Axel och Alvar Hägerman vid kolmila i Nornskogen, 1920-tal

Den här webplatsen innehåller personer från min släktforskning. (Levande personer och viss annan data har inte tagits med.)

Tänk på att den beskriver ett pågående arbete och att det förekommer fel och brister. Om du hittar fel eller kan bidra med saknad information får du gärna meddela mig. Använd alla uppgifter med sunt förnuft.

Källor är främst kyrkböcker och i viss mån millitära rullor och mantalslängder. I de fall jag använt andras forskning har jag försökt att verifiera uppgifterna mot dessa källor så gott det går. I vissa fall (främst för tiden före kyrkböckerna) har jag dock använt andras uppgifter utan egen kontroll.

För okända tidpunker så har jag oftast uppskattat eller beräknat ett ungefärligt tidsspann. För platser har jag försökt att alltid ange koordinater även om jag inte kunnat få fram exakt läge, d.v.s. den angivna positionen ska betraktas som ungefärlig.

Startpersoner:

Användbara länkar:

Till huvudsiten