Axel och Alvar Hägerman vid kolmila i Nornskogen omkring 1930

Den här webplatsen innehåller personer från min släktforskning. (Levande personer och viss annan data har inte tagits med.)

Tänk på att den beskriver ett pågående arbete och att det förekommer fel och brister. (Min tanke är att det är bättre att lägga ut det jag har och förbättra det efter hand istället för att vänta på att det ska bli "klart".) Om du hittar fel eller kan bidra med saknad information får du gärna meddela mig. Använd alla uppgifter med sunt förnuft.

Källor är främst kyrkoböcker och i viss mån millitära rullor och mantalslängder. I de fall jag använt andras forskning har jag försökt att verifiera uppgifterna mot dessa källor så gott det går. I vissa fall (främst för tiden före kyrkböckerna) har jag dock använt andras uppgifter utan egen kontroll. Normalt sett så listas alla källor vid resp. person. (Viss information kan dock komma från närstående personer, t.ex. kan ett dödsår vara beräknat från att det i en persons hustrus dödsnotis anges vilket år hon blivit änka och då har jag ibland slarvat med att uppge källan.) När jag inte hittat uppgifter i födelseböcker etc, så har jag i de flesta fall tills vidare nöjt mig med uppgifter från husförhörslängderna.

För okända tidpunker så har jag oftast uppskattat eller beräknat ett ungefärligt tidsspann som bör tas med en nypa salt. För platser har jag försökt att alltid ange koordinater även om jag inte kunnat få fram exakt läge, d.v.s. positionen på kartan ska betraktas som ungefärlig. (Alla platser bör åtminstone ha hamnat i rätt församling.)

All data är lagrad och alla rapporter skapade med programmet Gramps som jag kan rekommendera. (Gratis och med öppen källkod.)

Om du vill använda uppgifter från den här sidan så gäller följande:

Startpersoner:

Till huvudsiten