-22
Knutes Kerstin 1780-10-01 uppskattat mellan 1855 och 1860
  Mats 1754-06-20 1830-02-12
Knuts Olof c:a 1687-02-20 1743-10-24
Knutsson (-dotter) Brita uppskattat mellan 1641 och 1661 uppskattat mellan 1681 och 1731
  Ingeborg c:a 1630 1684
  Kerstin 1682 c:a 1751-12-01
  Marit 1617 1678-11-08
  Olof uppskattat mellan 1641 och 1664 uppskattat mellan 1691 och 1741
Kraft Fredrik 1744 1812-03-05
Lagerlöf Daniel 1651-03-31 1718-04-21
  Magdalena 1696-11-14 1778-08-12
  Selma 1858 1940
Lagström Signe Selina 1913-05-02 1999-06-03
Langren Eric 1761-12-26 uppskattat mellan 1816 och 1836
  Eric 1712 1771-06-27
Larsson (-dotter) Abraham 1633 1722-03-04
  Albrecht c:a 1590 c:a 1660
  Anders 1743-01-16 1743
  Anders 1753-08-20
  Anders 1703 1762-06-06
  Anders 1734-10-11 1787-04-04
  Anders 1706-08-04 uppskattat mellan 1751 och 1781
  Anders uppskattat mellan 1649 och 1679 uppskattat mellan 1700 och 1749
  Anders uppskattat mellan 1630 och 1660 uppskattat mellan 1680 och 1720
  Anders 1707 uppskattat mellan 1760 och 1787
  Anders 1770-02-15
  Anders 1704-09-10
  Anders 1670 1743-07-27
  Anders 1611 1690
  Anders 1717-12-04
  Anders 1691-09-10 1746-08-26
  Anders 1632 1688
  Anders 1759
  Anders 1679-09-21
  Anders 1649
  Anders c:a 1657
  Anders 1685-11-01
  Anders 1706-05-23
  Anders c:a 1640
  Anders c:a 1612
  Anders 1769
  Anders 1695
  Anders uppskattat mellan 1644 och 1674 uppskattat mellan 1694 och 1744
  Anders uppskattat mellan 1720 och 1734
  Anders beräknat c:a 1719
  Anders 1721
  Anders 1710
  Anders 1728
  Anders 1742
  Andreas 1764-12-24
  Anna 1744-04-08 1823-08-28
  Anna 1739-02-16 1795-11-15
  Anna 1756-11-21 uppskattat mellan 1816 och 1835
  Anna 1739-11-13 1743
  Anna 1714-11-16 1744-05-08
  Anna 1712 1742-05-30
  Anna 1665 1738-01-15
  Anna uppskattat mellan 1642 och 1662 uppskattat mellan 1682 och 1732
  Anna uppskattat mellan 1684 och 1704 uppskattat mellan 1725 och 1774
  Anna 1730 1807-04-14
  Anna 1605 1690-09-22
  Anna c:a 1585 c:a 1644
  Anna 1765-10-02
  Anna 1756
  Anna 1743-08-15 uppskattat mellan 1774 och 1828
  Anna 1787-09-17 1844-07-02
  Anna 1659 1708-06-14
  Anna c:a 1585
  Anna 1638
  Anna c:a 1678
  Anna c:a 1620 1679
  Anna 1651-05-17
  Anna 1677-09-29
  Anna c:a 1632
  Anna 1670-07-02
  Anna c:a 1610
  Anna 1658-04-03 1666-01-06
  Anna 1670-11-06
  Anna 1669-06-27
  Anna c:a 1645
  Anna c:a 1620
  Anna 1687-02-13
  Anna 1773-06-14 1794
  Anna 1699-06-15 1773-07-07
  Anna 1646 uppskattat mellan 1646 och 1726
  Anna 1652 1740-10-30
  Anna 1755-11-11
  Anna beräknat c:a 1676 1732-12-24
  Anna beräknat c:a 1712
  Anna uppskattat mellan 1665 och 1685 uppskattat mellan 1706 och 1755
  Anna 1739-11-29
  Anna beräknat c:a 1627 uppskattat mellan 1701 och 1707
  Anna 1619 c:a 1692-04-17
  Anna 1726
  Anna Maria 1829-02-04 1910-04-18
  Annika 1751 beräknat mellan 1827 och 1838
  Arvid uppskattat mellan 1615 och 1640 mellan 1664 och 1666
  Astrid Lovisa 1912-07-22 1963-10-15
  Augusta 1845-11-03 1910-04-24
  Barbro c:a 1575 1636-01-25
  Barbro 1624 1672-04-21
  Barbro 1558 1629-10-25
  Barbro 1624
  Bengt c:a 1600 uppskattat mellan 1669 och 1680
  Brita 1681-05-29 1759-07-28
  Brita 1750-08-26
  Brita uppskattat mellan 1570 och 1575 1660
  Brita uppskattat mellan 1683 och 1703 uppskattat mellan 1724 och 1773
  Brita c:a 1680-11-24 1753-03-19
  Brita 1643 c:a 1708-08-27
  Brita 1781
  Brita mellan 1724 och 1731 1801-09-07
  Brita 1624 1692-08-14
  Brita 1608 uppskattat mellan 1644 och 1723
  Brita c:a 1655
  Brita c:a 1615
  Brita c:a 1580
  Brita c:a 1615 1675
  Brita 1699-06-27
  Brita mellan 1588 och 1590
  Brita 1562 1654-04-02
  Brita 1600 1676-05-21
  Brita 1686-02-05
  Brita c:a 1643
  Brita 1639
  Brita 1698-02-13 uppskattat mellan 1698 och 1702
  Brita 1702-09-19
  Brita 1639 1714-10-17
  Brita 1691-02-03 uppskattat mellan 1691 och 1702
  Brita 1706-05-26
  Caisa 1723
  Carin 1718-04-20
  Carin 1626 1693-03-21
  Carin 1670-09-18 1741-04-19
  Carin 1732
  Carl 1754-07-18 1797-03-29
  Carolina 1831-07-07 1901-02-06
  Catharina 1736-10-06
  Catharina 1753-07-12
  Catharina 1762 1802-01-01
  Catharina uppskattat mellan 1662 och 1682 uppskattat mellan 1702 och 1747
  Catharina 1773-02-22 1817-05-13
  Catharina 1728-03-11
  Catharina 1782
  Catharina 1771
  Catharina 1732-11-03 1789-09-23
  Catharina 1783-10-10 uppskattat mellan 1816 och 1863
  Catharina 1734
  Catharina 1770-09-14 1773
  Catharina 1780-04-01
  Catharina 1744
  Cherstin c:a 1681-11-13 1754-03-29
  Cherstin 1706-12-24
  Cherstin 1706-05-11
  Cherstin 1725-02-21
  Cherstin 1734
  Cherstin 1732
  Christina 1781
  Christina 1745-04-03
  Christina 1766-10-28
  Christina 1762-03-08 1830-02-07
  Christina 1761 1761
  Christina 1818-08-06
  Christina 1783 1786
  Daniel 1643 uppskattat mellan 1643 och 1723
  Elin uppskattat mellan 1675 och 1695 uppskattat mellan 1716 och 1765
  Elin c:a 1530
  Elis Ingemar 1920-06-28 1983-10-25
  Elisabet 1773-12-21
  Elisabet 1651
  Elisabet 1654 1732-12-21
  Elisabet 1642 1697-05-23
  Elisabet 1681-04-03
  Elisabet c:a 1657
  Elisabet 1647-12-18
  Elisabet 1686-03-22
  Elisabeth 1707-10-25 uppskattat mellan 1770 och 1777
  Elisabeth 1721-03-10
  Eric 1712-08-29
  Eric 1788-05-17 1798
  Eric 1805-01-25
  Erich 1676-11-12 1676-11-19
  Erich c:a 1612
  Erich 1695-10-22
  Erich c:a 1602 c:a 1642
  Erich 1711-11-22
  Erich 1635-12-13 1698-12-04
  Erich 1648-09-07 1682-04-11
  Erich 1619
  Erich c:a 1630
  Erich 1681-10-22 beräknat mellan 1681 och 1684
  Erich 1684-05-19
  Erich 1715
  Erich c:a 1550 c:a 1610
  Erik 1760-10-08 c:a 1838
  Erik 1741
  Erik Valfrid 1922-04-17 1977-11-25
  Eskil c:a 1588
  Eva 1828-10-29 1916-12-08
  Filemon Valfrid 1891-03-08 1978-02-11
  Greta 1758
  Gustaf 1724
  Göran c:a 1580
  Göran 1742
  Halfvar 1638-02-01
  Halfvar 1687-12-25
  Hans 1719-10-11 1790-12-12
  Hans 1645 uppskattat mellan 1684 och 1725
  Hans 1689-10-10
  Hans 1672-10-20 1700-04-04
  Hans c:a 1575 c:a 1640
  Hans 1624 1698
  Hans c:a 1555 c:a 1625
  Hans c:a 1495 c:a 1570
  Hans 1636 1669-09-05
  Hans 1602 1688-11-03
  Hans 1661-12-22
  Hans 1645-12-09 1661-03-03
  Hans 1693-01-31
  Hans c:a 1605
  Hans beräknat c:a 1716
  Hedvig Lovisa 1838-08-08 1840-09-13
  Helena 1723-10-26
  Henric 1759 1843
  Hindrich 1662 1736
  Ingeborg 1675-01-17
  Ingeborg 1688
  Ingeborg Matilda 1918-11-23 2000-09-18
  Ingrid c:a 1615 1682
  Ingrid 1745
  Ingrid Linnea Dagmar 1923-09-27 2011-09-16
  Isach 1710-05-12
  Jacob c:a 1575
  Jacob 1710-05-12
  Jacob 1610 1657-02-15
  Jan Eric 1829-10-25 1912-12-21
  Jan 1748 1809
  Jan uppskattat mellan 1705 och 1735 uppskattat mellan 1756 och 1805
  Johan 1640 1731-10-27
  Johan 1757-04-29
  Johan uppskattat mellan 1672 och 1689 uppskattat mellan 1725 och 1748
  Johan 1726-05-19
  Johan 1702-04-30 1775
  Johan 1763-11-28
  Johan 1659 1698
  Johan 1768
  Johan 1769
  Johan 1677-12-09 1703-04-26
  Johan 1666-06-29
  Johan c:a 1595
  Johan c:a 1632
  Johan 1689-06-03
  Johan 1689-07-19
  Johan 1642
  Johan 1819-12-15
  Johan c:a 1610 1663-06-14
  Johan 1721-10-22
  Johan 1775-07-07 1803-03-08
  Johan 1702
  Johan 1728
  Johan 1729
  Johanna 1826-05-09 1890-08-27
  Johanna 1786-04-15
  Johannes 1790-01-15
  Jon c:a 1540
  Jon c:a 1555 1635
  Jon 1616
  Jon 1624 1695
  Jonas 1785-12-25 1836-01-13
  Jonas 1734-11-09 1797
  Jonas 1722 1806-04-13
  Jöns c:a 1580 c:a 1645
  Jöns c:a 1525
  Jöran uppskattat mellan 1615 och 1645 uppskattat mellan 1667 och 1715
  Karin 1693-08-13 1769-02-20
  Karin 1706 1706-03-21
  Karin 1670-11-30 1741-06-24
  Karin beräknat c:a 1677 1720-09-04
  Karin c:a 1673-11-30 1743-11-22
  Karin c:a 1622
  Karin c:a 1618
  Karin c:a 1655
  Karin c:a 1630
  Karin 1692-03-05
  Karin 1635
  Karin c:a 1635
  Karin 1632-12-24
  Karin c:a 1626
  Karin c:a 1520 uppskattat mellan 1520 och 1600
  Karin 1641-12-03
  Karin c:a 1620
  Karin 1637
  Karin c:a 1618 uppskattat mellan 1638 och 1708
  Karin 1642 uppskattat mellan 1642 och 1722
  Karl August 1856-04-27 1904-01-02
  Kerstin uppskattat mellan 1660 och 1680 uppskattat mellan 1700 och 1750
  Kerstin beräknat c:a 1675 1738
  Kerstin beräknat c:a 1640 1727-05-14
  Kerstin c:a 1630 1671
  Kerstin c:a 1625
  Kerstin 1671-10-01 uppskattat mellan 1671 och 1681
  Kerstin c:a 1630
  Kerstin 1692-03-18 mellan 1692 och 1697
  Kerstin 1697-03-05
  Kerstin c:a 1655
  Kerstin 1578 1656-05-28
  Kerstin c:a 1620 1682
  Kerstin 1673-02-09
  Kerstin c:a 1608
  Kerstin 1648 uppskattat mellan 1648 och 1728
  Kerstin 1682
  Kiersten 1702 uppskattat mellan 1766 och 1777
  Kierstin uppskattat mellan 1648 och 1668 uppskattat mellan 1688 och 1738
  Kirstin c:a 1555
  Kirstin c:a 1490 uppskattat mellan 1490 och 1570
  Kirstin c:a 1565
  Kirstin c:a 1580 1663-03-22
  Kirstin c:a 1580
  Kjerstin 1692 1769-10-03
  Lars 1696-05-27 1752-09-25
  Lars 1712-05-23 1768-01-14
  Lars 1753-04-05
  Lars 1724-07-19 uppskattat mellan 1765 och 1800
  Lars 1666-04-13 1730-08-16
  Lars 1732-03-30
  Lars 1742-05-02
  Lars 1760-07-31 1765
  Lars 1679-07-06 uppskattat mellan 1719 och 1765
  Lars 1710-07-10 1785-11-11
  Lars 1772
  Lars 1767 1767
  Lars 1692-04-20 1756-07-03
  Lars 1687-07-03
  Lars 1672-10-20 1674-06-19
  Lars 1684-02-10 1686-07-08
  Lars 1718-04-20
  Lars 1648-01-16
  Lars 1621-03-02
  Lars 1663
  Lars 1695-02-19
  Lars 1700-09-23
  Lars 1691-04-11 beräknat mellan 1691 och 1698
  Lars 1698-06-23
  Lars c:a 1650
  Lars 1694-04-20
  Lars 1768-08-31
  Lars c:a 1640 uppskattat mellan 1640 och 1720
  Lars 1692
  Lars uppskattat mellan 1724 och 1736
  Lars 1729
  Lars 1740
  uppskattat mellan 1655 och 1661 uppskattat mellan 1712 och 1756
  c:a 1485 uppskattat mellan 1485 och 1565
  uppskattat mellan 1730 och 1755
  Lasse 1732
  Lisa 1762-07-16
  Lisa uppskattat mellan 1710 och 1730 uppskattat mellan 1745 och 1755
  Lisbet 1693-11-18
  Lisbet 1644 uppskattat mellan 1644 och 1724
  Lisbeth 1673-02-16
  Maja 1729
  Malin beräknat c:a 1715
  Malin 1740
  Margareta 1668-07-26 1714-06-06
  Margareta c:a 1626 1692-06-19
  Margareta 1736-10-23
  Margareta 1743-06-13 uppskattat mellan 1803 och 1823
  Margareta 1708-02-21 1797-10-15
  Margareta 1691 1758-01-16
  Margareta 1638 uppskattat mellan 1687 och 1710
  Margareta 1734
  Margareta 1683 1750-11-08
  Margaretha uppskattat mellan 1642 och 1671 uppskattat mellan 1682 och 1752
  Margreta 1691-04-01
  Margreta c:a 1652
  Margreta 1689-01-23
  Margreta 1699-02-03
  Margreta 1629 1676-06-04
  Margreta 1689-08-12
  Margreta 1664-11-27
  Margreta 1636
  Margreta c:a 1522 uppskattat mellan 1522 och 1602
  Margreta 1639-09-22
  Margreta c:a 1580 uppskattat mellan 1620 och 1660
  Margreta c:a 1618 1675
  Margreta 1684-01-22
  Margreta 1704-03-03
  Margreta 1647-10-17 1682-05-01
  Margreta 1660
  Margreta 1682-12-28
  Margreta 1683-05-13 beräknat mellan 1683 och 1688
  Margreta 1688-10-30
  Margreta 1785-04-01
  Maria uppskattat mellan 1668 och 1688 uppskattat mellan 1708 och 1748
  Maria 1760-01-14 efter 1820
  Maria 1702-11-02 1786
  Maria 1759 uppskattat mellan 1820 och 1839
  Maria 1720 uppskattat mellan 1792 och 1800
  Maria 1758 1836-12-19
  Maria 1778
  Maria uppskattat mellan 1706 och 1726 uppskattat mellan 1747 och 1796
  Maria 1691-12-07
  Marit c:a 1550
  Marit c:a 1590
  Marit 1590 1662-09-21
  Marit c:a 1620
  Marit 1727