Axel Johansson (bakre raden längst till vänster), arbetare i Turbo

Referenser

  1. Axel Johansson